31/03/2021 - Minna Kilpeläinen

Uutiskirje 2 / 2021

HIPPA-hanke päättyy – kiitämme mukana olleita ja kutsumme TUTTUnetin pariin

Mitä saimme aikaan?

EAKR:n rahoittama 6Aika: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla on ollut innostava ja monipuolinen hanke. Kahden ja puolen vuoden aikana 44 monialaista asiantuntijaa Helsingistä, Tampereelta ja Oulusta on tehnyt yhteistyötä yli sadan yrityksen kanssa, joista lähes 50 on osallistunut Hipan de minimis -toimenpiteisiin. 

HIPPA-hanke teki sen, mitä lupasi: yhteiskehittelyn, testauksen ja kaupallistamisen ja markkinoinnin palvelut on mallinnettu ja kuvattu TUTTUnetin (Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto) sivulla. Emme kuitenkaan tehneet pelkkää käsikirjaa, vaan loimme yhdessä verkkopalvelun, joka toivottavasti toimii ja palvelee yrityksiä ja muita palvelun käyttäjiä monipulisemmin kuin mihin pelkkä käsikirja olisi koskaan yltänyt!

Olemme viestineet Hipan toiminnasta ja tuloksistamme ahkerasti: hankkeen aikana on tehty yhteensä yli 100 artikkelia Hipan blogiin ja TUTTUnetiin, nelisenkymmentä videota Hipan ja Metropolian YouTubeen, 7 podcastia4 VR-kierrosta ja 1 AR-toteutus. Olemme näkyneet somessa laajasti. Kehittäjäklubit ovat tuoneet yhteen yrityksiä, palveluntarjoajia, asiantuntijoita, kansalaisia, sote- ja rakennusalan järjestöjä ja organisaatioita, ja palveluasumista on suunniteltu paremmaksi inspiroivassa ilmapiirissä. Kiitos kaikille mukana olleille!

“On ollut huikeata kehittää asioita yhdessä asiantuntijoiden kanssa, joilla on osaamista ja taitoa sanottaa sitä niin, että siitä hyötyvät laajalti monet muutkin. Erityisesti toivon, että yritykset ja opiskelijat löytävät artikkeleista sisältöjä, jotka auttavat heitä kehittämistoiminnassa eteenpäin. Erittäin kiitollinen ja innostunut olen siitä, että palveluasumisen digitalisaatio on herättänyt laajalti monialaista kiinnostusta, joka on jo tähän mennessä auttanut meitä ymmärtämään paremmin koko aihepiiriä. Olemme myös yhdessä oppineet keskustelemaan, rikastamaan asioiden ymmärrystä ja innostumaan uusista näkökulmista, sanoo hankkeen vetovastuussa ollut projektipäällikkö Toini Harra.

Hankkeet tulevat ja menevät. HIPPA-hankkeessa opimme, miten korkeakoulut voivat toimia sillanrakentajanroolissa yritysten ja palveluasumisyksiköiden välillä. Tämä rooli sopii erityisen hyvin korkeakouluille siksi, että molemmat toimijat tarjoavat korkeakoulujen opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia.

“HIPPA-hanke on ollut aidosti sillanrakentajana eri toimijoiden välillä, sanoo Oulun kaupungin Haukiputaan hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö Päivi Meriläinen.

“Käyttäjät ja kehittäjät ovat hienosti kohdanneet hankkeessa, mikä näkyy loppuviimein hyvinvointina ja parempana palveluasumisena, kertoo Oamkin projektipäällikkö Kirsi Jokinen. 

“Käyttäjäkokeilujen kautta olemme saaneet uusia kokemuksia ja elämyksiä asukkaiden arkeen sekä heidän ja henkilökunnan palautetta yritysten tuotteiden kehittämistyön tueksi”, sanoo Helsingin kaupungin Myllypuron seniorikeskuksen projektipäällikkö Mirja Kiiski. 

Hipassa on voitu kehittää tuotekehityksen käyttäjälähtöisyyttä, jonka avulla säästetään yrityksiä harhapoluilta ja tuotetaan parempia ratkaisuja. Molemmat parantavat tuotekehityksen kustannustehokkuutta ja parantavat tuotteiden ja palvelujen markkinointia ja kaupallistamista.  

“Hanke on avannut yrityksille ovia aitoihin palveluasumisen ympäristöihin ja antanut arvokasta käyttäjäpalautetta yritysten tuotekehittelyyn”, sanoo TAMKin projektipäällikkö Tarja Heinonen. 

Älykoti hyvinvoinnin edistäjänä – kehittäjäklubiwebinaarissa pohdittiin datan käyttömahdollisuuksia asumisessa

Hipan viimeinen kehittäjäklubi pidettiin webinaarina 16.2.2021 kaikille digitaalisuudesta ja tulevaisuuden palveluasumisesta kiinnostuneille ja sitä kehittäville henkilöille, yrityksille ja organisaatioille. Webinaariin osallistui yhteensä 91 henkilöä. Mukana oli kansalaisia, palveluntuottajia, ammattilaisia, järjestöjen ja säätiöiden edustajia, digi- ja rakennusalan teknologiayrityksiä sekä monia eri alan asiantuntijoita ja opiskelijoita.

Webinaarissa esitteltiin ja pohdittiin älykodeissa tapahtuvaa datan keruuta ja koneälyn mahdollisuuksia loppukäyttäjän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Miten data saadaan hyötykäyttöön loppukäyttäjälle? Mikä on tärkeää ja mahdollista älykodissa? Miten älykodin keräämää dataa voidaan käyttää?

Lue lisää HIPPA-hankkeen kehittäjäklubiwebinaarista

Yritysten ja käyttäjien äänet kuuluviin TUTTUnet-aamukahveilla

HIPPA-hankkeen verkkopalvelun, TUTTUnetin, aamukahvit jatkuivat kahdella etätilaisuudella helmi-maaliskuussa. Aamukahvit järjestettiin yrittäjille 5.2.2021 sekä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjille 1.3.2021.

Aamukahvit tarjosivat myös uusille kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua verkkopalveluun. Verkkopalvelun esittelemisen lisäksi halusimme kuulla suoraan yrityksiltä ja käyttäjiltä, miten TUTTUnet palvelee heitä ja millainen tuki tai apu olisi tarpeen TUTTUnetiltä tai palveluverkostolta.

Lue lisää TUTTUnetin aamukahveista

TUTTUnet löytyy myös englanninkielisenä – kansainvälinen verkosto muotoutuu

TUTTUnetiä on käännetty suurimmaksi osaksi myös englanniksi. Tutustu ja levitä sanaa kansainvälisille verkostoillesi!

Katso englanninkieliset TUTTUnet-sivut

LUE JUTTU TUTTUnetin KANSAINVÄLISEN VERKOSTON WEBINAARISTA

Testaukset ja käyttäjäkokeilut ovat mahdollisia myös etätoteutuksina – esimerkkejä Tampereelta

Testaukset ja käyttäjäkokeilut ovat mahdollisia myös etätoteutuksina – esimerkkejä Tampereelta
Koronapandemia sai HIPPA-hankkeen toimijat etsimään uusia tapoja toteuttaa testauksia ja käyttäjäkokeiluja. Tässä jutussa esille tuodut esimerkit osoittavat, että testauksia ja käyttäjäkokeiluja on mahdollista toteuttaa myös etänä erilaisia digiataalisia ratkaisuja soveltaen. Kotijumppavalmennus senioreille oli koronakevään 2020 aikana sujuvan yhteistyön aikaansaama onnistunut toteutus. Sitä seurasi Hyvinvoinnin avaimet -tapaamissarja, jossa liikunta-aiheesta jatkettiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Kelokaiutinta päästiin testaamaan muistisairaiden ryhmäkodissa sekä etäkuntoutuspalvelua testattiin ja kehitettiin kotikuntoutujien kanssa.

Lue lisää etätestauksista

Palvelutalojen arkkitehtuuria: esteettömyyden varmistaminen vaatii tarkkaa suunnittelua

HIPPA-hankkeen arkkitehtuurin asiantuntija Elina Ritola vieraili syksyllä 2020 kolmessa palvelutalossa, Jätkäsaaren Validiassa Helsingissä, Tyvene Oy:n Myllytien palvelu- ja senioritalossa Järvenpäässä ja Palvelukeskus Onnelanpolussa Lahdessa. Hän tutustui  kohteisiin oman koulutuksensa, arkkitehdin, näkökulmasta. Kohteissa oli kiinnostavaa nähdä, miten niiden esteettömyys on ratkaistu. Esteettömyyden saavuttaminen vaatii kokemuksellista tietotaitoa ja perusteellista yksityiskohtiin paneutumista sekä tilaajalta että arkkitehdilta.

Lue lisää palvelutalojen arkkitehtuurista


Hankintaprosessin tuntemus auttaa yrittäjää ja asiakasta

Yritysten tuotteiden tai palveluiden hankintaprosessit ovat julkisella sektorilla monivaiheisia. Koska kaupungin tarpeisiin hankitaan usein isoja määriä tuotteita tai palveluja ja tehdään pitkiä sopimuksia, hankinnat tehdään useimmiten kilpailutuksen kautta. Ennen kuin hankintaan päästään, on selvitettävä tarve ja kysyntä tuotteelle ja mielellään myös testattava tuotetta. Markkinavuoropuhelua kannattaa myös etukäteen käydä yrittäjän ja kaupungin hankinnasta vastaavien kanssa. Hankinta-asiantuntija Krista Piippo Oulun kaupungilta ja järjestelmäasiantuntija Tuomas Rantala Palvelukeskus Helsingistä avaavat prosesseja tässä jutussa.

Lue lisää hankintaprosesseista

Kasviportaiden sisäpuutarhajärjestelmä Supragardenia kokeiltiin Myllypuron seniorikeskuksessa

Loppuvuodesta 2020 Kasviportaat Oy sai mahdollisuuden osallistua HIPPA-hankkeen käyttäjäkokeiluun Myllypuron seniorikeskuksessa. Kokeilu yhdisti monenlaisia toimijoita, ja se tuotti yritykselle runsaasti ideoita tuotteen ja palvelukonseptin jatkokehittämiseksi. Samalla kokemus herätti seniorikeskuksessa ajatuksia luontoavusteisen toiminnan merkityksestä osana yhteisön hyvää arkea. Viherseinän hoito rytmitti asukkaiden päivää, viritti muistoja ja mahdollisti uuden oppimista.

Lue lisää Kasviportaiden käyttäjäkokeilusta

KATSO VIDEO KASVIPORTAISTA

Magic Mirrorin käytettävyyskokeilu ja yhteiskehittely toivat useita kehittämisideoita

Metropolia Ammattikorkeakoulussa toteutettiin keväällä 2020 yhteiskehittely ja käytettävyystestaus Turun seudulla mielenterveyskuntoutujien palveluasumista tarjoavassa Hoitokoti Peltola Oy:ssä kehitetylle Magic Mirrorille. Magic Mirror on mielenterveyskuntoutujille kehitetty älypeili, jonka avulla pyritään parantamaan kuntoutujien elämänlaatua sekä hyvinvointia ja tukemaan asukkaiden arkea. Peilissä on viestintäominaisuus, puheohjattavuus, mielialanseuranta, kalenteri ja muita sovelluksia arjen ja hyvinvoinnin tueksi. Peiliin saadaan etäyhteys etänä internetin kautta, ja henkilökunta voi netin kautta lisätä sisältöä, kuten viestejä tai kalenterimerkintöjä.

Suurimmalla osalla peilin tulevista käyttäjistä on skitsofreniatausta tai muu psykoosisairaus. Henkilöt asuvat omissa vuokra-asunnoissaan kerrostalossa. Iältään käyttäjät ovat 20-80 -vuotiaita.

Lue lisää Magic Mirrorin yhteiskehittelystä ja käytettävyystestauksesta

KATSO VIDEO MAGIC MIRRORIN YHTEISKEHITTELYSTÄ
KATSO VIDEO MAGIC MIRRORIN KÄYTETTÄVYYSTESTAUKSESTA

Miten käyttäjäkokeilu kannattaa suunnitella?

JoyHaptics Oy:llä oli tarve saada lisätietoa iXu -älynallen tuotekehityksen tueksi. Yritys oli ennen kaikkea kiinnostunut siitä, mitä hyötyä iXu- älynallesta olisi ja missä tilanteissa. Metropolia AMK:n asiantuntijat ja opiskelijat suunnittelivatkin, millainen käyttäjäkokeilu toimisi vastausten saamiseksi. Metropolian MINNO-innovaatioprojektissa tutkittiin nallen toimivuutta nuorilla käyttäjillä. JoyHapticsin toimitusjohtaja Jussi Tuovinen ja tuotekehityspäällikkö Kai Martesuo piipahtivat myös Myllypuron seniorikeskuksessa testaamassa, miltä iXu-nalle tuntuu iäkkäälle asukkaalle.

Lue lisää iXu-nallen kehitystyöstä

KATSO VIDEO IXU-NALLESTA

Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille! Osallistu TUTTUnetin toimintaan ja tuotekehitykseen! Tavataan pian uudelleen!


Aikaisempia uutiskirjeitämme pääset lukemaan blogistamme.

Osoitelähde: Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta: 
.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Hippa_hanke_banneri-1024x375.png

Uutiskirje

03/03/2021 - Minna Kilpeläinen

Uutiskirje 1 / 2021

HIPPA-hanke suuntaa kohti tulevaisuutta – TUTTUnetin verkosto tiivistyy ja laajenee

KUTSU: Tervetuloa TUTTUnetin yrittäjien aamukahville 5.2. klo 8.30 – 10.00

HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeen tuotekehittäjille tarkoitettu TUTTUnet -verkkopalvelu auttaa yrittäjää löytämään yhteistyökumppaneita, joiden kautta tuotteiden ja palveluiden testaaminen ja yhteiskehittely aidoissa ympäristöissä onnistuu jatkossakin.

Tule mukaan keskustelemaan siitä, kuinka TUTTUnet voi sujuvimmin ohjata sinut oikeiden kumppaneiden luo ja kuinka löydät TUTTUnetistä yrityskumppaneita palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.


AIKA: perjantai 5.2. klo 8.30 – 10.00
PAIKKA: Teams

KENELLE: Tapaaminen on tarkoitettu yrittäjille, jotka kehittävät digitaalisia tuotteita ja palveluita palveluasumisen tarpeisiin.

MITÄ: Tapaamisessa keskustellaan TUTTUnet-verkkopalvelun käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä tuotekehittämisen eri vaiheissa.
  
OHJELMASSA:
– TUTTUnetiin tutustuminen: mitä TUTTUnet tarjoaa yrityksille?
– Osallistujien esittäytyminen
– Miten TUTTUnet palvee yrittäjiä käyttäjälähtöisen yhteiskehittelyn, testausten sekä kaupallistamisen ja markkinoinnin prosessien läpiviemisessä sekä kehittäjäkumppanien löytämisessä?

ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittaudu mukaan keskiviikkoon 3.2. mennessä tästä linkistä tai osoitteella . Saat Teams-linkin ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa!

LISÄTIETOJA:
Toini Harra, Metropolia AMK ()
Tarja Heinonen, TAMK ()
Kirsi Jokinen, Oamk ()

hippa.metropolia.fi
tuttunet.fi

Katso täältä TUTTU netin esittelyvideo


KUTSU: Kehittäjäklubiwebinaari “Ihminen älykodissaan: Dataa on – mitä sillä teemme?” 16.2. klo 9-12

AIKA: tiistai 16.2.2021 klo 9-12
PAIKKA: Zoom

KENELLE: Webinaari on tarkoitettu kaikille digitaalisuudesta ja tulevaisuuden palveluasumisesta kiinnostuneille ja sitä kehittäville henkilöille, yrityksille ja organisaatioille.

MITÄ: Webinaarissa esittelemme ja pohdimme älykodeissa tapahtuvan datan keruun ja koneälyn mahdollisuuksia loppukäyttäjän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Miten data saadaan hyötykäyttöön loppukäyttäjälle? Mikä on tärkeää / mahdollista älykodissa? Dataa on –  nyt kysymme, mitä sillä teemme?

OHJELMA:

9:00 – 9:15    
Aloitus, Perttu Pölösen videoitu puheenvuoro tulevaisuuden asumisesta

9:15 – 9:45    
Ihminen edellä / palveluesimies Päivi Meriläinen, Oulun kaupunki, Haukiputaan asumispalvelut
Vivagon tuottama data, hyvinvoinnin lähtötason ja funktionaalisen toimintakyvyn jatkuva mittaus / johtaja Arto Mikkola, Vivago Oy, Digitaaliset hoitopalvelut

9:45 – 9:50    
Aira Samulin digikodissaan

9:50 – 10:20    
Toimintakyvyn analysointi ja hoitotyön tehostaminen sensoritiedon avulla toimitusjohtaja Kari Bäckman, Benete Oy 
Älykoteja ihmisille / kehityspäällikkö Tuomas Koivula, Skanska ja tuotemarkkinointijohtaja Jami Sorsa, ABB        

10:20 – 10:30    
Metropolian Myllypuron kampuksen SmartLab – älykotien kehitysalusta esittäytyy

10:30 – 10:40  TAUKO

10:40 – 11:40    
Yhteiskehittely: Miten saadaan asunnoista ja ihmisistä kerätty data hyötykäyttöön loppukäyttäjille? Mitä datankeruu meille merkitsee ja millaista osaamista tarvitaan sen käyttämiseksi?

11:40 – 12:00 
Yhteiskehittelyn purku


Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa palveluasumista!
Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 9.2.2021 mennessä tästä linkistä tai osoitteella

LISÄTIETOJA:
hippa.metropolia.fi
tuttunet.fi


TUTTUnetin palveluntarjoajat verkostoituivat aamukahveilla

HIPPA-hankkeen verkkopalvelun, TUTTUnetin, palveluntarjoajille pidettiin kaksi aamukahvitilaisuutta ja työpajaa 14.12.2020 ja 18.1.2021. Paikalla oli runsaasti TUTTU netin sivuilla jo esittäytyvien sekä uusien mukaan haluavien palveluntarjoajien edustajia mm. Oulusta, Tampereelta, Helsingistä, Vantaalta, Espoosta, Turusta, Porista ja Kokkolasta. Tapahtumien tavoitteena oli tutustua muihin TUTTU netin palveluntarjoajiin sekä tarkentaa ja laajentaa TUTTUnetin kumppaniverkostoa ja sen toimintaa Suomessa. 

Lue lisää TUTTUnetin palveluntarjoajien aamukahveistaTuloksekkaasti eteenpäin!

HIPPA-hankkeessa on käynnistynyt viimeinen kolmen kuukauden jakso. Maaliskuun loppuun mennessä viimeistelemme pandemian takia viivästyneitä palveluja ja etsimme uusia tapoja toteuttaa palveluja. Tämä kolmen kuukauden jakso on meille myös juurruttamisen ja levittämisen aikaa ja sitä on todellakin ilo tehdä!

Olemme hankkeen aikana tuottaneet yli 80 blogikirjoitusta, joissa on monesta eri näkökulmasta avattu digitaalisuutta, palveluasumista kuin myös yrityksille tarjottuja palveluja ja niiden kehittämistä. Sisältöä on tuotettu tekstien lisäksi myös yli korkeatasoista 30 videota, jotka kertovat Hipan toiminnasta ja yritysyhteistyöstä. Osa videoista onkin muokattu palvelemaan myös yritysten markkinointitarkoituksia.

7-osaisessa tulevaisuuden kehittämistoimintaa käsitelleessä podcast-sarjassa oli monipuolisesti asiantuntijoita mukana eri puolita Suomea. Lisäksi olemme tuottaneet virtuaalikierroksia testausympäristöihin ja tuottaneet myös yhden AR-kierroksen Metropolian Kotikulmassa. Monikanavaista jaettavaa ja levitettävää siis riittää ja lisää on vielä tulossa.

Tärkeintä ei kuitenkaan ole tuotettujen materiaalien määrä, vaan sen sisältö ja tarkoitus. Kaikki tuotetut materiaalit on tarkoitettu hyötykäyttöön.

Varsinaisena tuloksenamme ovat tähän mennessä yli 90 yritystä, joiden kanssa olemme tavalla tai toisella tehneet yhteistyötä sekä ne yli 40 yritystä, joiden kanssa olemme yhdessä kehittäneet käyttäjälähtöisen yhteiskehittelyn, testauksen sekä kaupallistamisen ja markkinoinnin palveluja. Nämä palvelut on nyt mallinnettu ja ne on kuvattu TUTTUnet -verkkopalvelussa, josta myös nuo muut edellä luetellut materiaalit löytyvät. Hankkeen aikana olemme fiilanneet ja moneen kertaan muotoilleet myös ison määrän lomake- ja sopimuspohjia sekä muita työkaluja, joita voidaan palvelutoiminnassa hyödyntää. Ne kaikki ovat vapaasti ladattavissa ja otettavissa käyttöön TUTTUnet -sivustolta.

Nyt haluaisimme saada yrityksiä varten esille korkeakoulujen tai kaupunkien yhteydessä, Suomessa ja ulkomailla toimivia yksiköitä, Hubeja, Testbedejä ja Living Labejä, jotka tarjoavat palveluja tuote- ja palvelukehitykseen. Kokoamme yksiköiden esittelyjä TUTTUnet-sivustolle, jota kautta yritykset voivat päästä tarkemmin tutkimaan yksiköiden palveluja ja ottamaan niihin suoraan yhteyttä. Tätä tarkoitusta varten olemme jo järjestäneet kaksi aamukahvitilaisuutta ja seuraavaksi järjestämme vastaavan tilaisuuden myös yrityksille, jotta ne TUTTUnetin palvelut tulisivat myös heille tutuksi.


Tervetuloa mukaan!

Toini Harra, projektipäällikkö, Metropolia AMK
Tarja Heinonen, projektipäällikkö, TAMK
Kirsi Jokinen, projektipäällikkö, Oamk
Päivi Meriläinen, Haukiputaan asumispalvelut, Oulun kaupunki
Annika Honkavaara, Myllypuron seniorikeskus, Helsingin kaupunki


Kehittäjäklubit kehittämisyhteistyön ankkuroijina

Kehittäjäklubi on toimintamuoto, joka on kehittynyt HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa. Hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut Metropolia AMK, TAMK ja Oamk ovat toteuttaneet ja mallintaneet sitä keskenään sekä yhdessä omien sidosryhmiensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kehitettyä mallia voidaan käyttää laajasti yritysten tuote- ja palvelukehityksen sekä ylipäätänsä verkostomaisen työskentelyn tukena.

Lue lisää Kehittäjäklubeista


Kehittäjäklubifoorumi valtakunnallisen kehittämistyön verkostona

Kehittäjäklubifoorumi on HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanketta varten suunnitelmavaiheessa luotu kehittämisen toimintamalli. Siinä jokaisella kumppanilla on toisten osatoteuttajien arvostamaa osaamista, jonka levittämisessä ja juurruttamisessa osallistujat sparraavat toisiaan.

Lue lisää KehittäjäklubifoorumeistaSeuraa meitä somessa!

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana. Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? 

Tilaa uutiskirje täältä.

Aikaisempia uutiskirjeitämme pääset lukemaan blogistamme.

Osoitelähde: Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta: 
.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Hippa_hanke_banneri-1024x375.png

Uutiskirje

15/12/2020 - Minna Kilpeläinen

Uutiskirje 7/2020

HIPPA-hanke sai jatkoaikaa maaliskuun loppuun – Tutustu tuloksiin ja ota käyttöön TUTTU netin kautta

Parhaat asiat tehdään yhdessä -webinaari toi monipuolisesti esiin tulevaisuuden asumista ja HIPPA-hankkeen tuloksia

Panu Karhinen ja Toini Harra juonsivat webinaarin. Kuva: Minna Kilpeläinen

HIPPA-hankkeen 2.12.2020 pidetty loppuwebinaari Parhaat asiat tehdään yhdessä ei tarkoita hankkeen loppua, sillä Hipan tuloksia juurrutetaan ja levitetään TUTTU netin avulla vielä ainakin 5 vuotta. Kolmen kuukauden jatkoajalla viestikapulaa yrityksille tarjottavista palveluista siirretään jo nyt toimiville hubeille, testlabeille, ja innovaatiokeskittymille.

Webinaarin anti oli runsas. Webinaarin suora, tekstittämätön tallenne on poistunut Metropolian YouTube-kanavalta ja tilalle on ladattu saavutettava versio.

Täällä linkki uuteen, tekstitettyyn webinaaritallenteeseen

Parhaat asiat tehdään yhdessä – Hipan loppuwebinaarissa kiteytyi hankkeen olemus

Webinaarin aloituspuheenvuoron piti Aalto yliopiston terveyden ja hyvinvoinnin arkkitehtuurin professori Laura Arpiainen. Futuristi Perttu Pölönen viritteli ajattelemaan tulevaisuuden teknologioita ja asumista ja Aira Samulin kertoi digikodistaan, jossa hän elää turvallisesti oman näköistään elämää digitaalisten seurantaohjelmistojen avulla. Juontajat, yhteistoiminnan ja yhteiskehittelyn asiantuntija, HIPPA-hankkeen Metropolian projektipäällikkö Toini Harra sekä vanhustyön ja geronteknologian asiantuntija Panu Karhinen luotsasivat tapahtuman Metropolian YouTubessa.  Metropolian hanketiimi fasilitoi yhdessä opiskelijoiden kanssa Zoomissa tulevaisuuden kodin yhteiskehittelyn. Hipan toiminta tuli eläväksi videoiden avulla ja Tussitaikureiden piirtämänä

Lue juttu tapahtumasta ja kurkista videoiden avulla Hipan antiin.


Fasilitaattori Maria Rentola kertoo, millainen on tulevaisuuden kodin eteinen.
Kuva: Minna Kilpeläinen


Tervetuloa mukaan palveluntarjoajien verkostoon

TUTTU net  – Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto on tuote- ja palvelukehityksen tueksi kehitetty verkkopalvelu yrityksille sekä kehitystyöhön osallistuville käyttäjille, asiantuntijoille ja opiskelijoille. Yrityspalveluja tarjoaville korkeakouluille ja kaupungeille se tarjoaa näkyvyyttä ja sisäänheittokanavan sekä mahdollisuuden rakentaa valtakunnallisesti kattavaa palveluverkostoa yrityksille, jotka kaipaavat tukea ja testausmahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Järjestämme TUTTU netin palvelutarjonnassa mukana oleville ja verkostosta kiinnostuneille korkeakouluille ja kaupungeille  aamukahvitapaamisen maanantaina 18.1.2020 klo 8.30-10.00. 

Tapaamisen tavoitteena on tutustua läsnäolevien palveluntarjoajien palveluihin sekä TUTTU netin mahdollisuuksiin sekä keskustella siitä, miten verkkopalvelu voisi parhaalla  tavalla tukea yritysten kontaktoitumista ja tuote- ja palvelukehittämistä.

Tutustu täällä TUTTU netiin

Palveluntarjoajiamme

Ilmoittaudu mukaan 14.1.2021 mennessä tällä lomakkeella.
Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki perjantaina 15.1.2020.

Tervetuloa!

Regulaatiot tutuksi – kaupallistamisen ja markkinoinnin
työpaja 21.1.2021 klo 13-16

HIPPA-hanke järjestää etätyöpajan terveysalan regulaatioista tammikuussa. Kouluttajana on suosittu alan asiantuntija Heikki Pitkänen Lean Entries Oy:stä.

Palveluasumisen ja terveysteknologian tuote- ja palvelutoimintaa säädellään EU:n sisällä monin eri säädöksin. Tuote- ja palvelukehittäjän on tärkeää tietää säädöksistä riittävän varhain, jotta markkinoille muutoin valmiit tuotteet olisivat säädösten mukaisia. 

Työpajaan osallistuminen kerryttää yrityksen de Minimis-tukea (500€/yritys). Mukaan voi tulla useampiakin henkilöitä samasta yrityksestä.

Ilmoittaudu mukaan 17.1.2021 mennessä tällä lomakkeella.
Zoom-linkki työpajaan lähetetään ilmoittautuneille työpajaa edeltävänä päivänä.

Katso facebook-event

Lue lisää täältä

Merkkaa kalenteriin: Hipan kehittäjäklubiwebinaari
16.2. klo 9-12

HIPPA järjestää helmikuussa valtakunnallisen kehittäjäklubiwebinaarin aiheena IoT (Internet of Things) ja älykäs asuminen. 

Ilmoittautumisesta ja tarkemmasta sisällöstä  lisää tammikuussa. Seuraa meitä facebookissa sekä HIPPA-hankkeen sivuilla, niin saat tiedon ensimmäisenä!

Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja yhteiskehittämällä – videolla CoHeWen ja Hipan asiantuntijoita

CoHeWe, Co-Created Health and Wellbeing -hanke loi yhdessä yritysten kanssa uusia, sote-ammattilaisten tarpeisiin perustuvia palveluja.

Katso video

Haastattelussa projektipäällikkö Niko Lönn Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Toimitusjohtaja Kari Bäckman kertoo sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurannasta, jota Benete Oy kokeili CoHeWe:ssa. Projektipäällikkö Toini Harra Metropolia ammattikorkeakoulusta esittelee HIPPA-hankkeen toimenpiteitä. Hankkeessa on kehitetty palveluasumista.

Co-Created Health and Wellbeing ja HIPPA-hanke ovat osa 6Aika-strategian toteuttamista.

Lue lisää CoHeWe-hankkeesta

Lue lisää HIPPA-hankkeesta

Lue lisää 6Aika-hankkeesta

TUTTU net


Mikä on TUTTU net?

TUTTU net  – Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto tarjoaa monipuolista opastusta käyttäjälähtöiseen tuotekehittämiseen. TUTTU netissä voit tutustua käyttäjälähtöisen tuotekehittämisen tukiprosesseihin, tarjolla oleviin testi- ja tukipalveluihin sekä laajaan tietopankkiimme. Verkkopalvelusta löydät yrityksiä, joista voi tulla Sinulle kumppani sekä väyliä kehittämistarpeiden tai -ideoiden eteenpäinviemiseksi.

Tutustu TUTTU netiin: esittelyvideo

Kehittämisen prosesseja visualisoidaan eri vaiheita kuvaavilla poluilla

TUTTU net avaa käyttäjälähtöisen kehittämisen tukitoimia grafiikan keinoin. Käyttäjälähtöistä kehittämistä voi tehdä yhteiskehittelyillä sekä testauksilla ja käyttäjäkokeiluilla. Voit tutustu prosesseihin seuraamalla TUTTU netistä valitsemiasi polkuja. Poluilta löydät myös erilaisia suunnitelma- ja sopimuspohjia, canvaseita ja lomakkeita, jotka auttavat käytännön kehitystyössä. Liiketoimintapotentiaalia, asiakasymmärryksen luomista, tuotteistamista ja skaalaamista varten on myös omia keinoja ja prosesseja, joilla tuotteista ja palveluista tulee kaupallisesti kannattavia ja menestyviä.   

TUTTU netissä pääset tutustumaan prosesseihin askel askeleelta, jotta tiedät, ketä kannattaa osallistaa missäkin vaiheessa ja mitä kussakin roolissa olevat kehittäjät tekevät. 

HIPPA-hankkeessa on kehitetty kuhunkin vaiheeseen erilaisia tarpeellisia työkaluja, ja saat ne käyttöösi sivuston kautta. Näet, miten yhteistyö alkaa, miten toteutetaan yhteiskehittelyjä ja testauksia ja käyttäjäkokeiluja sekä miten kaupallistamisen tukitoimia kannattaa järjestää.

Käyttäjälähtöisen kehittämisen tuki voi tarkoittaa sinulle kaikkia prosesseja yhteistyön aloituksesta kaupallistamisen tukeen,  mutta voit yhteistyön aloituksen jälkeen tehdä vaikkapa vain yhden vaiheen innovaatiokeskittymien, ammattikorkeakoulujen ja kaupunkien kanssa.

Lue lisää käyttäjälähtöisen kehittämisen tuesta

Tietoa ja oivalluksia tuotekehittäjälle

TUTTU net on palveluasumiseen ja tuotekehitykseen liittyvän tiedon aarreaitta. Sivustolla voit suodattaa tietoa ja oivalluksia sinua kiinnostavan roolin tai asiasanojen avulla. 

Katso artikkeleita ja videoita ja kuuntele podcasteja.

TUTTU net on laajeneva verkosto tuotekehittäjän tueksi

TUTTU netin kautta yrittäjät, asiantuntijat ja opiskelijat sekä tuotteiden ja palveluiden käyttäjät pääsevät mukaan innovaatiokeskittymien, testlabien ja hubien organisoimiin kehittämisen tukitoimiin. TUTTU net on tarkoitettu tukemaan tuotekehittäjiä yhteistyössä mm. sote-, rakennus- ja ICT-alan sekä liiketoiminnan palveluntarjoajien kanssa ympäri Suomea. Verkosto on perustettu HIPPA-hankkeen toteuttajien kotipaikoissa pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Oulun seudulla. Verkosto laajenee jatkossa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ottaen mukaan kaupunkien ja korkeakoulujen sekä hankkeiden palveluntarjoajia. 

TUTTU net tarjoaa alustan ammattilaisille, asiakkaille, läheisille ja yrittäjille haastaa mukaan ratkaisemaan palveluasumisessa syntyviä ongelmia sekä  osallistumaan tekeillä olevien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.  TUTTU net kokoaa myös testaajapoolin, jossa on mukana monipuolisesti erilaisia testaajia ympäri Suomen.  TUTTU netin kautta voi ilmoittautua mukaan ammattikorkeakoulujen innovaatioprojekteihin, joissa ideoille kehitetään uusia mahdollisuuksia.

Osallistu!

HIPPA toivottaa kaikille leppoisaa joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta!

Kuva: Pexels. Lucie Liz


Seuraa meitä somessa!

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana. Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? 

Tilaa uutiskirje täältä.

Aikaisempia uutiskirjeitämme pääset lukemaan blogistamme.

Osoitelähde: Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta: 
.


Uutiskirje

04/11/2020 - Minna Kilpeläinen

HIPPA Uutiskirje 6/2020

HIPPA: Parhaat asiat tehdään yhdessä!

Aira Samulin. Kuva: Tommi Lipponen

KUTSU: Parhaat asiat tehdään yhdessä – HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeen loppuwebinaari
2.12.2020 klo 9-12

Miten sinä haluaisit asua, kun kaipaat tukea ja hoitoa arkeen ja elämään? Kuinka haasteisiin löytyy ratkaisuja ja kuinka niitä kehitetään yhdessä?

Tervetuloa mukaan HIPPA-hankkeen loppuwebinaariin, jossa luomme parasta asumista tulevaisuuteen keskustelujen, toimintaa esittelevien videoiden, osallistavien osuuksien sekä taiteen keinoin!

Futuristi Perttu Pölönen visioi webinaarissamme digitaalisuuden hyödyntämistä tulevaisuuden asumisessa. Tutustut myös mm. Aira Samulinin kodin digiratkaisuihin.  Luomme yhdessä yhteiskehittelyn keinoin tulevaisuuden kodin ympäristöineen, kerromme käyttäjäkokeilujen ja testausten hyvistä käytännöistä sekä vinkkaamme kaupallistamisen kulmakivistä. Valehtelijoiden klubi näyttää meille mallia hyvästä hissipuheesta ja Tussitaikurit piirtää yhteenvetoja teemoistamme.

Webinaarissa julkaistaan hankkeen uusi verkkopalvelu, TUTTU net – Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto, jonka kautta yritykset löytävät tietoa, esimerkkejä, työkaluja ja yhteyksiä käyttäjälähtöiseen tuote- ja palvelukehitykseen korkeakoulujen, kaupunkien ja  innovaatiokeskusten kanssa.Webinaari streamataan Metropolian YouTube-kanavalla ja osallistavat osuudet pidetään Zoomissa. Voit vain istua mukavasti ja nauttia ohjelmavirrasta tai tulla mukaan  osallistumaan ryhmäsessioihin.  

AIKA: keskiviikko 2.12.2020 klo 9.00 – 12.00

PAIKKA: YouTube ja Zoom

KENELLE: Webinaari on tarkoitettu kaikille digitaalisuudesta ja tulevaisuuden palveluasumisesta kiinnostuneille: tuotteita ja palveluita kehittäville yrityksille, palveluasumisen, asumisen suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisille, asukkaille, läheisille, asiantuntijoille, opiskelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja päättäjille. 

Ilmoittaudu mukaan 30.11.2020 mennessä tällä lomakkeella.

Webinaarin linkki ja Zoom-linkki lähetetään Sinulle webinaaria edeltävänä päivänä. Löydät Zoom-linkin myös streamauksen aikana YouTube-streamin yhteydestä.

Perttu Pölönen. Kuva: perttupolonen.com


Vielä ehtii kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajaan

HIPPA-hankkeen kaupallistamisen virtuaalinen työpajasarja “Miten skaalaat digituotteet uusille markkinoille?” on edennyt viimeiseen pajaansa. Mukaan voi tulla myös yksittäisen pajan ajaksi. Keskiviikkona 25.11. klo 13-16 työpajan aiheena on “Miten menestyn hankintaprosesseissa?”.

ILMOITTAUTUMINEN: 18.11. mennessä tällä lomakkeella.

KENELLE: Työpaja on tarkoitettu start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät älykkäitä tuotteita/ palveluja palveluasumiseen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen.

PAIKKA: Zoom-webinaari

HINTA: maksuton, kerryttää yrityksille EU:n De minimis -tukea 500 € / päivä

OPPIMISMENETELMÄT: ennakkotehtävät, keskustelut, asiantuntijapuheenvuorot, vierailijat

LISÄTIETOJA:
Toini Harra, HIPPA-hankkeen projektipäällikkö (), 040 334 6102
Pia Väkiparta-Lehtonen, liiketalouden lehtori ()
Erkki Alanen, liiketalouden lehtori ()

hippa.metropolia.fi


Lisättyä todellisuutta Metropolian Kotikulmassa

Hermanni Ilpala seikkailee Kotikulman AR-sisällöissä. Kuva: Minna Kilpeläinen.

Metropolian HyMy-kylän Kotikulma Myllypuron kampuksella herää joulukuussa eloon HIPPA-hankkeen ja opiskelijoiden tekemän AR-sisällön avulla. Toimintaterapeutti-, sosionomi- ja medianomiopiskelijat ideoivat ja toteuttavat tarinallisen kokonaisuuden Kotikulman vierailijoille. Yhteiskehittelyssä saatiin tarkentavia ideoita hippalaisilta ja HyMy-Kylän yritys- ja turbiinikoordinaattorilta. Tekninen toteutus on FlyAR:in käsialaa. Kuvassa AR-tarinassa seikkaileva sosionomiopiskelija Hermanni Ilpala. 

Katso tunnelmia AR-sisältöjen tekemisestä facebookista.


HIPPA tekee VR-kierroksen Kustaankartanon seniorikeskukseen

Korona-aikana virtuaalikierroksille on tullut entistä suurempi tarve. HIPPA-hanke toteuttaa VR-kierroksen Kustaankartanon seniorikeskuksessa, missä on käytössä useita erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Kuvaajana Oleg Nikolaenko Axiiosta ja kuvauksia järjestämässä Jaana Pilvinen, Mark Kanyingi ja Kirsi Weeman Kustaankartanon seniorikeskuksen E-osastolta. Valmista kierrosta pääsee katsomaan TUTTU netissä joulukuussa.

Katso tunnelmia kuvauksista.

SykeTriben etäjumppasovellus. Kuva: SykeTribe.


Luovia etätoteutuksia yritysyhteistyössä koronan aikana

Senioreiden kotijumppavalmennuksesta toteutettu pilotti oli koronakevään 2020 ketterän yhteistyön tulos HIPPA-hankkeessa. Koronaepidemia vaikutti erityisesti yli 70-vuotiaiden normaaliin elämään voimakkaasti. He joutuivat karanteeninomaisiin olosuhteisiin koteihinsa ja kaikki ulkopuolisten järjestämät harrastukset ja sosiaaliset kontaktit vähenivät dramaattisesti. Tilanteen takia  ikääntyneiden liikunnan harrastaminen ja fyysisten toimintakyvyn harjoitteet olivat vaarassa jäädä vähemmälle. Pilotin idea syntyi tästä tarpeesta ja näistä lähtökohdista. 

HIPPA-hankkeessa Tampereella oli jo ennen epidemian aiheuttamia rajoituksia aloitettu yhteistyökeskustelut lempääläisen Healthfactory Oy:n kanssa. Yrityksen tuotteina ovat SYKE Tribe –tuotemerkin alla erilaiset etävalmennukset ja –ohjelmat. Kohderyhmänä näissä ovat erityisesti nuoret aikuiset. Yritys oli kiinnostunut laajentamaan kohderyhmäänsä ikääntyneiden suuntaan ja tästä lähtökohdasta aloitettiin keskustelut Hipan hankehenkilöiden kanssa. TAMK:in asiantuntijamme Tarja Heinonen ja Suvi Hagström kokosivat kokemukset jutuksi.

Lue lisää


Koronakevään digiloikka Myllypuron seniorikeskuksessa

Maaliskuussa 2020 alkanut koronaepidemia vaikutti Myllypuron seniorikeskuksen toimintaan ja asukkaiden elämään monella tavalla. Useita toimintoja, kuten harrastus- ja päivätoiminta sekä läheisten vierailut jouduttiin määräajaksi lopettamaan, minkä vuoksi uusille ratkaisuille tuli akuutti tarve. Henkilökunta ottikin joustavasti haltuun uusia tehtäviä ja välineitä ja opetteli uusia taitoja. Palvelukeskuksen henkilökuntaa ohjattiin etäryhmien toteuttamiseen ja laitteiden käyttöön varsin nopealla aikataululla. Johtaja Mari Sairanen ja osastonhoitaja Mirja Kiiski kirjoittivat kokemuksista.

Lue lisää.

Hyvän huomenen jumppa, fysioterapeutti Oona Stenberg / Kuva Sirpa Puusti


Kohti tuottavaa ja onnistunutta somemarkkinointia

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Johanna Storck kirjoittaa blogissamme siitä, kuinka yrityksen markkinointi onnistuu sosiaalisessa mediassa. Muistettava on, että some on sosiaalista kanssakäymistä eli vuorovaikutusta. Somen tarkoituksena on herättää aktiivista ja käyttäjälähtöistä keskustelua sekä ylläpitää ihmisten välisiä suhteita.

Sosiaalisessa mediassa tavoitteena on saada ihmiset kiinnostuneeksi yrityksen postauksista ja saada heidät kommunikoimaan, sekä keskenään että yrityksen kanssa. Julkaisuja ei siis ainoastaan postata someen ja jätetä sinne yksin leijumaan, vaan niiden on tarkoitus herättää kiinnostusta ja rektioita. Somejulkaisujen tulisi tarjota kohdeyleisölle kiinnostavaa sisältöä ja saavat seuraajat sitoutumaan yritykseen.

Lue lisää.


Liikeidea kirkkaaksi

Idea on alku kehittämiselle ja innostukselle. Se voi johtaa yrityksen perustamiseen tai olemassa olevan toiminnan laajentumiseen, uuteen liiketoimintamalliin, kansainvälistymiseen ja suureen seikkailuun! Mielikuvitus lähtee laukalle ja ideaan rakastuu. Menestymisen edellytyksenä kuitenkin on kirkas visio, jota tavoitellaan systemaattisesti. Siksi kannattaa jarruttaa ja käyttää aikaa liikeidean kirkastamiseen ja kokonaisuuden ajatteluun. Voit aloittaa kysymällä ”Miksi yrityksesi on olemassa?” Hipan kaupallistamisen asiantuntija Marika Vuorenmaa kirjoittaa aiheesta.

Lue lisää.


Kuinka idea paketoidaan helposti ostettavaksi

Kun yrityksen liikeidea on kirkas ja arvolupaus selkeä päästään paketoimaan myytävää tuotetta. Paketointi tarkoittaa tässä yhteydessä tuotteen tai palvelun tuotteistamista, johon kuuluu mm. nimeäminen, markkinointi, hinnoittelu, ostopolun määrittely ja tuotekuvaus. Tämän työvaiheen tarkoitus on auttaa yritystä myymään ja asiakasta ostamaan tuote tai palvelu. Selkeä paketointi luo yrityksestä ammattimaista ja luotettavaa mielikuvaa ja helpottaa ostopäätöksen tekemistä. Lue asiantuntijamme Marika Vuorenmaan juttu.

Lue lisää.


Tuote- ja palvelukehitystä eettisesti vakuuttavalla tavalla

Käyttäjälähtöinen tuotekehittäminen ja varsinkin siihen liittyvien eettisten tekijöiden huomiointi on Suomessa vielä muotoutumassa, erityisesti palveluasumisen digitalisaatiossa. Palveluasumisen asukkaat ovat poikkeuksetta haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, jotka nähdään pikemminkin toisten ihmisten apua ja tukea tarvitsevina käyttäjinä kuin tuotteiden ja palvelujen kehittäjinä.

Palveluasumisen työntekijät ovat askeleen edellä, sillä joissakin tilanteissa he ovat päässeet testaamaan ja kokeilemaan erilaisia digitaalisia tuotteita ja palveluja, mutta heidänkin osallistumismahdollisuutensa on yleensä rajautunut lähinnä palautteenantajan rooliksi. Käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä käyttäjien asiantuntijuutta tarvitaan kuitenkin tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. 

Asiantuntijamme Toini Harra, Suvi Hagström ja Leila Lintula kirjoittivat aiheesta.

Lue lisää.


From co-development to user experiment: case Hublet

The Hublet Solution offers customized digital content equally and easily for everyone in libraries, hospitals and service houses, for example. It is an all-in-one tool for learning, communication, and entertainment. The Hublet Tablet is a tablet for shared use that is always ready for use. Hublet lets you access the digital world safely and privately. The innovation behind Hublet comes from Finland and the user-friendly, cloud-based Hublet Manager management software is the heart of the service.

In December 2019, a user experiment planning event was organized together with Hublet Oy in the City of Helsinki’s senior center in Myllypuro. Our experts Leila Lintula from Metropolia UAS and Anna Alhonen from Myllypuro Senior Center, City of Helsinki, wrote about the experiences.

Read more.


Seuraa meitä somessa!

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana. Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? 

Tilaa uutiskirje täältä.

Aikaisempia uutiskirjeitämme pääset lukemaan blogistamme.

Osoitelähde: Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta: 
.

Uutiskirje

04/09/2020 - Minna Kilpeläinen

HIPPA uutiskirje 5/2020

HIPPA-hanke toimii syksyn aikana sekä etänä että paikan päällä

HIPPA-hanke toteuttaa syksyllä 2020 kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajasarjan sekä yhteiskehittelyjä ja testauksia pääosin etänä, mutta myös paikan päällä. Lisäksi Hipassa työstetään kovaa vauhtia uutta verkkopalvelua, TUTTU netiä ja julkaistaan artikkeleita palveluasumisesta ja digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöisestä kehittämisestä Hipan blogissa. Tapahtumia on koronan vuoksi jouduttu syksyltä perumaan, mutta loppuseminaaristamme 2.12. on tulossa värikäs ja osallistava webinaari.

Kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajasarja webinaarina syys-marraskuussa 2020

Etsiikö yrityksesi tuotteellenne tai palvelullenne uusia käyttöympäristöjä? Tuntuuko palveluasumisympäristö kiinnostavalta, mutta myös haastavalta käyttöympäristöltä? Kaipaatko tukea tuotteesi myynnille ja markkinoinnille palveluasumisyksiköissä ja kotihoidossa? Riittävätkö Suomen markkinat?

HIPPA -hankkeen kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajoissa syys-marraskuussa 2020 otetaan haltuun palveluasumisympäristöjen haasteita digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiselle ja markkinoinnille.

Autamme Sinua löytämään yrityskohtaisia ratkaisuja kaupallistamisen helpottamiseksi kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla.
 

KENELLE: Työpaja on tarkoitettu start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät älykkäitä tuotteita/ palveluja palveluasumiseen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen.


TYÖPAJOJEN AIKATAULU JA SISÄLLÖT:
Kokoontumiset klo 13.00 – 16.00

Paja 1. keskiviikko 16.9. / Palveluasuminen ja kotihoito digitaalisten tuotteiden ja palvelujen käyttöympäristönä
Paja 2. keskiviikko 7.10. / Miten löydän parhaat asiakkaat?
Paja 3. keskiviikko 28.10. / Rahoitus ja EU-sääntely – tuotekehityksen ja viennin mahdollisuudet ja reunaehdot
Paja 4. keskiviikko 25.11. / Miten menestyn hankintaprosesseissa?


ILMOITTAUDU 11.9.2020 mennessä tai viimeistään viikkoa ennen kutakin työpajaa

tällä lomakkeella

Ilmoittautuneille lähetetään työpajan ohjelma ja Zoom-linkki työpajaa edeltävällä viikolla.


LISÄTIETOJA:

Fasilitaattorit:
Erkki Alanen ()
Pia Väkiparta-Lehtonen

Projektipäällikkö Toini Harra ()


HINTA: Koulutus on ilmainen, mutta kerryttää yritykselle EU:n de minimis -tukea 500 € / päivä.

Katso tietoja työpajoista myös Facebookista.

Yhteiskehittelyt ja testaukset jatkuvat

Hipan testaukset, käyttäjäkokeilut ja yhteiskehittelyt toteutetaan syksyllä 2020 pääasiassa etänä. Palveluasumisyksiköiden avauduttua uudelleen voimme kuitenkin jatkaa testausten tekemistä myös paikan päällä.

Save the date: Hipan uusi verkkopalvelu TUTTU net julkaistaan webinaarissa 2.12.2020

HIPPA-hanke on rakentanut uutta verkkopalvelua noin vuoden verran. Keskiviikkona 2.12.2020 julkaistava verkkopalvelu TUTTU net (Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto) tukee digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittäjiä yhteistyössä sote-, rakennus- ja ICT-alan sekä liiketoiminnan innovaatiokeskittymien, hubien ja testlabien kanssa ympäri Suomea.

Sivuston tulokset on tuotettu hyvinvointi- ja terveysalalla ja palveluasumisessa käytettävien digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehitystyössä HIPPA-hankkeessa, mutta tuloksia voi soveltaa laajemminkin käyttäjälähtöisessä tuote- ja palvelukehityksessä. TUTTU netissä voi tutustua tukiprosesseihin, tarjolla oleviin testi- ja tukipalveluihin ja laajaan tietopankkiin sekä löytää yrityksiä, joista voi tulla Sinulle kumppani.

TUTTU netiin pääset tutustumaan Hipan loppuwebinaarissa 2.12.2020. Save the date!

Panu Karhinen ja Toini Harra vetävät TUTTU netin podcast-sarjaa. Kuva: Minna Kilpeläinen.

Podcast-sarjan tekeminen käynnistyi

Toini Harra ja Panu Karhinen aloittivat TUTTU netissä julkaistavan podcast-sarjan teon Vallilan Pulu Studiossa elokuussa.  Luvassa on kiinnostavaa puhetta digitaalisuudesta ja käyttäjälähtöisestä tuotekehityksestä loppusyksyllä, kun TUTTU net julkaistaan.

Katso tunnelmia facebookin postauksestamme.

Kuva: Sote VIrtual Lab

TAMKin Sote Virtual Lab avasi ovensa

Yksi Hipan toteuttaman TUTTU netin palveluntarjoaja,TAMKin Sote Virtual Lab, vietti avajaisia verkossa 20.8.2020. Lab tarjoaa kehittämisalustan yrityksille, palveluntuottajille, tutkijoille sekä monialaisesti koko Tampereen korkeakouluyhteisölle. Sote Virtual Labissa keskitytään erityisesti etä-, digitaalisiin ja virtuaalisiin ratkaisuihin sekä näiden hyödyntämiseen hyvinvointipalveluissa. Tutustu Labiin nettisivuilla vlabforhealth.fi ja tule kehittämään kanssamme huomispäivän terveyttä ja hyvinvointia jo tänään!

LUE LISÄÄ

Yhteiskehittelystä käyttäjäkokeiluun: case Hublet

Hublet Oy:n kanssa toteutettiin käyttäjäkokeilun suunnittelutilaisuus yhteiskehittelynä joulukuussa 2019 Helsingin kaupungin Myllypuron seniorikeskuksessa. Tilaisuudessa luotiin yhteiskehittäen puitteet ja alustava suunnitelma Hublet Tabletin käyttäjäkokeilulle. Hublet Tabletti tarjoaa alustan erilaisille sisällöille kuten lehdet, kirjat, tv-ohjelmat. Alustalle on mahdollista luoda myös omaa sisältöä.

LUE LISÄÄ

Oamk ja Oulun kaupungin asumispalvelut keräsivät asiakkaiden tarpeita palveluasumiseen. Kuva: Päivi Meriläinen.

Asiakastarpeiden kerääminen antaa pohjaa tuotteen ja palvelun kehittämiselle

HIPPA-hankeen tarkoituksena on ollut kehittää uusia älykkäitä asumiseen liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat mielekkään ja turvallisen arjen tarpeisiin monipuolisesti ja käyttäjälähtöisesti. Uusien tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöisyyden varmistamiseksi hankkeen Oamkin ja Oulun kaupungin asumispalveluiden henkilöstö ja hankkeessa mukana olevat toimintaterapian opiskelijat selvittivät syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana palveluiden käyttäjien asumiseen ja palveluihin liittyviä tarpeita ja toiveita. Asukkaiden näkemys oli tärkeää saada esille, jotta hankkeessa kehitettävät ratkaisut vastaisivat mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeisiin.

LUE LISÄÄ

Kuva: Pexels, Marcus Aurelius

Tulevaisuuden asuminen

Tällä hetkellä asumisen pitkän ajan suuntauksia ovat ikääntyvien osuuden kasvu, asumistarpeiden monipuolistuminen, perhekoon pieneneminen, digitaalisuus ja ekologinen jälleenrakennus. Ihmisten liikkuvuus ja kaupunkien vetovoimaisuus ovat kasvaneet. Kaupunginosista tehdään jatkossa tiiviimpiä ja samalla elinvoimaisempia, ja niissä keskitytään enemmän ihmisiin. Asumisesta haetaan yhä enemmän hyvinvointia.

LUE LISÄÄ

Seuraa meitä somessa!

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana. Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? 

Tilaa uutiskirje täältä.

Aikaisempia uutiskirjeitämme pääset lukemaan blogistamme.

Osoitelähde: Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta: 
.

Uutiskirje

16/06/2020 - Minna Kilpeläinen

HIPPA uutiskirje 4/2020

Hyviä teknologiaratkaisuja, etäyhteiskehittelyjä, kaupallistamisen tukea ja tulevaisuuden asumisen vaihtoehtoja

Kuva: Minna Kilpeläinen

Kokemuksia etäyhteiskehittelystä

Koronapandemian vuoksi monet palvelut ja tilaisuudet siirtyivät keväällä 2020 verkkoon. Myös HIPPA-hankkeessa saatiin kokemuksia tästä, kun hankkeen innovaatiokilpailun voittaneen Kasviportaat Oy:n yhteiskehittely toteutettiin täysin etäyhteyksien avulla. 

Toukokuun 2020 lopussa järjestetyn etäyhteiskehittelyn osallistujat tulivat pääkaupunkiseudulta sekä Tampereen ja Oulun seudulta. Mukana oli päivän asiakasyritys sekä 20 hengen joukko Hippa-hankkeen osahankkeiden asiantuntijoita, muuta ammattikorkeakouluväkeä ja opiskelijoita sekä kolmannen sektorin asiantuntijoita. Yhteiskehittelyn anti oli runsas.

Lue lisää

Avustavat älyteknologiat helpottavat hoivatyötä koronakriisin aikana: katso kooste ratkaisuista

Kokosimme koosteen hoivatyötä helpottavista älyteknologioista koronakriisin aikana yhdessä Centrian RoboSote-hankkeen ja Satakunta DigiHealth-hankkeen kanssa.

RoboSote -hanke ja Ikäteknologiaverkosto toteuttivat maalis-huhtikuun vaihteessa kyselyn, jolla kartoitettiin erilaisia teknologisia sovelluksia helpottamaan hoitotyötä ja viihtyvyyttä tautiepidemioiden aikana. Vallitseva COVID-19-epidemia tarjosi ilmeisesti otollisen ajankohdan, sillä vastauksia tuli jopa 31 kappaletta ja niissä esitettiin lähes 50 erilaista ratkaisua. 

Prizztech Oy puolestaan järjesti Hyvinvointi- ja terveysteknologiasta apua koronakriisiin -webinaarisarjan 14.-20.5.2020 osana Satakunta DigiHealth -hanketta. Webinaarisarjan teemoina olivat kotona asumista, kuntoutusta ja terveyspalveluita tukevat teknologiat. Webinaareissa esiintyi monipuolinen joukko yrityksiä korona-arkea helpottavine ratkaisuineen.

Lue ratkaisuista

Kuva: Pexels, Andrea Piacquadio

Välimuotoinen asuminen asiantuntijan kuvaamana

Asiantuntijamme, palveluesimies Päivi Meriläinen Haukiputaan asumispalveluista kirjoitti näkemyksiään siitä, millaista on mielekäs asuminen silloin, kun palvelukeskukseen ei vielä tarvitse mennä, mutta kotonakaan ei ihan pärjää.

Ikääntyneiden välimuotoasuminen sijoittuu tehostetun palveluasumisen ja tavallisen asumisen väliin. Välimuotoasumisessa korostuu yhteisöllisyys, yhteinen toiminta, esteettömyys sekä sijainti palvelujen lähellä.

Lue täältä

Kuva: Pexels, Andrea Piacquadio

Asiakasymmärryksestä arvon luomiseen

TAMKissa pidettiin marraskuusta 2019 helmikuuhun 2020 kaupallistamisen työpaja, jossa pohdittiin, kuinka ideasta voi tehdä kaupallisen tuotteen. Kuinka kehittää tuote, jolla on myös kysyntää? Kuinka luoda asiakkaalle arvoa, josta hän on myös valmis maksamaan?

Lue lisää

Liini markkinointi ja idean pitchaus

TAMKin kaupallistamisen työpajassa helmikuussa 2020 pohdittiin liiniä markkinointia.  Liini ajattelu jäsentää liiketoimintaa koko skaalalla liiketoimintamalleista yrityksen markkinointiin. Design Sprint on yksi työkalu, jonka avulla markkinointitoimisto Unfairin perustaja ja CEO Johanna Raiskio kehittää yrityksen markkinointia. TAMKin Proakatemian valmentaja Elina Merviö kokosi vinkkejä liiniin markkinointiin ja pitchaukseen.

Lue lisää

Hipan uudesta verkkopalvelusta TUTTU net – Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto

Hipan uusi verkkopalvelu, TUTTU net – tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto, valmistuu marraskuussa 2020. TUTTU net on kehitetty luomaan älykkääseen (palvelu)asumiseen ja hyvinvointiin liittyviä siltoja innovaatiokeskittymiin ja testlabeihin. Verkkopalvelussa esitellään visuaalisin keinoin Hipassa kehitellyt tukimuodot: yhteiskehittely, testaukset ja käyttäjäkokeilut sekä kaupallistamisen tuki. Palvelu kokoaa Hipan aikana kerätyt kokemukset ja oivallukset yhteen auttamaan käyttäjälähtöistä ja osallistuvaa tuotekehitystä. Sivustolla pääsevät myös esittäytymään yritykset, jotka ovat olleet Hipassa mukana tai ryhtyvät yhteistyöhön jatkossa. TUTTU net esittelee suomalaisia ja kansainvälisiä verkostoja ja organisaatioita, joissa tehdään käyttäjälähtöistä tuotekehitystä ja toimii sisäänheittokanavana näihin organisaatioihin. TUTTU netissä yritykset ja digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjät voivat esittää arjen tarpeista nousevia haasteita ja ilmoittautua mukaan testaajapooliin. TUTTU net lanseerataan marras-joulukuun vaihteessa. Palveluun pääsee tutustumaan Hipan loppuseminaareissa Helsingissä 25.11., Oulussa 27.11. ja Tampereella 2.12.2020.

Verkkopalvelusta on tehty prototyyppi, jota kokeiltiin yhdessä käyttäjien kanssa 9.6.2020. Kokeilun perusteella kokonaisuus tuntui toimivalta. Saimme myös suuntaa verkkopalvelun viimeistelyyn. Verkkopalvelun koodattua versiota kokeillaan 13.8.2020. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä päätoimittajaan (), niin pääset mukaan kokeilemaan!

Tulossa syksyllä: kaupallistamisen työpajasarja, kehittäjäklubeja ja loppuseminaarit

Kaupallistamisen työpajasarja 

Metropoliassa pidetään syksyn 2020 aikana kaupallistamisen työpajasarja. Työpajoissa selvitetään, kuinka digitaaliset tuotteet ja palvelut skaalataan uusille markkinoille:

Etsiikö yrityksesi tuotteellenne tai palvelullenne uusia käyttöympäristöjä? Tuntuuko palveluasumisympäristö kiinnostavalta, mutta myös haastavalta käyttöympäristöltä? Kaipaatko tukea tuotteesi myynnille ja markkinoinnille palveluasumisyksiköissä ja kotihoidossa? Riittävätkö Suomen markkinat?

Työpajoissa otetaan haltuun palveluasumisympäristöjen haasteita digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiselle ja markkinoinnille.  Autamme löytämään yrityskohtaisia ratkaisuja kaupallistamisen helpottamiseksi kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Työpaja on tarkoitettu start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät älykkäitä tuotteita/ palveluja palveluasumiseen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen.

Työpajojen sisällöt:
– Tuotekehitystä ohjaava EU-sääntely 
– Palveluasuminen ja kotihoito digitaalisten palvelujen ja tuotteiden käyttöympäristönä
– Miten löydän yritykselleni parhaat asiakkaat? 
– Rahoitusta tuotekehitykseen ja vientiin 
– Miten menestyn hankintaprosesseissa? 

Kyselyt: Toini Harra ()

HUOM: Regulaatioihin ja yrityksen rahoitusmahdollisuuksiin liittyvä työpaja on tulossa myös Tampereelle. Kysy lisää: Tarja Heinonen ()

HIPPA-hankkeen kehittäjäklubit ja loppuseminaarit

Oulun kehittäjäklubi ja yritysten ajankohtaistapahtuma pidetään 6.10.2020. Lisätietoja saat Kirsi Jokiselta (). Helsingin ja Tampereen klubeista tulee lisätietoa myöhemmin.

HIPPA-hanke tulee päätökseensä vuoden 2020 lopussa. Loppuseminaarit pidetään Helsingissä 25.11., Oulussa 27.11. ja Tampereella 2.12.2020. Tervetuloa!

HIPPA-väki toivottaa kaikille oikein hyvää kesää!

Seuraa meitä somessa!

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana. Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? 

Tilaa uutiskirje täältä.

Aikaisempia uutiskirjeitämme pääset lukemaan blogistamme.

Osoitelähde: Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta: 
.

Uutiskirje

15/05/2020 - Minna Kilpeläinen

HIPPA: 2020 uutiskirje 3.

Etätoimintaa ja vinkkejä: askelmerkkejä tuotekehittäjälle ja älykkään kodin rakentajalle

Koronakuulumisia

Koronasta johtuen palveluasumisyksiköt ovat suljettuna ulkopuolisilta, mikä on rajoittanut tuotteiden käyttäjäkokeilujen toteuttamista. Onneksi Myllypuron seniorikeskuksessa jo ennen epidemian käynnistymistä kokeilussa olleen tuotteen testausta on voitu tästä huolimatta jatkaa. TAMK:ssa on myös valmisteltu etäkuntoutusohjelman testausta, tietenkin etänä.

Jo ennen tätä uutta tilannetta olemme tottuneet käyttämään etäyhteyksiä kokousten pitämiseen ja osallistuneet monenlaisiin webinaareihin, mutta nyt olemme alkaneet kehittää menetelmiä myös yhteiskehittelyjen toteuttamiseksi etänä. Vaikka etäyhteydet eivät korvaakaan läheisyyttä ja kehonkielen, ilmeiden ja eleiden merkitystä kanssakäymisessä toistemme kanssa, tarjoaa se toisaalta meille uusia mahdollisuuksia osallistumiseen silloin, kun paikan päälle meneminen tuottaa syystä tai toisesta hankaluuksia.

HIPPA on edennyt koronasta huolimatta aikataulun mukaisesti, emmekä ole ainakaan vielä tässä vaiheessa hakemassa hankkeelle jatkoaikaa. Verkkopalvelun valmistelu on myös osoittautunut ajassa olevaksi ratkaisuksi.

Hippaa videolla

Medekan virtuaalireittien kokeilua Kuuselan palvelutalossa Tampereella. Kuva: Suvi Hagström

Ehdimme kuvata Hipan esittelyvideoon materiaalia erilaisissa ympäristöissä juuri ennen kuin korona sulki seniorikeskukset ja kielsi yli 10 hengen kokoontumiset. Kokosimme videoon esimerkkejä siitä, mitä kaikkea Hipassa tehdään. Meille tärkeää on kuulla käyttäjän ääni ja tarjota tarvelähtöistä tuote- ja palvelukehitystä. Toimintaamme ohjaa aito innostus ja ilo uusien innovaatioiden äärellä.

Katso video täältä

Talotekniikan vaatimuksia älykkäässä asumisessa

Kuva: Pexels

HIPPA-hankkeessa kehitetään palveluasumista tukevia digitaalisia palveluja tiiviissä yhteistyössä Metropolian, TAMK:in, Oamkin, Helsingin kaupungin ja Oulun kaupungin sekä alan yritysten kanssa. Monia kehitettävistä ratkaisuista voidaan kuitenkin soveltaa myös muissa asumismuodossa, ja niiden avulla voidaan auttaa vanhenevia ihmisiä asumaan ja viihtymään entistä pidempään kotona. Useat palvelut sisältävät tietotekniikkaa, joka tuodaan omina järjestelminä asuntoon. Tulevaisuuden kannalta kannattaisi nykyistä enemmän miettiä myös millaisia vaatimuksia tulisi rakennukseen kiinteästi asennettavalle talotekniikalle asettaa, jotta sillä olisi oma selkeä rooli ja mahdollisuus toimia palvelualustana.

Asiantuntijamme Lauri Heikkinen ja Harri Hahkala kirjoittivat aiheesta.

Lue lisää

Kuva: Pexels

Tuotekehityksen askeleet

Kuten kaikessa inhimillisessä toiminnassa, myös innovoinnissa on oma sisäinen kielensä. Osa siitä liittyy prosessiin, jossa uusi idea tai ratkaisu havaittuun ongelmaan halutaan kehittää myytäväksi tuotteeksi. Mitä tarkoittaa POC tai MVP? Mikä merkitys prototyypillä on tuotekehityksessä? Asiantuntijamme Aarne Klemetti avaa tuotekehityksen käsitteitä.

Lue lisää

Kuva: Pexels

Tutkijasta yrittäjäksi

Yrittäjän uralle on useita polkuja. Tie alkaa aina asiantuntemuksesta ja ideasta, mutta yrittäjän omia lähtökohtia voi olla monia. Taustalla voi olla käytännössä hankittu vahva kokemustieto ja sieltä kummunnut ratkaisu ongelmaan. Tutkijalle tuoteidean kaupallistaminen voi puolestaan lähteä siitä, että rahoittaja vaatii tutkimuksen sovellettavuuden esittelyä jo hakemusvaiheessa. Parhaimmillaan kaupallisen tuotteen tai palvelun kehitys lähtee kuitenkin liikkeelle oman perustutkimuksen pohjalta pakottamatta saadusta oivalluksesta. Taustalla voi olla myös vahva yhteiskunnallisen vaikuttamisen halu. Jututimme eri yrittäjiä ja yrittäjyyttä tutkivia asiantuntijoita.

Lue lisää

HIPPA-väki screenillä

Hipan kehittäjäklubifoorumeissa on tänä keväänä kehitetty kaupallistamiseen, testaukseen ja yhteiskehittelyyn liittyviä palvelukokonaisuuksia etätyöpajoissa. Täällä tunnelmia 24.4. pidetystä foorumistamme. Virtuaaliset kokoontumisalustat toimivat kätevällä tavalla.

Katso facebook

Seuraa meitä somessa!

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana.

Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? 

Tilaa uutiskirje täältä.

Aikaisempia uutiskirjeitämme pääset lukemaan blogistamme.

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Osoitelähde: Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta: 
.

Uutiskirje

27/03/2020 - Minna Kilpeläinen

Helmi-maaliskuun uutiskirje 2020

Terveyttä ja tukea

Korona koskettaa eri tavoin HIPPA-hankkeessa mukana olevia tahoja. Palveluasumisen henkilökunta ja asukkaat ovat kovan paineen alla. Hippalaiset ovat siirtyneet etätyöskentelyyn, jota Hipassa on toki harrastettu aikaisemminkin. 

Yrittäjille korona on voinut merkitä kohtalokkaita taloudellisia menetyksiä. Toivottavasti olet pysynyt terveenä, ja olet löytänyt ratkaisuja haastavassa tilanteessa. Toivomme Hipan puolesta hartaasti, että valtion tukitoimet ehtivät tulla apuun kaikille, ja isot auttavat pieniä. Mm. NewCo on kerännyt päivittyvän listan yrityksille suunnatusta avusta.  

Korona-aika on myös luovuuden aikaa, sillä juuri nyt tarvitaan uusia innovaatioita helpottamaan palveluasumisen arkea niin seniorikeskuksissa kuin kotonakin. Valitettavasti emme voi toistaiseksi palvella yrityksiä yhteiskehittely- ja testauspalvelujen toteusten osalta. Olemme kuitenkin jatkuvasti tavoitettavissa ja voimme mielellämme suunnitella tulevia toimia etäyhteyksien avulla. Seniorikeskuksille annamme kiireen aikana rauhan keskittyä hoitotyöhön.

Lue lisää

Koronavirus siirsi myös Hipan tapahtumia

Kevääksi 2020 Hipassa oli suunniteltu kehittäjäklubeja ja ajankohtaistapahtumia. Nämä kaikki on nyt peruttu ja niiden tilalle suunnitellaan uusia syksyksi 2020.

Kaupallistamisen työpajasarja Helsingissä syksyllä 2020

Etsiikö yrityksesi tuotteellenne tai palvelullenne uusia käyttöympäristöjä? Tuntuuko palveluasumisympäristö kiinnostavalta, mutta myös haastavalta käyttöympäristöltä? Kaipaatko tukea tuotteesi myynnille ja markkinoinnille palveluasumisyksiköissä ja kotihoidossa? Riittävätkö Suomen markkinat?

Hipan kaupallistamisen työpajat jatkuvat Helsingissä syksyllä. Työpajoissa etsitään vastauksia kysymykseen: Miten skaalaat digi-tuotteen uusille markkinoille?

Työpajoissa otetaan haltuun palveluasumisympäristöjen haasteita digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiselle ja markkinoinnille.  Autamme löytämään yrityskohtaisia ratkaisuja kaupallistamisen helpottamiseksi kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla.

KENELLE: Työpajasarja on tarkoitettu start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät älykkäitä tuotteita/ palveluja palveluasumiseen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen.

TYÖPAJOJEN SISÄLLÖT:
Tuotekehitystä ohjaava EU-sääntely 
Palveluasuminen ja kotihoito digitaalisten palvelujen ja tuotteiden käyttöympäristönä
Miten löydän yritykselleni parhaat asiakkaat? 
Rahoitusta tuotekehitykseen ja vientiin 
Miten menestyn hankintaprosesseissa? 

LISÄTIETOJA:

HUOM: Regulaatioihin liittyvä työpaja järjestetään myös Tampereella syksyllä 2020. Lisätietoja:

Käyttäjälähtöisyys yrityksen kasvun ja kehityksen moottorina

Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen uudet oppimisympäristöt tulevat jatkossa palvelemaan digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämis-, kokeilu- ja testiympäristöinä. Kehittämistoiminnan keskiössä on yritysten kasvun ja kehityksen edistäminen tuotteiden ja palvelujen käyttäjälähtöisyyttä vahvistamalla. Sitä varten on kerätty tietoa käyttäjien tarpeista ja toiveista hankkeissa tehtyjen selvitysten avulla. Selvitysten tulosten lisäksi Hippa – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa tehdyistä yhteiskehittelyistä, käyttäjäkokeiluista ja digitaalisista testauksista saadut kokemukset on hyödynnetty uusien, yrityksille suunnattujen kehittämispalvelujen mallintamisessa.

Lue lisää

HIPPA mukana Kehittyvä vanhustyö -messuilla

Kirsi Jokinen ja Päivi Meriläinen esittelivät HIPPA-prosesseja Kehittyvä vanhustyö -messuilla Oulussa 11.3.2020. He kertoivat, millaista yhteiskehittäminen on yritysten kanssa. Yhteiskehittely kannattaa, sillä siellä yrittäjät saavat tietoa palveluasumisen ammattilaisten ja asukkaiden arjesta. Kehittäminen on tarvelähtöistä, sillä aidot tarpeet synnyttävät innovaatioita ja uusia tuotteita. Kun on tarve, eikä valmista tuotetta, myös hoitajasta voi tulla keksijä ja yrittäjä. Hipan kehittäjien tehtävä on kysyä yrityksiltä hyviä kysymyksiä. Onko tuotteen käytettävyys mietitty riittävän pitkälle, ennen kuin sen voi viedä autenttisiin testausympäristöihin oikeiden loppukäyttäjien kokeiltavaksi?

Messuilla esitettiin kiinnostavia puheenvuoroja, joista kävimme twiittaamassa. Omalla ständillä kävi kuhina: Hipan prosessit kiinnostivat laajalti myös maaseutupitäjissä.

Ks. Twitter: #hippahanke
Tunnelmia Facebookissa

HIPPA-hankkeen benchmarking-matka Ulvilaan ja Poriin

Oulun HIPPA-hankeväki teki 25.2.2020 opintomatkan Satakuntaan. Ulvilassa tutustuttiin toisen asteen ammatillisen kouluttajan, Sataedun tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöön MeWet-kotiin. Porissa vierailtiin elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy:ssä ja kuultiin RoboAI-innovaatioalustasta.

Lue lisää

HIPPA-hankkeen yhteiskehittelyjä tutkittiin innovaatioprojektissa: teknologia tukee arjen osallistumista

HIPPA-hanke tarjosi moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuden toimintaterapeutti- ja sairaanhoitaja-opiskelijoille, jotka toteuttivat parityönä hankkeen puitteissa Innovaatioprojektiopinnot. Opiskelijat osallistuivat kevään 2019 aikana viiden eri HIPPA-hankkeessa mukana olevan tuotteen ja palvelun yhteiskehittelytilaisuuteen. Tilaisuuksissa muodostunutta tietoa tarkasteltiin toimintaterapian ja terveyden edistämisen viitekehyksistä käsin tarkoituksena tuoda esiin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmia mm. tuotteiden ja palvelujen käyttäjälähtöistä jatkokehittelyä varten.

Työ keskittyi tuomaan esiin hyötyjä ja positiivisia vaikutuksia, joita kyseisten teknologisten ratkaisujen käyttäminen voisi tuottaa palveluasumisen toimintaympäristöissä toimiville ihmisille. 

Lue lisää

Aistihuone virkistää ja rauhoittaa Kustaankartanon seniorikeskuksessa – digitaalisista ratkaisuista paljon hyötyjä

Metropolian ja Myllypuron seniorikeskuksen väkeä kävi tammi-helmikuussa 2020 tutustumassa Kustaankartanon erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Aistihuone ilahdutti monilla virtuaalisilla maisemillaan ja muistia stimuloivilla peleillään. Hierovat istuimet tuntuvat ihanalta, kun samalla voi katsella kauniita maisemia eri paikoista ja eri vuodenaikoina. Turvallisuuden tunnetta ja hoitamisen arkea sujuvoittaa puolestaan älylattia, joka kertoo hoitajille, milloin asukas on noussut jalkeille, tai jos vessassa viivytään liian pitkään.

Lue lisää

Tampereen kehittäjäklubi ihmisten näköisten palveluiden äärellä

Tampereen kehittäjäklubi aloitti vuoden 2020 kokoontumalla 29.1. TAMKin Y-kampuksen Backstagella ihmisten näköisten palveluiden äärelle. Ajankohtaiset alustukset herättivät klubilaiset keskustelemaan aktiivisesti. Projektipäällikkö Tarja Heinonen avasi aamun Hippa-hankkeen Hollannin benchmarking-matkan terveisillä. Sittardissa sijaitsevan Zuyerland-sairaalan innovatiiviset ratkaisut kiinnostivat kuulijoita erityisesti ja keskustelussa pohdittiin, voitaisiinko Suomessa hyödyntää vastaavia ratkaisuja. Tarja kertoi myös TAMKiin kevään aikana valmistuvasta Sote Virtual Labista, tutkimus-,kehittämis- ja oppimisympäristöstä, jota tullaan hyödyntämään myös Hippa-hankkeen toiminnassa.

Lue lisää


HIPPA-hankkeen yhteiskehittelyjä, testauksia ja käyttäjäkokeiluja videolle

HIPPA on tekemässä hankkeelle esittelyvideota, joka valmistuu huhtikuussa. Videoita nähdään lisää myös verkkopalvelussamme, joka valmistuu syksyllä. Kävimme mm. Kuuselan Palvelukeskuksessa Tampereella kuvaamassa Medekan virtuaalikuntoutusohjelman testausta. Kuvauksissa oli rento meininki.

Katso tunnelmia facebookista.

Seuraa meitä somessa!

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana.

Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? 

Tilaa uutiskirje täältä.

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Osoitelähde: Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta: 
.

Uutiskirje

04/02/2020 - Minna Kilpeläinen

Tammikuun uutiskirje 2020

Innovaatioita ja uutta oppia Hipassa – älykäs asuminen kevään teema

Innovaatiokilpailun voittajaksi Kasviportaat

Hipan innovaatiokilpailun voittaja on valittu. Helsingissä, Tampereella ja Oulussa järjestettävän innovaatiokilpailun haasteena oli löytää digitaalisia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat toimintakykyisyyttä ja osallisuutta asukkaan elinympäristössä, parantavat turvallista asumista, lisäävät asumisen mielekkyyttä ja hyvää elämää.

Innovaatiokilpailun voitti Kasviportaat Oy ehdotuksellaan, jossa ideana on jatkokehittää yrityksen Suomessa valmistettavaa Supragarden® sisäkasvatusjärjestelmää digitaalisin tuotteiden avulla siten, että se soveltuisi paremmin ja turvallisemmin palvelutalojen asukkaille harraste- ja virikekäyttöön.

Päätöksessä katsottiin eduksi tuotteen osallisuutta ja toimintakykyä edistävä elementti  sekä innovatiivisuus. Tuotteen kautta ikäihminen nähtiin aktiivisena toimijana, sillä ratkaisu edistää ja ylläpitää osallisuutta. Mahdollisuus harrastaa puutarhanhoitoa vahvistaa asukkaan mielekästä elämää. 

Voittaja pääsee mukaan Hyvä ikä -messuille HIPPA-hankkeen kanssa 30.9.-1.10.2020 sekä HIPPA-hankkeen käyttäjälähtöisiin kehitysprosesseihin: käyttäjälähtöiseen yhteiskehittelyyn, testauksiin ja kaupallistamisen työpajoihin ja markkinatutkimuksiin.

LUE LISÄÄ

HIPPA mukana Kehittyvä vanhustyö -messuilla Oulussa 10.3.2020

HIPPA on ständillä Kehittyvä vanhustyö -messuilla Oulun kaupunginteatterilla 10.3.2020 klo 8-16. Tilaisuudessa Hipasta puhuvat Kirsi Jokinen Oamkista ja Päivi Meriläinen Oulun kaupungilta. Tule moikkaamaan!

LUE LISÄÄ

Hipan kehittäjäklubit ja ajankohtaistapahtumat keväällä 2020

Tampereen kehittäjäklubi kokoontui 29.1. ihmisten näköisten palveluiden äärelle. Aihe viritti paljon keskustelua. Projektipäällikkö Tarja Heinonen avasi aamun Hippa-hankkeen Hollannin benchmarking-matkan terveisillä. Invantor Oy:n Esko Vihava kertoi yrityksen kokemuksista Hippa-hankkeessa toteutetusta Taikalattia-testauksesta Kuuselan seniorikeskuksessa.

Klubilaiset kuulivat myös Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden Ulla Lukkarin puheenvuorossa työllistymisestä aloilla, joilla on työvoimapulaa, kuten hoiva- ja IT-ala. Ullan esitys herätti keskustelua mm. kotiin tarjottavien palveluiden mahdollisuuksista. Keskustelu johdatteli klubin Tampellan Työhuone Oy:n Tuija Salmen esitykseen ”Muistiystävällinen koti”. Esitys valotti konkreettisesti asioita, joilla kotiasumisesta on mahdollista saada turvallinen ja itsenäistä asumista tukeva, mm. valaistuksen keinoin. Aiheeseen voi tutustua lisää Tuijan ja Taina Semin kirjassa ”Yötaivaan toivo”.

Katso lisää Tampereen kehittäjäklubin tunnelmia facebookista.

Oulussa Hipan kehittäjäklubi kokoontuu 24.3.2020. 

Helsingissä kokoonnutaan 8.5.2020 teemalla Smart home ja Smart Living – Very smart? Kysy lisää Toini Harralta ()

Oulussa järjestetään myös ajankohtaistapahtuma yrityksille 21.4.2020. Oulun tapahtumista saat tarkempia tietoja Kirsi Jokiselta ().

Laita päivämäärät kalenteriin!

Kaupallistamisen työpajoissa liikeideat kirkastuvat

Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämä kaupallistamisen työpajasarja tukee palveluasumisen digitalisaatiota kehittävien pk-yritysten tuotteiden ja palveluiden viemistä markkinoille. Pajasarjaan osallituvat seitsemän yritystä kehittävät liiketoimintamallia fasilitoinnin ja sparrauksen avulla. Tavoitteena on kehittää tuotteesta tai palvelusta menestyvää liiketoimintaa.

Kaupallistamisen työpajasarja alkoi marraskuussa 2019 TAMK:n Proakatemialla ja jatkuu helmikuuhun 2020.

Sarja on koostunut seuraavista aiheista:

Paja 1: Liikeidean kirkastus
Paja 2: Arvoa asiakkaalle
Paja 3: Palvelun tai tuoteidean paketointi
Paja 4: Paketti myyntiin: Pitchaus, markkinointi ja brändäys

Neljäs paja pidetään Ystävänpäivänä 14.2.2020. Tulossa on myös regulaatioihin keskittyvä paja myöhemmin keväällä. 

Työpajojen kouluttajat Elina Merviö ja Marika Vuorenmaa kirjoittivat työpajoista blogiimme.

LUE LISÄÄ

Kaupallistamisen työpajasarja Helsingissä keväällä 2020

Pysy kuulolla myös Metropoliassa Helsingissä pidettävästä kaupallistamisen työpajasarjasta, jossa pureudutaan regulaatioihin, julkisiin ja yksityisiin palveluasumisen muotoihin käyttöympäristöinä sekä hankintaprosesseihin niissä. Lisäksi käsitellään tuotteiden ja palveluiden skaalaamista kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.

Älykkään palveluasumisen kehittäminen ei ole pelkkää digiä

Älykäs asuminen eli Smart Living -käsite määritellään tavallisesti tarkoittamaan digitaalisesti varustettuja koteja, muuta rakennettua elinympäristöä sekä liikkumista. Älykkäässä kodissa arkiset laitteet ja välineet ovat yhteydessä toisiinsa ja asukkaaseen sekä kodin ulkopuolelle.  Älykkään asumisen kehittämisen painopistealueena ovat silloin asukkaan arkielämää helpottavat sähköiset tieto-, viestintä- ja ohjausjärjestelmät. Älykäs asuminen on kuitenkin myös paljon muuta.

Arctic Smart Living Oy:n Juri Laurila, KIRAHubin Teemu Lehtinen sekä Metropolian asiantuntijat kertovat blogissamme älykkäästä asumisesta ja rakentamisesta. 

LUE LISÄÄ

Oulu on sopivan kokoinen

OuluHealth on yksi Oulun viidestä Innovaatioallianssin innovaatioekosysteemistä. Se tuo yhteen tutkimuksen, julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden resurssit life science-toimialan innovaatioiden kehittämiseksi ja niiden kaupallistamiseksi. Verkostot toimivat laajasti ja sisäkkäin, ja siihen Oulu on juuri sopivan kokoinen. Arttu-Pekka Tavia kirjoitti OuluHealthista blogiimme.

LUE LISÄÄ

Seuraa meitä somessa!

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana.

Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? 

Tilaa uutiskirje täältä.

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Osoitelähde: Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta: 
.

Uutiskirje

13/01/2020 - Minna Kilpeläinen

Joulukuun uutiskirje 2019

Palvelukokonaisuuksia, kansainvälistä benchmarkkausta ja varautumista ikääntymiseen 

Hollantilaisen Zuyderland-sairaalan leveät käytävät helpottavat toiminnallisuutta. Kuva: TAMK.

HIPPA-hankkeen benchmarking-matka Sittardiin, Hollantiin 19.-21.11.2019

Miltä kuulostaa sairaala ilman lääkäreiden ja hoitajien työhuoneita? Entä sairaala, jonka arkkitehtuuri on suunniteltu ensisijaisesti palvelemaan asiakasta? Tai miltä kuulostaa sairaala, jossa potilaat käyttävät siviilivaatteitaan? 

HIPPA-hankeväki vieraili Sittardissa, Hollannissa, oppimassa hoitokulttuurin muutoksesta yhdessä Euroopan innovatiivisimmista sairaaloista. Samalla tutustuttiin asiakaslähtöisiin ja yhteisöllisiin palveluratkaisuihin ikääntyneillä. 

Lue lisää

Jukka Salonen Hubletista ja Tiina Kosunen Laureasta (kuvassa etualalla) kehittelivät palvelukokonaisuuksia mielenterveyskuntoutujalle. Kuva: Minna Kilpeläinen.

Helsingin kehittäjäklubi muotoili tuotteista palvelukokonaisuuksia

Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubilla 25.11. Helsingissä muotoiltiin palveluasumisen tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Toini Harra ja Panu Karhinen fasilitoivat iltapäivällä työskentelyä erilaista tukea asumiseensa tarvitsevien hahmojen kautta. Mukana oli 25 osallistujaa: yrittäjiä, palveluasumisen ammattilaisia, järjestöjen edustajia, sote-alan, vanhustyön, asumisen, it-alan ja talotekniikkasuunnittelun asiantuntijoita sekä tulevia palveluasumisen käyttäjiä. 

Arkkitehti Ira Verma Aalto-yliopistosta, yliopettaja Lauri Heikkinen Metropoliasta sekä Anna Alhonen Myllypuron monipuolisesta palvelukeskuksesta virittivät osallistujia palveluasumisen sekä muistisairauden teemoihin.

Lue lisää

Oletko varautunut ikääntymiseen? – Palveluasumisen ratkaisuja esiteltiin Oulussa

Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella järjestettiin 27.11.2019 ikäihmisten asumiseen liittyvä seminaari, jossa kysyttiin, miten omaan ikääntymiseen voi varautua. Seminaarin aiheina olivat ikääntyneiden asumisratkaisut, korjausavustukset, esteettömyyden parantaminen, muutostöiden lupa-asiat, teknologia arjen tukena sekä hissien rakentaminen vanhaan kerrostaloon.

Lue lisää.

Aamupuuroa kuntalaisten kanssa

Hippalaiset kävivät kertomassa kuulumisia Aamupuuroakatemiassa Haukiputaalla 3.12.2019, jossa tavattiin kuntalaisia. Toimintaterapeuttiopiskelijat kertoivat tuloksia keväällä kerätyistä kuntalaisten asumiseen liittyvistä odotuksista ja tulevaisuuden toiveista. Tarpeita kerättiin työpajoissa. Aamupuuroakatemiassa Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden teknologia-asiantuntija Jaana Kokko esitteli Oulussa käytössä olevia kotona asumista tukevia teknologisia ratkaisuja. Keskustelusta kehkeytyikin oikein vilkas. 

Ks. facebook.

Kuva: Johanna Juola.

Kuule minua, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittäjä!

Kuulovammaa kuvataan usein näkymättömäksi vammaksi, koska se ei näy ihmisestä ulospäin. Kuulovamma kuitenkin vaikuttaa ihmisen elämään monella osa-alueella. Ikääntyneellä kuulovammaisella on haasteita toimintakyvyssä, päivittäisessä elämässä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Metropoliasta valmistunut toimintaterapeutti Johanna Juola kirjoitti Vanhustyön YAMK-tutkinnon opinnäytetyöstään “Kuule minua − Suosituksia ikääntyneen kuulovammaisen huomioimiseen digitaalisissa palveluissa ja tuotteissa”. Kehittämistutkimus on julkaistu marraskuussa 2019.

Lue blogikirjoitus täältä.

Vielä ehtii mukaan innovaatiokilpailuun toimintakykyisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta parantavista tuotteista ja palveluista!

HIPPA-hankkeen innovaatiokilpailu on haasteena löytää digitaalisia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat toimintakykyisyyttä ja osallisuutta asukkaan elinympäristössä, parantavat turvallista asumista sekä lisäävät asumisen mielekkyyttä ja hyvää elämää. 

Kilpailu on avoinna 15.1.2020 saakka, eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Kilpailuun voivat osallistua suomalaiset start-upit ja pk-yritykset. Voittajat pääsevät mukaan Vanhustyön ja asumisen huipputapahtumaan HIPPA-hankkeen kanssa sekä HIPPA-hankkeen käyttäjälähtöisiin kehitysprosesseihin: käyttäjälähtöinen yhteiskehittely, testaus ja kaupallistaminen.

Ehdotukset voit jättää tänne.

Tarkemmat kilpailuohjeet löytyvät täältä.

Kilpailuun ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Merkkaa kalenteriin ensi vuoden tapahtumia:

HIPPA – Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubit:
Tampereella 29.1.2020
Oulussa 24.3.2020

HIPPA-ajankohtaistapahtuma yrityksille Oulussa 21.4.2020

Kehittyvä vanhustyö -messut Helsingissä, Tampereella ja Oulussa
https://kehittyvavanhustyo.fi/vanhustyo/category/tapahtumat/

Asta-messut: Avaimet kotiunelmiin 31.1.–2.2.2020
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, #Asta2020
https://www.asta.fi/fi/

TerveSOS Jyväskylä 5.-6.5.2020
https://www.tervesos.fi/

HIMSS 26.-28.5.2020
https://himss.messukeskus.com/

HIPPA-hanke kiittää vuodesta 2019, toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja onnea uuteen vuoteen!

Kuva: Jessica Lewis, Pexels.

Kuulumisiamme somessa

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana.

Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? Tilaa uutiskirje täältä.

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Uutiskirje

05/12/2019 - Minna Kilpeläinen

Loka-marraskuun uutiskirje 2019

Hipan kuulumisia: verkottumista ja innovaatiohaasteita

Innovaatiokilpailu turvallista ja mielekästä palveluasumista parantavista tuotteista ja palveluista

Osallistu innovaatiokilpailuumme tai vinkkaa kilpailusta kaverille! HIPPA lanseerasi Apuvälinemessuilla Tampereella uuden innovaatiokilpailun, jossa haasteena on löytää digitaalisia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat toimintakykyisyyttä ja osallisuutta asukkaan elinympäristössä, parantavat turvallista asumista sekä lisäävät asumisen mielekkyyttä ja hyvää elämää. 

Kilpailu on avoinna 15.1.2020 saakka.

KENET HAASTAMME MUKAAN:
Kilpailuun voivat osallistua suomalaiset start-upit ja pk-yritykset.

MITÄ VOIT VOITTAA?
Voittajat pääsevät mukaan
– Vanhustyön ja asumisen huipputapahtumaan HIPPA-hankkeen kanssa
– HIPPA-hankkeen käyttäjälähtöisiin kehitysprosesseihin: käyttäjälähtöinen yhteiskehittely, testaus ja kaupallistaminen

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.
Ehdotukset voit jättää tänne.
Tarkemmat kilpailuohjeet löytyvät täältä.

Kaupallistamisen työpajat alkaneet Tampereella

Hipan kaupallistamisen työpajat alkoivat liikeidean kirkastamisella. Työpajassa selvitettiin, miksi osallistujan yritys on olemassa ja miten se tuottaa rahaa.

Katso työpajan tunnelmia täältä.

Seuraavien työpajojen aiheet ovat:
13.12.219 / Arvoa asiakkaalle: Asiakasarvon määrittely omalle kohderyhmällesi.
17.1.2020 / Idea pakettiin: Tuoteidean selkeä kuvaus ja skaalautuvuuden keinot.
14.2.2020 / Paketti myyntiin: Tuotteen pitchaus, liinin markkinoinnin periaatteet ja brändin merkitys.
sekä maaliskuussa: Regulaatio ja yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Kysy lisää: 


MENNEITÄ TAPAHTUMIA:

Hippa esitteli pienapuvälineitä vanhustenviikolla Oulussa

Kansallista vanhustenviikkoa vietettiin 6.-13. lokakuuta. Teemana vanhustenviikolla oli ”Varaudu vanhuuteen”. Hippa-hanke oli tapahtumassa mukana esittelemässä erilaisia pienapuvälineitä lisäämään arjen sujuvuutta ja turvallisuutta. Samalla oululaiset ikäihmiset pääsivät kertomaan omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan kotona asumisesta ja mahdollisista arjen haasteista. Tilaisuus oli kaikille avoin ja tarjolla oli tietoa mm. ikäihmisten kotona asumista tukevista teknologisista ratkaisuista.

Lue lisää täältä.

6Aika Olkkarissa jaettiin kokemuksia muiden hankkeiden kanssa

HIPPA piti 6AikaOlkkarissa 28.10.2019 Talkshopin, jossa jaettiin tähänastisia kokemuksia hankkeen käyttäjälähtöisestä yhteiskehittelystä, testauksesta ja kaupallistamisesta.

Esitys herätti vilkasta keskustelua mm. hankintaprosesseista ja yritysten odotuksista HIPPA-hankkeen palveluja kohtaan. Kokemusten mukaan testausprosessit ovat olleet hinta-laatusuhteeltaan yritysten kannalta erittäin kannattavia. Keskustelussa todettiin, että HIPPA-hankkeen tarjoamat palvelut ovat juuri sellaisia, joita yritykset tällä hetkellä tarvitsevat.

Katso lisää 6Aika Olkkarin annista Twitteristä hashtagilla #6AikaOlkkari ja #hippahanke.

Benchmarkkausta HealthTech Turussa ja Kunnonkodissa

HIPPA-tiimi on kävi 30.10.2019  benchmarkkaamassa Turun ammattikorkeakoulussa HealthTech Turun toimintaa ja Kunnonkotia tutkimusvastaava Elina Kontion johdolla. HealthTech Turku kuuluu sopimuspohjaiseen Health Campus Turku verkostoon, johon kuuluvat Novia, Turku Science Park (edustaa Turun kaupunkia), Varsinais-Suomen shp, Åbo Akademi ja Turun yliopisto.

Health Campus Turku, Terveyskampus Turku, on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle. Opimme Turun toimintamallin pohjalta, millaisia esteitä ja mahdollisuuksia ekosysteemin rakentamiseen liittyy. Nämä tekijät on tärkeitä ottaa huomioon jatkossa Hipan toimintaa juurrutettaessa. Lisäksi tunnistimme yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja haasteita, joiden pohjalta jatkamme yhteistyön tekemistä ja benchmarkkausta jälleen ensi keväänä, kun turkulaiset kumppanit tulevat Metropoliaan.

Tunnelmia reissusta Facebookissa.

Hyvinvointia yhdessä -päivä 13.11.

Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella järjestettiin 13.11.2019 perinteinen Hyvinvointia yhdessä -päivä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja TKI-työn sidosryhmät osallistuivat tapahtumaan esittelemällä toimintaansa ja yhteistyöhankkeita sekä seuraamalla opiskelijoiden opinnäytetöiden esityksiä.  

HIPPA-hanke ja Oamkin Mahdollistava Koti olivat mukana tapahtumassa. Vierailijat pääsivät tutustumaan erilaisiin asumisen älykkäisiin ratkaisuihin mm. ympäristönhallinnan suomenkieliseen puheohjaukseen, nouseviin ja laskeviin keittiökaappeihin sekä korkeussäädettävään, pesevään ja kuivaavaan WC-istuimeen. Tapahtumassa pääsi myös kokeilemaan arjen sujuvuutta ja turvallisuutta lisääviä pienapuvälineitä.

Lue lisää.

Apuvälinemessuilla verkotuttiin laajasti

HIPPA osallistui omalla osastollaan Tampereen Apuvälinemessuille 7.-9.11.2019. Hipan suojissa pääsivät esille myös hankkeessa mukana olevia yrityksiä. Kokemus oli kaikille antoisa: verkottumista tapahtui, uusia kontakteja syntyi ja kauppakin kävi.

Apuvälinemessuilla olivat tuotteitaan esittelemässä SolentiumKwork InnovaatiotLivingSkillsOnerva HoivaviestintäMedekaMemocate ja Voimin. Jokaisella oli myös puheenvuoro puhujalavalla. Yrityksiltä kysytyn palautteen mukaan yritykset lähtivät hakemaan messuilta pääasiassa uusia asiakaskontakteja ja yhteistyökumppaneita. Näkyvyys yhdessä Hipan kanssa oli yrityksille tärkeää. 

Myös kävijät saivat sanoa sanansa siitä, millainen on mielekäs asuin- ja elinympäristö.

Lue lisää.

Älykkään palveluasumisen ajankohtaistapahtuma yrityksille Oulun ammattikorkeakoululla

HIPPA-hanke järjesti Oulussa 21.11.2019 yritystapahtuman, jossa teemana oli välimuoto- ja yhteisöllinen asuminen. Tapahtumaan oli kutsuttu Oulun alueen yrityksiä, asumisen palveluntarjoajia, älykkäiden ratkaisujen kehittäjiä sekä Oulun kaupungin asiantuntijoita. 

Väestöennusteen mukaan Suomessa on vuoteen 2030 mennessä 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Suhteellisesti nopeimmin kasvavat yli 85-vuotiaiden ikäryhmät, joissa on eniten myös palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan tarvitsijoita. Lisäksi palveluasumista tarvitsevat mm. mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset.

Lue lisää.

Iita – ideat talteen -OuluHealth innovaatioprosessi

Oulussa on kehitetty jälleen jotain aivan uutta, ekosysteemitason innovaatioprosessi. OuluHealth-ekosysteemin innovaatioprosessin ja siihen liittyvän sähköisen työkalun eli Iitan avulla osallistetaan asiakkaat ja heidän omaisensa, sote-ammattilaiset, yritykset ja korkeakoulujen edustajat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, tuotteiden ja prosessien kehittämiseen. Iita mahdollistaa ketterän, mutta järjestelmällisemmän innovaatioaihioiden, arvioinnin, ohjauksen ja seurannan aina ideasta käyttöönottoon asti.

Lue lisää.

Kuulumisiamme somessa

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? Tilaa uutiskirje täältä.

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Uutiskirje

04/10/2019 - Minna Kilpeläinen

Syyskuun 2019 uutiskirje

HIPPA mukana tapahtumissa – tule sinäkin! 

Älykkäitä ratkaisuja parantamaan turvallisuutta, omatoimisuutta ja vuorovaikutusta

Palveluasumisen toimijoita sekä Oulun kaupungin ja Oamkin asiantuntijoita kokoontui Hipan kehittäjäklubiin torstaina 26.9.2019 Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella. Klubilaiset tunnistivat asumiseen liittyviä tarpeita ja nimesivät jo olemassa olevia kotona asumista tukevia ratkaisuja sekä ideoivat kokonaan uutta. Tarpeet ja ratkaisut liittyivät turvallisuuteen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja omatoimisuuteen.

Lue lisää.

TAPAHTUMIA TULOSSA:

HIPPA-hankkeen kaupallistamisen työpajasarja Tampereella

Miten saan ideasta kaupallisen tuotteen?

HIPPA-hanke järjestää älykästä palveluasumista kehittäville start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille työpajasarjan kaupallistamisen tueksi. Yritysten tuotteet tai palvelut on tarkoitettu ikääntyvien asumisen parantamiseksi sekä palveluasumisyksiköissä että kotona. Työpajoissa kirkastetaan liikeideaa ja selvennetään tuotteen paketointia ja skaalautuvuutta, määritellään tuotteen tai palvelun asiakasarvoa sekä valmennetaan brändäyksessä ja markkinoinnissa. Yrittäjät saavat palautetta myös pitchaustaidoistaan. Sarjaan kuuluu myös työpaja regulaatioista ja rahoituksen kysymyksistä.

Viiden työpajan sarja ajoittuu välille marraskuu 2019 ja helmikuu 2020. Työpajasarja on maksuton, mutta osallistuminen kerryttää de minimis -tukea yrityksille.

Osallistuvien yritysten valinta: Työpajasarjaan valitaan max 10 yritystä. Jokaisesta yrityksestä voi osallistua 1-2 henkilöä. Valintaan vaikuttaa yrityksen oma tarpeen kuvaus ja vakuuttavat perustelut. Valituilta yrityksiltä edellytetään sitoutumista jokaiseen työpajaan.

Oppimismenetelmät: ennakkotehtävät, keskustelut, asiantuntijapuheenvuorot, vierailijat
Aika: 15.11.2019-14.2.2020 klo 8.30-12 (klo 8.30 aamukahvi, klo 9.00 pajan aloitus)
Paikka: TAMK Proakateamia, tila Koski, Finlaysoninkuja 21 A, Tampere
Ilmoittautuminen: 27.10.2019 mennessä tästä linkistä

Lisätietoja:
Asiantuntija Marika Vuorenmaa, , p. 040 846 8224 (työpajat)
Projektipäällikkö Tarja Heinonen, , p. 050 568 5354 (TAMK:in osahanke)

hippa.metropolia.fi

6Aika Olkkari 28.10. 

HIPPA pitää workshopia 6Aika Olkkarissa. 6Aika on kerännyt yhteen kaupunkikehittäjien verkosto. 6Aika Olkkari kokoaa jälleen yhteen kaikki 6Aika-hankkeiden tekijät ja muut kaupunkien kehittämisestä kiinnostuneet asiantuntijat. Olkkari on verkostonsa näköinen tapahtuma, jonka pääantina ovat verkoston kesken jaetut opit ja kokemukset sekä toisiin kaupunkien kehittäjiin tutustuminen. Tervetuloa mukaan kaikkien Suomen kaupunkien ja kuntien alueilta!

Aika:  28.10.2019 klo 9-15.30
Paikka: Messukeskus Siipi, Messuaukio 1, Helsinki (Hotelli Holiday Innin sisäänkäynti)
Ilmoittaudu 16.10. mennessä tästä linkistä.

Apuvälinemessut – suuri esteettömyyden tapahtuma 7.-9.11.

HIPPA on esillä Apuvälinemessujen ständillä ja ohjelmalavalla. Otamme mukaan seitsemän hankkeessa mukana olevaa yritystä. Tule tutustumaan osastolle 217 (kortteli B2)

Ohjelmalavalla esiinnymme jokaisena messupäivänä. Esillä ovat liikunta- ja muistipeli, chatbot, digitaalinen taitovalmennuspalvelu, virtuaalinen reittikatalogi liikuntalaitteisiin, vuorovaikutuskoulutus muistityön ammattilaisille, puheohjattu virtuaaliavustaja sekä arkikuntoutukseen liittyvä palvelu ikääntyville ja ammattilaisille. 

Torstaina 7.11. klo 11.00 – 11.30 lanseeraamme uuden innovaatiokilpailun. Mukana myös Solentium Oy, Kwork Innovaatiot Oy sekä LivingSkills Oy. Perjantaina 8.11. klo 10.30 – 11.30 puhumme käyttäjälähtöisyydestä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Medeka Oy, Memocate Oy ja Onerva Hoivaviestintä pääsevät myös ääneen. Lauantaina 9.11. klo 13.30 – 13.50 kuulemme, miten digitaalisuus voi parantaa elinympäristöä ja hyvää asumista. Mukana myös Voimin Oy.

Yrittäjä, asukas, ammattilainen, läheinen, asiantuntija, opiskelija: tule moikkaamaan!


Hipan ajankohtaistapahtuma yhteisöllisestä ja välimuotoasumisesta 21.11.

Oulussa järjestettävän ajankohtaistapahtuman teemana ovat asumisen palvelut ja ratkaisut, jotka mahdollistavat kotona asumisen pidempään. Mukaan kutsutaan palveluasumisen tuottajia, rakentajia ja älykkäitä ratkaisuja kehittäviä yrityksiä.

Aika: 21.11.2019
Paikka: Oamk, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4  
Ilmoittautuminen 8.11.2019 mennessä tästä linkistä.
Lisätietoa: 

Helsingin kehittäjäklubi 25.11.

Helsingin seuraavan kehittäjäklubin tavoitteena on etsiä turvallisen ja mielekkään asumisen ratkaisuja. Mukaan kutsutaan älykkään teknologian asiantuntijoita, palveluasumisen asiakkaita ja toimijoita, digitaalisia palveluja ja tuotteita tuottavia yrityksiä, kaupunkien yrityspalveluja,  korkeakoulujen toimijoita sekä omaisia ja vapaaehtoisia. Mukaan voivat lisäksi ilmoittautua kaikki aiheesta kiinnostuneet, sillä tilaisuudet ovat avoimia. 

Aika: maanantai 25.11. klo 13-16
Paikka: Metropolian Myllypuron kampus, Myllypurontie 1
Lisätietoa: 
Ilmoittautumiset 15.11. mennessä tästä linkistä.

MENNEIDEN TAPAHTUMIEN SATOA

HIPPA oli syyskuussa mukana esittäytymässä ja verkostoitumassa useissa tapahtumissa. Leila Lintula piti presentaatio Aspa-säätiön Poistaako digitalisaatio itsenäisen asumisen esteitä -seminaarissa 19.9. Helsingissä. Hän rummutti puheessaan käyttäjälähtöisyyden tärkeyttä digitaalisten palveluiden kehittämisessä. 

Toini Harra ja Harri Hahkala esittelivät HIPPAa World Summit on Digital Environmentissa, WDBE:ssä 24.9.  hashtageilla #hippahanke ja #WDBE2019. Panu Karhinen osallistui paneeliin Akateemisten naisten Työn murros -seminaarissa 26.9., jonka antia löytyy myös Twitterissä (#hippahanke #akateemisetnaiset #työnmurros). Seminaareista twiittasi @minnaliik. 

”Hyvinvointia ja tiedettä” tapahtuma pidettiin 12.9. Tampereen korkeakouluyhteisön avajaisviikolla. Tarja Heinonen ja Suvi Hagström verkostoituivat ständillä. 

Jos olit mukana tai kurkistit Twitterin liveraportteihin, ota yhteyttä ja jatka verkostoitumista kanssamme! 

Hipan ohjausryhmä kokoontui Kuusela-kodissa Tampereella

Hipan ohjausryhmä piti kokousta tällä kertaa Tampereella, Pirkannmaan Senioripalveluiden Kuusela-kodissa. Arkkitehti ja Sotera-instituutin tutkija Ira Verma esitteli kokouksessa myös tuoretta Aalto yliopiston väitöskirjaansa Housing Design for All? The challenge of ageing in urban planning and housing design – the case of Helsinki. Kuusela-kodin johtaja Tiina Raiski esitteli kotia ohjausryhmäläisille. Tunnelmia facebookissa

Älykkään palveluasumisen kehittämisen käsikirjasta monialustainen kokonaisuus – virtuaalinen ja lisätty todellisuus havainnollistavat asumista

HIPPA-hankkeen väki ahkeroi Älykkään palveluasumisen kehittämisen käsikirjan kimpussa syyskuussa. Osa hippalaisista vetäytyi luovuuden lähteille Nuuksion 1800-luvun torppaan, ja työpajat jatkuivat myös Oulun ja Helsingin kehittäjäklubifoorumeissa. Käsikirjasta on tulossa monialustainen ja monimediainen kokonaisuus, johon suunnitellaan myös virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden osioita havainnollistamaan palveluasumista ja digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä mahdollisimman monipuolisesti.  Tunnelmia työpajoista facebookissa täällä ja täällä.

Kuulumisiamme somessa

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? Tilaa uutiskirje täältä.

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Uutiskirje

06/09/2019 - Minna Kilpeläinen

Kesä-elokuun 2019 uutiskirje

HIPPA vauhtiin kesän jälkeen – laajenevia verkostoja ja arviointityötä

HIMMS Messukeskuksessa kesäkuussa 2019. Kuva: Toini Harra.

HIMSS Health 2.0 European Conference tuotti useita yrityskontakteja – uusia prosesseja käyntiin

HIPPAlaiset Toini Harra ja Harri Hahkala Metropoliasta, Jaana Kokko OuluHealthista / Oulu CityLabista sekä Sanna Hartman Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialalta osallistuivat HIMSS-konferenssiin (Healthcare Information and Management System Society) 11.-13.6.2019. Noin 3000 kansainvälistä asiantuntijaa, päättäjää, vaikuttajaa ja yritysjohtajaa kokoontui keskustelemaan ja inspiroitumaan digitaalisen terveydenhoidon ja hyvinvoinnin innovaatioista ja tulevaisuudesta. Aiheina olivat Terveys & Hoito, ikääntyminen, Data, AI ja innovaatiot. 

HIMSS oli täynnä hyödyllisiä ja innostavia kohtaamisia, ja useat uudet yritykset ilmoittautuivat mukaan Hipan yhteiskehittely- ja testausprosesseihin. Ensimmäisiä alkuhaastatteluja on käyty elo-syyskuussa.

Katso Toini Harran kuvia Facebookissa ja ota yhteyttä, jos haluat jatkaa tai aloittaa keskusteluja digitaalisuudesta palveluasumisessa. 

DigiAgeTalk: Millaiset arvot luovat tulevaisuutemme?

Jaana Leikas, Sami Älli, Leila Lintula ja Sirkku Nyström DigiAgeTalkin paneelissa. Kuva: Minna Kilpeläinen.

HIPPA esiintyi  Ikäteknologiakeskuksen DigiAgeTalkissa 6.6. Seminaarissa käsiteltiin ikääntymistä digiajassa. Leila Lintula osallistui paneeliin, jossa kysyttiin: miten ja millä arvoilla luomme tulevaisuuttamme? Hipalla oli tapahtumassa myös oma ständi. 

Filosofi Marjo-Riitta Ollilan esitys vanhojen vallankumouksesta oli suorastaan stand-upia. Hipan Raisa Rauhamaan ja Marketta Mattilan juontamassa paneelissa Leila Lintula muistutti mm., että yrityksillä ei aina ole tietoa palvelukeskusten toiminnasta. Yhteinen ymmärrys ja arvopohja kehittyy vuorovaikutuksessa. Ikääntyville Lintula vihjasi, että kannattaa vanheta ajoissa ja varautua tulevaan. Paneelissa olivat mukana myös Jaana Leikas VTT:ltä, Sami Älli Kehitysvammaliitosta sekä toimittaja Sirkku Nyström. Seminaarin antia liveraportointina Twitterissä hashtagilla #DigiAgeTalk ja #HIPPAhanke.

Hetkiä DigiAgeTalkista Facebookissa.

TAU-AGE 2019: Kuinka teknologia kohtaa ikääntyneet käyttäjät?

HIPPA esittäytyi TAU-AGE 2019 Tampereen yliopiston Ikääntymisen tutkimuksen Symposiumissa 4.6. Suvi Hagström (kuvassa vasemmalla) ja Tarja Heinonen kertoivat, kuinka teknologia kohtaa ikääntyneet käyttäjät palveluasumisessa.

Symposium kokosi yhteen tutkijoita verkostoitumaan ja vahvistamaan ikääntymisen tutkimuksen tuloksellisuutta ja näkyvyyttä. Tilaisuuden järjesti Gerontologian tutkimuskeskus (www.gerec.fi).

Aistiystävällinen koti tuo turvaa muistisairaalle

Aistit ovat tapa, jolla elämää koetaan. Muistisairaan kodissa aistien huomioonottaminen on perusasia, kun luodaan turvallista elinympäristöä. Aistit heikkenevät iän myötä, eivätkä aivot enää voi prosessoida aistielinten tietoa virheettömästi. Seurauksena voikin olla aukkoja, tyhjäkäyntiä ja vaaroja. Heikompinakin aistit ovat kuitenkin väline ympäristön havaitsemiseen ja niiden huomioonottaminen auttaa turvallisen ympäristön luomisessa.

Lue lisää blogistamme


Katse palloon! Ulkoinen arviointi lisää vaikuttavuutta

Marja Kiijärvi-Pihkala muistutti, että hankkeen edetessä on hyvä pitää fokus mielessä. Kuva: Minna Kilpeläinen

HIPPA-hankkeessa on aloitettu ulkoinen arviointityö. Arvioijat eivät kuitenkaan tyydy lukemaan pelkkiä palautelomakkeita vaan auttavat hanketiimiä selkiyttämään toimintaa ja pysymään oikeassa suunnassa. Tämä lisää hankkeen vaikuttavuutta. HIPPA-hankkeen arvioinnin toteuttavat yhteistyössä arviointialan konsultit, KM Marja Kiijärvi-Pihkala sekä KL Anu Raappana. 

“Hipan etu arvioinnin suhteen on se, että sitä tehdään hankkeen aikana. Usein arviointi on hankkeen päätyttyä tehtävä toiminnan kuvaus. Ei siinäkään vikaa ole, mutta se ei auta hankkeen suuntaamisessa”, Raappana sanoo.

“Koska hankkeen idea ja suunnitelma ovat hyviä, niin nyt pitää vain pitää katse pallossa”, Kiijärvi-Pihkala muistuttaa.

Lue lisää blogistamme

Tulossa syksyllä:

Kehittäjäklubit kokoontuvat

HIPPA kokoaa jälleen kehittäjäklubit Helsinkiin, Ouluun ja Tampereelle. Ensimmäinen syksyn kehittäjäklubi pidetään Oulussa torstaina 26.9. Helsingin kehittäjäklubi pidetään torstaina 21.11. Tampereen kehittäjäklubin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Jos kiinnostuit Oulun klubista, ota yhteys projektipäällikkö Kirsi Jokiseen (). Helsingin kehittäjäklubista lisätietoja kertoo Toini Harra () ja Tampereen kehittäjäklubista Tarja Heinonen ().

Kolmen 6Aika-kaupungin HIPPA-innovaatiokilpailu lanseerataan Apuvälinemessuilla 7.-9.11.2019

Lisää tietoa tulossa, pysy mukana!

Ajankohtaistapahtuma yhteisöllisestä asumisesta ja välimuotoasumisesta Oamkissa 21.11.

Oamkissa pidetään marraskuussa ajankohtaistapahtuma palveluasumisen tuottajille, rakentajille ja älykkäitä ratkaisuja kehittäville yrityksille. Teemana on yhteisöllinen asuminen ja välimuotoasuminen: asumisen palvelut ja ratkaisut, jotka mahdollistavat kotona asumisen pidempään. 

Tee tarjous! Kalasataman hyvinvointikeskukseen viihtyvyyttä

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla on parhaillaan auki nopeiden kokeilujen tarjouspyyntö (https://www.hel.fi/…/sosiaali-ja-terveysvira…/kalainnohaaste). Haussa ovat innovatiiviset ratkaisut, joiden avulla voitaisiin edistää Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen viihtyisyyttä ja tilojen tunnistettavuutta erilaisin keinoin. Tavoitteena on asiakkaiden ja työntekijöiden parempi viihtyvyys modernissa ympäristössä, kun jokaisella rakennuksessa liikkuvalla on varmuus siitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Nopeiden kokeilujen hakuaikaa on pidennetty 8.10. saakka. Kokeiluhakuun liittyvä infotilaisuus pidetään maanantaina 30.9. klo 15-17 (HUOM: muuttunut aika) Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa (Työpajankatu 14 A, Helsinki).

Lisätietoja saat Sanna Hartmanilta, Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, puh. +358 40 634 1594, .

HyteAiRo kutsuu innovaattoreita ja oppilaitosten edustajia ideoimaan, innovoimaan ja verkostoitumaan 26.9.

HyteAiRo (hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma) järjestää innovatiivisen verkostoitumistapahtuman THL:llä Mannerheimintie 166:ssa torstaina 26.9. klo 12 – 16.

THL:n tiedon lähteille johdattavat asiantuntijat:

  • Johanna Seppänen, Findatan yhden luukun tietoviranomainen 2020 alkaen
  • Antti Tuomi-Nikula, THL:n avoin data

Energisenä innovaatioveturina toimii Paavo Beckman, joka:

  • on perustanut kuusi yritystä ja johtanut tiimejään niin San Franciscossa, New Yorkissa, Lontoossa kuin Suomessakin.
  • on ollut kehittämässä innovaatioita mm. Sonylle ja Universal:lle ja nykyään hän konsultoi eurooppalaisia pörssiyhtiöitä uusista teknologioista ja innovaatioista.
  • toimii kehitysjohtajana Catapult-yhtiössä (www.catapult.guru), joka analysoi jatkuvasti yli 240.000 kasvuyhtiötä tekoälyä hyödyntäen ja auttaa näin asiakkaitaan ymmärtämään konkreettisesti markkinatrendit ja löytämään kansainvälisesti parhaat innovaatiot. 

Ilmoittaudu täältä:bit.ly/2L5QB97
The event is held mainly in Finnish.

Tilaisuuden järjestäjinä toimivat HyteAiRon koordinaattorit
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätietoja: 
Katja Pulli, palvelusuunnittelija, HyteAiRo-ohjelma
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kuulumisiamme somessa

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? Tilaa uutiskirje täältä.

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Uutiskirje

04/06/2019 - Minna Kilpeläinen

Toukokuun 2019 uutiskirje

HIPPA-hankkeen kehittäjäklubi pohti palveluita yritysten ja asiakkaiden näkökulmista

Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubi kokoontui Metropoliassa Helsingissä 6.5.2019. Klubilla pureuduttiin kysymyksiin, kuinka voitaisiin parhaiten tunnistaa palveluasumisen kehittämistarpeet ja kertoa niistä yrityksille, asiantuntijoille ja tutkijoille kehittämistyön parantamiseksi. Lisäksi klubilaiset etsivät vastauksia siihen, kuinka testaustoimintaa voisi parantaa. Yritysten osaamistarpeiden tunnistamiseen ja tuotteiden ja palveluiden markkinakelpoisuuden varmistamiseen saatiin myös hyviä vinkkejä.

Lue lisää.

Tunnelmia Helsingin kehittäjäklubista Facebookissa:

Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubi kokoontui Metropoliassa. Kuva: Minna Kilpeläinen

EDELLÄ Goes Sote -tapahtumassa etsittiin ratkaisuja merkitykselliseen elämään

HIPPA-hanke järjesti 15.5.2019 yhteistyössä ProVaHealth-hankkeen kanssa Oulun ammattikorkeakoululla aamiaistilaisuuden yrityksille ja opiskelijoille. EDELLÄ Goes Sote -tilaisuus toteutettiin työpajamuotoisesti.

Lue lisää.

Asukkaiden ja sote-ammattilaisten ääni kuuluviin Oulussa

HIPPA-hankkeen henkilöstö ja hankkeessa mukana olevat toimintaterapian opiskelijat selvittivät syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana asukkaiden ja ammattilaisten tarpeita Oulussa. Asukkaiden ja ammattilaisten näkemys oli tärkeä saada esiin, jotta hankkeessa kehitettävät ratkaisut vastaisivat tosielämän tarpeisiin ja olisivat käyttäjälähtöisiä.

Lue lisää.

Arkeen kuuluu onnenhetkiä

HIPPA-hanke oli mukana järjestämässä Kansalais-Soteuttamoa Metropoliassa 20.3.2019. Tilaisuus toteutettiin erätaukokeskusteluna, jonka avulla voidaan paremmin ymmärtää palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen liittyviä avaintekijöitä. Leila Lintula ja Toini Harra keräsivät erityisesti keskustelijoiden esiin nostamiin palvelutarpeita ja niihin liittyviin arvostuksia blogitekstiin.

Lue lisää.

HIPPA-tiimi työstää käsikirjaa älykkään palveluasumisen kehittäjille

HIPPA-tiimin käsikirjatyöpajassa TAMKissa brainstormattiin tehokkaasti. Kenelle tehdään, mihin tarkoitukseen ja millainen? Monimediainen Älykkään palveluasumisen kehittäjän käsikirja ilmestyy syksyllä 2020.

Tunnelmia työpajasta Facebookissa.

HIPPA-käsikirjaworkshop pidettiin TAMKissa. Kuva: Minna Kilpeläinen

Tapahtumia 


DigiAgeTalk, Ikäteknologiakeskus 

HIPPA näkyy Ikäteknologiakeskuksen DigiAgeTalkissa Helsingissä torstaina 6.6. Kysy peruutuspaikkoja! Leila Lintula osallistuu paneeliin, jossa kysytään: Miten ja millä arvoilla luomme tulevaisuuttamme? HIPPA on esillä myös ständillä. Tule moikkaamaan! 

Lisätietoja ja ohjelma
Aika: torstai 6.6.2019 klo 9.00 – n. 16.15
Paikka: hotelli Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki 

HIMMS Health 2.0 European Conference

HIMSS-konferenssiin (Healthcare Information and Management System Society) kokoontuu yli 2000 kansainvälistä asiantuntijaa, päättäjää ja yritysmaailman edustajaa keskustelemaan ja inspiroitumaan digitaalisen terveydenhuollon innovaatioista ja tulevaisuudesta. Messukeskuksessa Helsingissä 11.-13.6. pidettävän konferenssin teemoina ovat Terveys & Hoito, ikääntyminen, data, AI ja innovaatiot. Sovi tapaaminen HIPPA-tiimiläisten kanssa: Toini Harra ja Minna Kilpeläinen paikalla.

https://www.himsseuropeconference.eu/

Aika: 11.-13.6.2019
Paikka: Messukeskus, Helsinki

Yhteystietomme: ja

Kuulumisiamme somessa

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista. 

Twitterissä ja LinkedInissä löydät kuulumisiamme hashtagilla #HIPPAhanke. Twitterissä harrastamme liveraportointia kiinnostavissa tapahtumissa.

Pysy mukanamme!

Haluatko lukea juttuja älykkään palveluasumisen kehittämisestä ja vinkkejä tapahtumiin? Tilaa uutiskirje täältä.

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Uutiskirje

02/05/2019 - Minna Kilpeläinen

Huhtikuun 2019 uutiskirje

Oamk järjesti Hyvinvointia yhdessä -päivän ja osallistui sOULUtions-hackathoniin – ratkaisuja liikkumiseen ja turvallisuuteen

10.4.2019 järjestettiin Oulun ammattikorkeakoululla jo perinteeksi muodostunut koulutuksen sidosryhmiä yhteen kokoava Hyvinvointia yhdessä -päivä. HIPPA-hanke esittäytyi Mahdollistavassa Kodissa yhdessä yhteistyöyrityksemme Seniortekin kanssa. Osallistujat perehtyivät heidän OviTurva-ratkaisuunsa, jota myöhemmin päästään testaamaan yhdessä opiskelijoiden ja ammattilaisten kanssa.

HIPPA-hanke ja Oulun kaupunki olivat toimeksiantajana haasteessa, jossa etsittiin ratkaisuja ikääntyneiden turvalliseen ulkona liikkumiseen. Kaksi kansainvälistä ja poikkitieteellistä tiimiä ratkoi haastettamme. Team FabLAb Oulu esitti ratkaisunaan ELVO-palvelun (Elder-Volunteer service concept). Palvelu perustuu järjestöjen kautta muodostettavaan auttajien verkostoon. Ulkoillessaan apua tarvitseva henkilö pyytää esim. kaaduttuaan apua painikkeella. Safety First -tiimin ratkaisuna oli oppiva, päälle puettava apuväline, joka helpottaa liikkumista ja ennakoi mahdollisia kaatumistilanteita estäen kaatumisen ja mahdollistaen liikkumisen.

Lue lisää täältä.

Esteettömyyttä ei huomaa ennen kuin se puuttuu – Tampereen kehittäjäklubi kokoontui

Tampereen ensimmäisessä Kehittäjäklubi-tapaamisessa 10.4. keskusteltiin älykkään palveluasumisen kehittämisestä mm. rakentamisen ja esteettömyyden näkökulmasta. Myös ravitsemus oli teemana. 

Kehittäjäklubin paikkana ollut TAMKin Catering Studio toimii oppimisympäristönä TAMKin restonomiopiskelijoille. Inspiroiva ympäristö herätteli osallistujia keskustelemaan myös ravitsemuksen tärkeästä merkityksestä ikääntyneillä. 

Kehittäjäklubilaiset pääsivät myös konkreettisen esimerkin kautta kuulemaan, miten yritykset voivat Hippa-hankkeeseen osallistumalla hyötyä yhteiskehittämisestä tai testauksesta. Medeka Oy:n toimitusjohtaja Kalle Punto kertoi yrityksen kokemuksesta tuotteensa testauksesta Hippa-hankkeessa. 

Asumiseen ja rakentamiseen liittyvä teema nähtiin sopivaksi innovaatiokilpailun teemaksi. Ikääntyminen lisää esteettömien asuntojen kysyntää: vuoteen 2030 mennessä tarvitaan 1 000 000 uutta esteetöntä kotia. HIPPA-hanketiimin rakentamisen ja ympäristöteknologian lehtori Elina Ritola nostikin esiin tärkeän huomion, että esteettömyyden huomaa usein vasta silloin, kun se puuttuu.

Lue lisää täältä.

Hoitajan päivä on erilaisia töitä täynnä – hoitaja on asukkaalle enemmän kuin hoitaja

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen hoitajat työskentelevät 115 asukkaan kanssa ympärivuorokautisesti kolmessa eri vuorossa. Arjessa näkyvät vahvasti ammatillisuus, hoitotyön arvot sekä eettisyys. Toiminnassa kaikki lähtee liikkeelle asukkaan yksilöllisistä tarpeista, ja työskentelyssä korostuu kodinomaisuus ja asukkaan oma elämän rytmi. Perushoito sisältää muun muassa henkilökohtaisesta hygieniassa ja ravitsemuksessa avustaminen sekä lääkehoidosta huolehtiminen. Liikuntakyvyn ylläpito, haavaumien hoito ja suun hoito sekä kodinhoitotyö kuuluvat myös hoitajan tehtäviin. Perushoidon lisäksi hoitajan arkeen sisältyy vahvasti läsnä oleminen asukkaan sosiaalisessa elämässä. Hoitaja on asukkaalle enemmän kuin hoitaja: hoitaja laittaa persoonansa peliin ja on asukkaalle luotettu ystävä.

Myllypuron MPK:n aamu- ja iltavuorossa hoitaja avustaa 5-6 asukasta päivittäisissä asioissa. Yöaikaan koko talossa on kuusi hoitajaa.

Lue lisää täältä.

EDELLÄ goes sote – tekijöiden aamupala Oamkissa 15.5. klo 8.30 – 11.30

Oamkissa järjestetään EDELLÄ goes sote -työpajatilaisuus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja yrityksille 15.5.2019. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki muut kotiin vietävien palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet opiskelijat.

Tilaisuudessa pohditaan älykkäitä ratkaisuja turvallisen ja merkityksellisen elämän mahdollistamiseen uusien tuotteiden ja palvelujen avulla. Erilaiset osaajat törmäytetään pohtimaan yhdessä tulevaisuutta sekä sitä, kuinka vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan. Tapahtumassa Paula Tuominen, liiketoimintajohtaja ja myyntipäällikkö Caritas Palvelut Oy:stä kertoo nykyteknologian hyödyntämisestä asumispalveluissa. Tilaisuudessa kerrotaan myös Onerva-botista, sosiaalisesta robotista, joka on tarkoitettu ikääntyneiden ja vammaisten hoitoon.

Työpajassa tunnistetaan arjen ja turvallisen asumisen haasteita, kuvitellaan paras ja turvallisin mahdollinen tulevaisuus ja pohditaan ratkaisuja, joilla siihen päästään. Miten inhimillisyys ja teknologia voivat yhdistyä hyvässä arjessa?

Tapahtuman järjestävät Oulun ammattikorkeakoulu ja HIPPA-hanke (Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla) yhteistyössä ProVaHealth-hankkeen kanssa.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu täältä.

Helsingin Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubi Metropolian Myllypuron kampuksella 6.5.2019 klo 12.30 – 16.00

Helsingin ensimmäisessä kehittäjäklubikokoontumisessa tuodaan näkyväksi eri kyselyissä esille tulleita palveluasumisen asiakkaiden tarpeita sekä toimintamallien haasteita palveluasumista parantavien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Käyttäjälähtöisyys toimii perustana klubilla etsittäville ratkaisuille, joissa tavoitteena on varmistaa tuotteiden ja palveluiden vaikuttavuus. Klubin jäsenet yhteiskehittävät HIPPA-hankkeen prosessia. 

Jos haluat olla mukana Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubissa,
ota yhteys projektipäällikkö Toini Harraan (, puh: 040 334 6102).

Facebookissa kerromme kuulumisia, vinkkaamme kiinnostavista koulutuksista ja jaamme aiheeseen liittyviä juttuja

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista.

TYKKÄÄ FACEBOOK-SIVUSTAMME

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana.

TILAA UUTISKIRJEEMME

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Uutiskirje

01/04/2019 - Minna Kilpeläinen

Maaliskuun uutiskirje 2019

Kansalais-Soteuttamo tuotti positiivisia oivalluksia ikäihmisten palveluista

6Aika: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankeHyvinvointiyritykset kiertoon -hanke sekä Sitran Soteuttamo järjestivät yhdessä Metropolian Myllypuron kampuksella 20.3.2019 Kansalais-Soteuttamon, jossa puhuttiin ikäihmisten palveluita paremmaksi.

Keskustelua ja kulttuuria sisältänyt iltapäivä keräsi 80 ikäihmisten palveluiden parantamisesta kiinnostunutta ihmistä jakamaan yhteistä ymmärrystä siitä, millaista hyvä ikääntyminen ja arki voisi olla ja millaiset palvelut niitä edistäisivät.

Keskusteluun osallistui kotona asuvia eläkeläisiä, palveluasumisen asiakkaita, vapaaehtoisia ja hoitohenkilökuntaa, sote-alan yrittäjiä, järjestöjen ja yhdistysten toimijoita ja päättäjiä sekä erilaisia asiantuntijoita ja opiskelijoita. Jokainen jätti tullessaan tittelit pois ja asioista puhuttiin ihmiseltä ihmiselle. Ylen erikoistoimittaja Tiina Merikanto veti keskustelut yhteen Akvaario-keskusteluissa. 

Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, mielekäs ja merkityksellinen arki ja yhteisön tuki tulivat keskusteluissa vahvana esille. Digitalisaatio on myös osa tulevaisuuden palveluita. Robotti voi olla mainio kaveri kauppareissulla, kun on joku joka kantaa kauppakassin kotiin.

Lue lisää:
HIPPA-blogi
Metropolian uutiset 


Kansalais-Soteuttamossa oli lämminhenkinen tunnelma. Taustat ja tittelit eivät luoneet valta-asemia, sillä Erätauko-mallin mukaan fasilitoiduissa keskusteluissa jokaisen ääni tuli tasa-arvoisesti esille. Ikäihmisten palveluista voi puhua myös positiivisesti. Mummodisko piti huolen siitä, että tilaisuudesta lähdettiin vetrein jaloin ja virkein mielin.

Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubi Tampereella 10.4. ja Helsingissä 6.5.

HIPPA-hankkeen kehittäjäklubit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Tampereen Kehittäjäklubi kokoontuu 10.4. klo 9.00 – 11.00 TAMK:issa (Kuntokatu 3). Helsingin kokoontuminen pidetään aiemmasta tiedosta poiketen maanantaina 6.5.2019 klo 12.30 – 16.00 Metropolian Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1). Oulun seuraava kehittäjäklubi on syksyllä 2019.

Tampereella selvitetään, mitkä ovat tulevaisuuden tärkeimmät tarpeet palveluasumisessa ja luodaan innovaatiokilpailun haasteita. Helsingin kehittäjäklubilla tuodaan näkyväksi mm. Kansalais-Soteuttamossa sekä muissa kyselyissä esille tulleita tarpeita ja toimintamallien haasteita palveluasumista parantavien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Klubilla etsitään vastauksia ja näkökulmia mm. näihin kysymyksiin:
– Millaisia haasteita tulevaisuus tuo tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle?
– Kuinka käyttäjien näkökulma otetaan huomioon (henkilöstö, asiakas, läheiset)?
– Kuinka varmistetaan tuotteen ja palvelun vaikuttavuus ja tuottavuus – ja kenelle?
– Miten palveluasumisen kehittämistoimintaa pitäisi parantaa?     
– Miten tunnistetaan palveluasumisen kehittämistarpeet? 
– Miten tieto kehittämistarpeista välittyy yrityksille, asiantuntijoille ja tutkijoille?
– Miten tunnistetaan yritysten osaamistarpeet ja miten niihin voidaan vastata? 
– Miten varmistetaan, että tuote on valmis markkinoille? 
– Miten mahdollistetaan yritysten testaustoiminta? 
– Minkälaisia tukitoimia tarvitaan tuotteiden viemiseksi kansainvälisille markkinoille? 
– Mitä pitää ymmärtää, kun kehitetään digitaalisia tuotteita ja palveluja palveluasumiseen? 
– Millaista tietoa tarvitaan, jotta asiakkaat tietävät, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Kuinka tietoa laajennetaan?)

Jos haluat olla mukana Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubissa,
ota yhteys projektipäälliköihin 
Metropolia: 
Toini Harra (, puh: 040 334 6102)
TAMK: Tarja Heinonen (, puh: 050 5685354)
Oamk: Kirsi Jokinen (, puh: 050 591 9896)

HIPPAlaiset sparraavat toisiaan vahvuusalueillaan. Kuva: Minna Kilpeläinen.

Sparraukset vievät toimintaa eteenpäin

HIPPA-hankkeen osatoteuttajat ovat alkuvuoden aikana sparranneet toisiaan vahvuusalueillaan. Oamkissa ja Oulun kaupungilla on pitkä kokemus testausprosesseista. TAMKin vahvuusalueena on kaupallistaminen ja Metropoliassa on hiottu yhteiskehittämisen menetelmiä. 

Tunnelmia sparraustilaisuuksista facebookissa.

Facebookissa kerromme kuulumisia, vinkkaamme kiinnostavista koulutuksista ja jaamme aiheeseen liittyviä juttuja

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista.

TYKKÄÄ FACEBOOK-SIVUSTAMME

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana.

TILAA UUTISKIRJEEMME

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Uutiskirje

04/03/2019 - Minna Kilpeläinen

Helmikuun uutiskirje 2019

Ikäihmisten palvelut paremmiksi kansalaiskeskustelussa: Tule mukaan Kansalais-Soteuttamoon 20.3.2019!

6Aika: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanke järjestää yhdessä Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen sekä Sitran Soteuttamon kanssa Kansalais-Soteuttamon, jossa puhutaan ikäihmisten palveluita paremmaksi. Metropolian Myllypuron kampuksella keskiviikkona 20.3. klo 12.30 – 16.45 järjestettävään kansalaiskeskustelutilaisuuteen voi osallistua palveluiden nykyisenä tai tulevana käyttäjänä, omaisena, sote-alan toimijana, yrittäjänä, päättäjänä, vapaaehtoisena – kansalaisena. Kaikkien ajatukset ovat tasa-arvoisia.

Mikä tekee palvelusta hyvän, toimivan ja vaikuttavan? Mitä hyötyä digipalveluista voi olla? Mitä mieltä sinä olet? Metropolian innovaatiokeskittymät ja hankkeet ottavat vinkeistä kopin.​

Tilaisuutta vetää sosiaali- ja terveysalan erikoistoimittaja, Tiina Merikanto Ylestä. Tilaa on myös kulttuurille: Kansalais-Soteuttamossa esiintyy näyttelijä Laura Jurkka, joka pitää herättelevän puheenvuoron luopumisesta, ikääntymisestä ja avun tarpeesta. Tilaisuuden päätteeksi geronomitaustaisten tuottajien, Mikko Haapalaisen (aka DJ Kuk Norris) ja Joni Tammiston Mummodisko sekä näyttelijä Tuija Piepponen laittavat osallistujien veren kiertämään.​

AIKA: keskiviikko 20.3.2019 klo 12.30 – 16.45
PAIKKA: Metropolia, Myllypurontie 1, Helsinki

Tilaisuuden ohjelma on luettavissa täällä.

Ilmoittaudu mukaan pe 15.3. mennessä tästä.
Voit myös ottaa yhteyttä ja ilmoittautua sähköpostitse tai puhelimitse:

Yhteystiedot:

Ulla Vehkaperä
puh: 040 714 5147
Hyvinvointiyritykset kiertoon

Toini Harra
puh: 040 334 6102
6Aika: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 

Katja Multanen
, puh: 0294 618 327

Soteuttamo

Helsingin ensimmäinen Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubi kokoontuu 6.5.2019 (uusi päivämäärä)

HIPPA-hankkeen kehittäjäklubit kokoontuvat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Helsingin ensimmäinen kehittäjäklubikokoontuminen pidetään maanantaina 6.5.2019 klo 12.30 – 16.00 Metropolian Myllypuron kampuksella Myllypurontie 1:ssä. (Huomaathan uuden päivämäärän!)

Kehittäjäklubilla tuodaan näkyväksi tarpeita ja toimintamallien haasteita palveluasumista parantavien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Klubilla etsitään vastauksia ja näkökulmia mm. näihin kysymyksiin:

– Millaisia haasteita tulevaisuus tuo älykkään palveluasumisen tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle?
– Miten palveluasumisen kehittämistoimintaa pitäisi parantaa?     
– Miten tunnistetaan palveluasumisen kehittämistarpeet? 
– Kuinka käyttäjien näkökulma otetaan huomioon (henkilöstö, asiakas, läheiset)?
– Mitä pitää ymmärtää, kun kehitetään digitaalisia tuotteita ja palveluja palveluasumiseen? 
– Miten tieto kehittämistarpeista välittyy yrityksille, asiantuntijoille ja tutkijoille?
– Miten tunnistetaan yritysten osaamistarpeet ja miten niihin voidaan vastata? 
– Miten varmistetaan, että tuote on valmis markkinoille? 
– Miten mahdollistetaan yritysten testaustoiminta? 
– Minkälaisia tukitoimia tarvitaan tuotteiden viemiseksi kansainvälisille markkinoille? 
– Kuinka varmistetaan tuotteen ja palvelun vaikuttavuus ja tuottavuus – ja kenelle?
– Millaista tietoa tarvitaan, jotta asiakkaat tulevat tietoisiksi tulevaisuuden haasteista? Kuinka tietoa laajennetaan?

Jos haluat olla mukana Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubissa,
ota yhteys projektipäällikkö Toini Harraan (, puh: 040 334 6102).

Toimintaa ja toimintaympäristöä Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa

Myllypuron monipuolinen palvelukeskus on yksi HIPPA-hankken osatoteuttajista. Se on on 116 ihmisen koti. Asukkailla on erilaisia rajoitteita muistin ja toimintakyvyn kanssa. Asukkaiden osallisuus ja yksilöllisten tarpeet on pyritty ottamaan huomioon monin eri tavoin.

Lue lisää Myllypuron moniopuolisen palvelukeskuksen arjesta täältä.

Lukuhetki Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa
Anna ja Anita viettävät lukuhetkeä Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa. Kuva: Laura Jyrä

Yhteiskehittelyllä digitaalisia tuotteita palveluasumiseen

Tulevaisuuden palveluasumisen kehittämistarpeita ei ratkaista vain henkilökunnan määrän ja osaamisen kautta. Lisäksi tarvitaan digitaalisia tuotteita ja palveluja. Yhteiskehittely mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen kehittämisen käyttäjälähtöisesti. Tätä tehdään 6Aika-hankkeessa: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla. Ensimmäinen yhteiskehittelytilaisuus pidettiin joulukuussa 2018 älyranneketta kehittävän IOTAS Oy:n kanssa.

Lue vinkkejä yhteiskehittelyn prosesseista täältä.

”On tämä mukavampaa kuin valkoista seinää tuijottaa” – HIPPA-hankkeen ensimmäinen käyttäjätestaus starttasi Tampereella

Tampereen Härmälässä Kuuselakeskuksen kuntosalissa kuului ilahtuneita kommentteja uuden liikuntaharjoitusohjelman puikoissa. Pirkanmaan Senioripalveluiden Kuuselakeskuksen asukkailla ja Lähitorin asiakkailla oli mahdollisuus kokeilla Medeka Oy:n harjoitteluohjelmistoa NuStep-polkulaitteella tammi-helmikuun aikana. Polkemaan pääsi niin Pariisiin kuin luontopoluillekin. Kyseessä oli 6Aika HIPPA- hankkeen ensimmäinen yrityksen kanssa toteutettava tuotetestaus.

Lue koko juttu täältä.

Tiukat haastekriteerit rajoittivat innovaatiokilpailuun osallistumista

Oamkin älykkään palveluasumisen innovaatiokilpailu on päättynyt. Haasteena oli löytää ratkaisu, joka 1) aktivoi turvalliseen ulkona liikkumiseen sekä 2) parantaa asukkaiden, ammattilaisten ja koko asumisyhteisön turvallista, digitaalista viestintää.

Innovaatiokilpailussa ei löydetty ratkaisuja, jotka vastaisivat kilpailussa esitettyihin haasteisiin kriteereiden mukaisesti. Kilpailusta saimme innovatiivisia ratkaisuja ja yrityskontakteja älykkään palveluasumisen kehittämiseen. Yrityksiä otetaan hankkeeseen mukaan koko ajan avoimen haun kautta. Seuraava HIPPA-hankkeen innovaatiokilpailu järjestetään syksyllä 2019.

Facebookissa kerromme kuulumisia, vinkkaamme kiinnostavista koulutuksista ja jaamme aiheeseen liittyviä juttuja

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista.

Tykkää Facebook-sivustamme

Pysy mukanamme!

Jos sait tämän uutiskirjeen edelleenlähetettynä viestinä, tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt mukana.

Tilaa uutiskirje

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Uutiskirje

19/02/2019 - Minna Kilpeläinen

Tammikuun 2019 uutiskirje


Kehittäjäklubissa muotoiltiin haasteita: Älykkään palveluasumisen innovaatiokilpailu Oulussa

HIPPA käynnisti ensimmäisen innovaatiokilpailun älykkäiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi Oulussa. Hankkeessa etsitään ratkaisuja, jotka 1) aktivoivat turvalliseen ulkona liikkumiseen ja 2) parantavat asukkaiden, ammattilaisten ja koko asumisyhteisön turvallista, digitaalista viestintää. 

Voittajat pääsevät ilmaiseksi mukaan tuote- ja palveluratkaisujen yhteiskehittämis-, testaus- ja kaupallistamistoimenpiteisiin (arvoltaan 500 – 5.000 euroa / toimenpide). Palkinto on yritykselle EU:n tukea de minimis -ehdon mukaisesti. 

Kilpailuun osallistutaan kirjallisesti, ja ehdotuksia voi lähettää 15.2.2019 asti. Mukaan pitää ilmoittautua 7.2.2019 mennessä. Kilpailuehdotus voi olla alustava idea tai jo pidemmälle mietitty tuote- tai palvelukonsepti. 

Älykkään palveluasumisen innovaatiokilpailuja pidetään hankkeen aikana 2-3 jokaisella toteuttajapaikkakunnalla: Oulun lisäksi Tampereella ja Helsingissä. Mukaan voivat hakea kaikki suomalaiset älyratkaisuja kehittävät yritykset, joilla on y-tunnus. Helsingin ja Tampereen kilpailuihin liittyy pitchausosuus.

Katso tarkemmat osallistujan ohjeet täältä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Kirsi Jokinen, projektipäällikkö / Oamk

Oulun kehittäjäklubissa laaja kirjo asiantuntijoita – kehittäjäklubilaiset muotoilivat haasteet innovaatiokilpailuun

Oulun toimijat ja alueelliset sidosryhmät kokoontuivat kehittäjäklubina ensimmäisen kerran yhteisen pöydän ääreen Oulun kaupungin Kirkkotorin koulutuskeskukseen 23.1.2019. Tapaamisen teemoina olivat kehittäjäklubitoiminnan käynnistäminen sekä alueellisen toiminnan ja innovaatiokilpailun suunnittelu. Ensimmäisessä tapaamisessa oli mukana noin 20 henkeä.

Lue juttu täältä.

HIPPA-hankkeen yhteiskehittelyt alkaneet – yritysten kiinnostus yllätti

HIPPA-hankkeen yritysten kanssa toteuttamat kehittämisprosessit ovat alkaneet. Hankkeen puitteissa tukipalveluja on vuoden 2020 loppuun mennessä tavoitteena antaa 80 yritykselle. Vuoden 2019 alussa aloittavia yrityksiä on kertynyt jo yli kolmekymmentä. 

Hankkeessa suunnitellaan yrityskohtaisesti räätälöidyt prosessit, joihin sitoutuu niin palvelukeskuksia ja hankkeen asiantuntijoita kuin omaisia ja alan yhdistyksiäkin. 

Laillisesti yhteensopivia älyratkaisuja arvoverkkoajattelulla

Terveysteknologian sääntelyn asiantuntija ja EU:n ACTIVAGE:n Suomen projektinvetäjä Rauno Saarnio SE Innovationsista puhui tiistaina 22.1.2019 Metropoliassa Sitran Soteuttamo 2.0 -kiertueen tilaisuudessa hyvinvointiteknologian kehittämisen haasteista. Teknologia ei kehity yhteen suuntaan kulkevina arvoketjuina vaan arvoverkkona. EU:n ACTIVEAGE-projekti on tällä hetkellä yksi suurimmista ikääntyvien hyvinvointia edistävistä EU:n terveysteknologiahankkeista.

ACTIVAGE:ssa sekä suomalaisessa DigiRehab-konsortiossa on syntynyt edelleen laajeneva ekosysteemi, jossa yritykset ja korkeakoulut kehittävät paitsi älytuotteita ja -palveluja, myös standardeja laillisten ja toimivien rajapintojen löytämiseksi.

Lue lisää.

Facebookissa kerromme kuulumisia, vinkkaamme kiinnostavista koulutuksista ja jaamme aiheeseen liittyviä juttuja

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista.

TYKKÄÄ FACEBOOK-SIVUSTAMME

Pysy mukanamme!

TILAA UUTISKIRJE

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen


Uutiskirje

09/01/2019 - Minna Kilpeläinen

Joulukuun uutiskirje 2018

Yritysyhteistyön mahdollisuudet ja kriteerit selviksi – HIPPA-hankkeen ovet ovat auki

Joulukuussa 2018 HIPPA-hankkeessa tutustuttiin Tampereen testausympäristöihin ja kehitettiin kaupallistamisen toimintamalleja yritysyhteistyöhön. HIPPA kävi myös Slushissa, jossa yhteistyötä viritettiin useiden yritysten kanssa.

Vuoropuhelu yritysten kanssa on alkanut Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Myös innovaatiokilpailuja suunniteltiin kevääksi. Ensimmäinen innovaatiokilpailu pidetään Oulussa tammikuun lopussa ja Tampereen ja Helsingin kilpailut pidetään maalis-huhtikuun vaihteessa. Pysy kuulolla tarkemmista tiedoista tammikuussa!

Myös ensimmäiset kehittäjäklubit kokoontuvat tammi-helmikuussa kaikilla toteuttajapaikkakunnilla. Mukaan  kutsutaan älykkääseen asumiseen ja iäkkäiden elämää parantavaan teknologiaan liittyviä asiantuntijoita, yrityksiä ja tuotteiden ja palvelujen käyttäjiä. 

Innovaatio- ja testausalustoja yrityksille – HIPPA luo väyliä kehittämiselle

Tampereen kehittäjäklubifoorumissa 3.12. jatkettiin tutustumista korkeakoulujen omiin tutkimus- ja testauslaboratorioihin. Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) oli esillä myös Pirkanmaan senioripalvelut Oy,  joka tarjoaa autenttisen testausympäristön HIPPA-hankkeessa. Foorumin varsinaisena teemana oli hankkeeseen osallistuvien yritysten palvelujen ja tuotteiden kaupallistaminen. Yrityksille halutaan pitää auki useampia ovia hankkeen tukien piiriin pääsemiseksi.

Lue juttu täältä.

Tunnelmia Tampereen kehittäjäklubifoorumista

HIPPA-hankkeen kehittäjät kävivät tutustumassa Tampereen ammattikorkeakoulun HeAt Labiin. Foorumissa viriteltiin myös ajatuksia lean-toimintamallista. 


Katso Facebook-sivultamme lisää kuvia tunnelmista.

Terveysteknologian kehittäjiä Slushissa

Syksyn 2018 Slush keräsi kattavan joukon terveysteknologian ja siihen kytköksissä olevien älykkäiden ratkaisujen toteuttajia. Yritykset olivat uteliaita mahdollisuudesta päästä testaamaan ja kehittämään tuotteita ja palveluita HIPPA-hankkeen kautta. Yhteiskehittelyn käytännön askelia aletaan tutkia tammikuusta 2019 lähtien. ​

Blogissamme on esittelyssä yhdeksän kiinnostavaa yritystä, jotka kehittävät parempaa palveluasumista palvelukeskuksissa ja  kotona.

Lue lisää

Facebookissa kerromme kuulumisia, vinkkaamme kiinnostavista koulutuksista ja jaamme aiheeseen liittyviä juttuja

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista.

TYKKÄÄ FACEBOOK-SIVUSTAMME

Pysy mukanamme!

TILAA UUTISKIRJE

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla


Uutiskirje

10/12/2018 - Minna Kilpeläinen

Marraskuun uutiskirje 2018

HIPPA-hanke hyödyntää ja luo älykkään teknologian ekosysteemejä – testausmallit tarkastelussa

HIPPA-hankkeessa on hiottu yritysten valintakriteereitä ja testausten toimintamalleja. Oulun kehittäjäklubifoorumi kokoontui testaamiseen liittyvällä teemalla.

HIPPA-hankkeen blogiin on kirjoitettu juttuja hankekuulumisten lisäksi myös käyttäjälähtöisestä etäkuntoutuksesta, ekosyysteemien merkityksestä teknologian käyttöönotossa sekä arvojen vaikutuksesta käyttäjälähtöiseen kehittämiseen.

Testausmahdollisuuksia kodinomaisessa ympäristössä

HIPPA-hankkeen toinen kehittäjäklubifoorumi kokoontui 20.11. Oulun ammattikorkeakoulussa. Pääteemana oli käynnistää tuotteiden ja palveluiden testausprosessien ja referenssipalveluiden alueellinen kehittäminen. Osallistujat saivat tutustua myös Oamkin Mahdollistavaan Kotiin, joka toimii yritysten ja opiskelijoiden yhteisenä testaus- ja oppimisympäristönä, sekä puheentunnistusta hyödyntävään DialoQ-tuotteeseen.

Lue juttu täältä.

Tunnelmia Oulun kehittäjäklubifoorumista

Mahdollistava Koti -simulaatioympäristö herätti keskustelua HIPPA Kehittäjäklubifoorumissa Oulussa. Opiskelijat ovat olleet tärkeässä roolissa Mahdollistavan Kodin kehittämisessä.

Katso Facebook-sivultamme lisää kuvia tunnelmista.

Käyttäjälähtöisyyttä tarvitaan etäkuntoutuksen kehittämisessä

Metropolia Ammattikorkeakoulussa rakennetaan ympäristöministeriön tuella älykkään palveluasumisen digitaalista pilotointiympäristöä Myllypuroon valmistuvalle kampukselle. Kehittämistyötä varten kerättiin tietoa käyttäjien tarpeista ja toiveista. Selvityksen tulokset ovat hyödynnettävissä myös etäkuntoutuksen kehittämisessä.

Lue lisää

Älykkään asumisen teknologian käyttöönotto vaatii toimivaa ekosysteemiä

HIPPA-hanke on mukana rakentamassa ekosysteemiä toiminnan tueksi ja keskiöön. Smart Tampereen ja OuluHealth Labsin kokemuksia benchmarkattiin OuluHealth Ekosysteemipäivässälokakuun lopussa.

Lue lisää

Arvot ohjaavat käyttäjälähtöistä kehittämistä

Tulevaisuuden haasteena on ikääntyneen henkilön arvoja vastaavan palveluasumisen kehittäminen. Yksi keino toiminnallisen ja mielekkään arjen mahdollistamiseksi on arvioida älykkään teknologian tuotteita ja palveluja suhteessa käyttäjälähtöisyyttä ohjaaviin arvoihin.

Lue lisää

HIPPAlaiset olivat mukana 6AikaOlkkarissa

6Aika Olkkari keräsi uusia ja vanhoja hanketoimijoita yhteen Helsingin Wanhaan Satamaan 21.11. Verkostot laajenivat ja syventyivät intensiivisen päivän aikana.

Twiittasimme Olkkarista hashtagillamme  #HIPPAhanke. Katso myös #6Aika.

Facebookissa kerromme kuulumisia, vinkkaamme kiinnostavista koulutuksista ja jaamme aiheeseen liittyviä juttuja

Facebook-sivumme HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla tarjoaa sisältöä älykkäästä palveluasumisesta. Tykkää ja kommentoi! Voit myös vinkata meille hyödyllisistä tapahtumista tai jutuista.

TYKKÄÄ FACEBOOK-SIVUSTAMME

Pysy mukanamme!

TILAA UUTISKIRJE

Copyright © 2018
HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
All rights reserved.

Tämä uutiskirje lähetettiin HIPPA-hankkeen toimijoille ja viiteryhmille.

Yhteystiedot:

Haluatko saada kirjeitämme jatkossakin?
Liity listallemme!

Voit muokata tietojasi tästä linkistä:
päivitän tietojani

Jos et halua vastaanottaa uutiskirjeitämme tulevaisuudessa, voit poistua listalta tästä linkistä:
perun uutiskirjeen

Uutiskirje

12/11/2018 - sotavalta

Lokakuun uutiskirje 2018

Helsinki, Tampere ja Oulu yhdistivät voimansa älykkään palveluasumisen kehittämiseksi – rahanarvoista tukea yrityksille

EAKR:n rahoittama 6Aika-hanke ”HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla” käynnistyi Helsingissä lokakuun alussa. Hankkeen toteuttajina ovat Metropolia AMK, Helsingin kaupunki, TAMK, Oamk ja Oulun kaupunki.

HIPPA tukee älykkäitä palveluja tai tuotteita kehittäviä pk-yrityksiä ja start upeja käyttäjälähtöisyyteen perustuvassaan tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa.

Sparraamme kasvuhaluisia ja kansainvälisyyteen tähtääviä suomalaisia yrityksiä tarjoamalla rahanarvoisia etuja. Yhteiskehittelyprosessit, erilaiset testausmahdollisuudet sekä kaupallistamisen tuki perustuvat EU:n de minimis -järjestelmään.

Lue hankkeesta lisää 6Aika-sivuilta:
Uusi Hippa-hanke kehittää älykästä palveluasumista

HIPPA aloitti yhteiskehittelyn

HIPPA-hanke potkaistiin käyntiin Metropolia AMK:n Juhlasalissa 3.10. Hankkeen toteuttajat aloittivat yhteiskehittelyn hankkeen ensimmäisessä kehittäjäklubifoorumissa. Paikalle rakennettiin myös siirrettävä testiympäristö, joka taipuu monien erilaisten ratkaisujen vakioituun kokeiluun.

Lue uutinen 6Aika-sivuilta:
Siirrettävä testiympäristö auttaa kehittämään palveluasumista – HIPPA-hanke käynnistyi

Tunnelmia kick offista:
Facebook: Learning cafe HIPPA-hankkeen kick offissa
Facebook: Testitalon rakentamista ja purkamista

HIPPA esittäytyy Oulussa

Kuinka robotiikka ja tekoäly tukevat vanhusten kotona-asumista ja hoitotyötä? Uusimpia näkymiä aiheeseen esitellään OuluHealth Ekosysteemipäivässä, jolloin myös HIPPA-hanke pääsee esittäytymään Oulun seudulla. Ilmoittautuminen on auki perjantaihin 26.10.

Robotiikka ja teknologia kotona-asumisen sekä hoitotyön tukena

Taustalla käyttäjälähtöinen tutkimus

Toini Harran ja Leila Lintulan raportti Käyttäjälähtöisyys älykkään palveluasumisen kehittämisessä julkaistiin syyskuussa Metropolia Ammattikorkeakoulun Aatos-julkaisusarjassa.

Raportti perustuu palveluasumisen ja digitalisaation pilotointiympäristön kehityshankkeeseen PADigi, jossa kysyttiin palveluasumisyksiköiden asukkailta ja työntekijöiltä sekä yksiköiden sidosryhmiltä, millaisia tarpeita heillä on älykkäille ratkaisuille. Ratkaisuja testattiin lautapelien, teemoitettujen ryhmäkeskustelujen sekä yhteiskehittelyn menetelmillä toteutettujen työpajojen avulla.

Johtopäätöksenä voitiin todeta, että älykäs teknologia voi palvella asukkaan ympäristön hallintaa ja omistajuutta sekä toimijuutta ja päätöksentekoa palveluasumisessa.

Lue raportti täältä:
Käyttäjälähtöisyys älykkään palveluasumisen kehittämisessä

De minimis -tuki HIPPA-hankkeessa

HIPPA-hankkeen rahanarvoiset edut toteutetaan EU:n de minimis -tukena. De minimis -tuen ehtona on, että sen arvo on yritykselle merkitykseltään vähäinen. EU:n valtiontukisäännön mukaan alle 200 000 euron tuki, joka myönnetään yritykselle kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa, on merkitykseltään vähäistä. De minimis -tukea myönnettäessä seurataan tuen kasautumista yritykselle.

Tarkempaa tietoa:
Työ- ja elinkeinoministeriö. (2016). Opas de minimis –tuista, EU:n valtiontukisäännöt.

Facebookissa postauksia
 toiminnastamme ja digitalisaatiosta – käythän tykkäämässä sivustamme!

Uutiskirje

HIPPA