HIPPA

Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Tietoa meistä

EAKR:n rahoittama “6Aika: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla” -hanke kehitti yritysten kanssa älykkään palveluasumisen tuotteita ja palveluja 1.8.2018 – 31.3.2021. Tuimme yrityksiä kasvuun ja kehitykseen sekä edistimme uusien yritysten syntyä. Meille tärkeää oli kaupunkilaisten hyvä asuminen kotona ja palveluasumisympäristöissä.

Toteutustapoja oli kolme: yhteiskehittely, testaus ja kaupallistamisen sparraus. Prosessin aikana toteutustavat konseptoitiin ja juurrutettiin korkeakoulujen ja kaupunkien käytännöiksi. Hankkeen yhtenä tuloksena syntyi verkkopalvelu TUTTU net -Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto, johon koottiin paitsi tietoa ja oivalluksia, mitä hanke tuotti, myös siltoja palveluntarjoajiin, joiden kanssa käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on mahdollista jatkossakin. Verkkopalvelu toimii ainakin seuraavat viisi vuotta.

HIPPA-hankkeessa syntyneet tuotteet ja palvelut vastaavat asukkaiden osallistumisen ja mielekkään toiminnan, turvallisuuden, liikkumisen ja saavutettavuuden tarpeisiin. Palvelujen käyttäjät, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, kaupungit ja yritykset sekä ammattikorkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat tutkivat yhdessä älykkään asumisen kehittämistarpeita ja tuottivat niihin ratkaisuja. Tässä työssä yhdistyivät sosiaali- ja terveysalan, tieto- ja viestintätekniikan, kiinteistö- ja talotekniikan sekä liiketalousalan osaaminen.

Hankkeen kesto:

1.8.2018-31.3.2021

Lisätietoja:

Toini Harra, projektipäällikkö, yliopettaja

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Testausympäristöinä toimivat mm. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy (nykyinen Sointu Senioripalvelut), Oulun kaupungin Haukiputaan hyvinvointikeskus, Helsingin kaupungin Myllypuron seniorikeskus, muut Helsingin ja Oulun kaupunkien asumispalvelut sekä asiakkaiden kodit. Hanke toteutettiin yhteistyössä yritysten, yrittäjäjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen osatoteuttajina olivat Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupunki ja Oulun kaupunki.

Blogi

HIPPA-hanke julkaisi Älykkään palveluasumisen blogia Metropolia AMK:n HIPPA-verkkosivuilla 31.3.2021 asti. Blogistamme löydät erilaisia juttuja ja artikkeleita hankkeemme toiminnasta, yrityksistä ja muista toimijoista sekä aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta. Blogin toimituskuntaan kuuluivat Minna Kilpeläinen (päätoimittaja), Toini Harra, Leila Lintula, Kirsi Jokinen, Tarja Heinonen ja Marianne Roivas. Kirjoittajat ovat älykkääseen palveluasumiseen liittyvien alojen sekä hanke- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijoita.

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Yrityksille

Onko yrityksenne kiinnostunut kehittämään älykkäitä ratkaisuja palveluasumisen ja kotona asumisen tukemiseen?
Kaipaavatko tuotteenne tai palvelunne testausta?
Tähtääkö yrityksenne kasvuun tai  kansainvälisille markkinoille?

HIPPA- hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanke tukee älykkäitä palveluja ja tuotteita kehittäviä pk-yrityksiä ja start upeja käyttäjälähtöisyyteen perustuvassa tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa.

HIPPA tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille rahanarvoisia etuja ilmaiseksi EU:n De minimis -ehdon mukaisesti:

  • käyttäjälähtöisiä ja monialaisia yhteiskehittelyprosesseja
  • testausta digitaalisissa, vakioiduissa ja autenttisissa ympäristöissä
  • kaupallistamisen ja markkinoinnin tukea
  • sparrausta, innovaatiokilpailuja, työpajoja ja koulutuksia

Älykkäillä tuotteilla ja palveluilla edistetään asukkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta palveluasumisessa, kotona ja laitoshoidossa.

Tule mukaan!

Käyttäjille

Haluatko olla mukana

  • kertomassa, millaisia tarpeita palveluasumiseen liittyy?
  • kehittämässä käyttäjälähtöisesti älykkäitä palveluita tai tuotteita, jotka tukevat palveluasumista sekä kotona asumista?
  • testaamassa tuotteita ja palveluita, jotta niistä on oikeasti apua?
  • vaikuttamassa siihen, millaisia tuotteita ja palveluita palveluasumisessa otetaan käyttöön?
  • oppimassa älykkäiden tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä yhdessä yritysten kanssa?

Meille tärkeää on kaupunkilaisten hyvä asuminen kotona ja palveluasumisympäristöissä. Yhteiskehitämme asumisen avuksi älykkäitä tuotteita ja palveluja.

Kutsumme mukaan käyttäjälähtöiseen yhteiskehittelyyn monipuolisesti asukkaita, läheisiä ja vapaaehtoisia, palvelujen tarjoajia ja tuottajia sekä opiskelijoita. Näin kehitetyt tuotteet ja palvelut mahdollistavat paremmin hyvän elämän jatkumisen yksilöllisesti ikävaiheesta toiseen. Ratkaisujen tulee vastata mielekkään toiminnan, turvallisuuden, liikkumisen ja saavutettavuuden tarpeisiin. Sitä varten tarvitsemme mukaan kansalaisia ja toimijoita eri elämän alueilta.

Ammattikorkeakoulujen ja kaupunkien koordinoima HIPPA-hanke toteutuu pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Tarkoituksena on tukea pk-yritysten käyttäjälähtöistä tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

HIPPA-hankkeessa osallistujat pääsevät mukaan yhteiskehittely- ja testausprosesseihin, joissa annetaan ensi käden tietoa asukkaiden ja palveluasumisen tarpeista. Testausprosesseista kerätään tietoa mm. tuotteiden ja palveluiden käytettävyydestä ja toimivuudesta.

Lisäksi hankkeessa pidetään ajankohtaistapahtumia ja koulutuksia, joissa kuullaan  kaikkien ääntä tasavertaisesti. Monipuolisten kokemusten ja mielipiteiden huomioonottaminen rikastuttaa kehittäjien ymmärrystä ja parantaa ratkaisujen toimivuutta.

Osallistujille
Opiskelijoille

Toiminta

HIPPA-hanke auttaa yrityksiä käyttäjälähtöisessä yhteiskehittämisessä, testaamisessa ja kaupallistamisessa.

Hanke kokoaa myös Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubit Helsinkiin, Ouluun ja Tampereelle. Klubeihin kutsutaan mm. yrityksiä, palveluasumisen asukkaita ja henkilökuntaa, omaisia sekä asiantuntijoita ja opiskelijoita, jotka haluavat olla mukana kehittämässä älykästä asumista. Mukaan voi ilmoittautua kuka vain aiheesta kiinnostunut, sillä klubeihin on avoin pääsy. Klubeilla annetaan vauhtia tuotteiden ja palvelujen kehitysprosesseihin jakamalla tietoa, kokemuksia, kontakteja ja hyvä käytäntöjä sekä sparraamalla yrityksiä. Klubit muotoilevat haasteita yritysten innovaatiokilpailuihin ja  tuottavat uusia toimintamalleja älykkään palveluasumisen kehittämiseen.

Lisäksi hanke tuottaa ajankohtaistapahtumia palveluasumisen ja älyteknologian kehittämisestä kiinnostuneille.

Yhteiskehittely

Yhteiskehittelyssä yritykset innovoivat älykästä teknologiaa ja palveluita yhdessä palveluasumisen toimijoiden kanssa, jotta tuotteet ja palvelut vastaisivat entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Yhteiskehittelyyn osallistuvat palveluasumisen asukkaat, heidän läheisensä, vapaaehtoistyöntekijät ja henkilöstö, kaupungit, yritykset sekä korkeakoulujen monialaiset asiantuntijat ja opiskelijat.

Testaus

Älykkäitä tuotteita ja palveluja testataan digitaalisissa, vakioiduissa ja autenttisissa ympäristöissä. Yritykset, ammattikorkeakoulut, kaupungit ja palveluasumisyksiköt suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä digitaalisten tuotteiden ja palvelujen testauksia. Testauksissa käytetään ja kehitetään  olemassa olevia testausympäristöjä ja -prosesseja. Yritykset saavat testauksista referenssejä kaupallistamista ja markkinointia varten.

Kaupallistaminen

Yhteiskehittämisen ja testauksen rinnalla arvioidaan ja kehitetään syklisesti palvelun/tuotteen markkina- ja liiketoimintapotentiaalia. Ammattikorkeakoulut ja kaupungit sparraavat yrityksiä älykkäiden ratkaisujen kaupallistamisessa sekä yritysten kasvu- ja kehityspyrkimyksissä.

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Tapahtumat

Kehittäjäklubit

Kussakin HIPPA-hankkeen kaupungissa pidetään 1-2 kehittäjäklubia vuodessa.

Kehittäjäklubi- webinaari 16.2. klo 9-12
Oulun kehittäjäklubi
Helsingin kehittäjäklubi
Tampereen kehittäjäklubi
Kehittäjäklubi- webinaari 16.2. klo 9-12

IHMINEN ÄLYKODISSAAN: DATAA ON - MITÄ SILLÄ TEEMME?
HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeen kehittäjäklubiwebinaari


AIKA: tiistai 16.2.2021 klo 9-12
PAIKKA: Zoom


KENELLE: Webinaari on tarkoitettu kaikille digitaalisuudesta ja tulevaisuuden palveluasumisesta kiinnostuneille ja sitä kehittäville henkilöille, yrityksille ja organisaatioille.

MITÄ: Webinaarissa esittelemme ja pohdimme älykodeissa tapahtuvan datan keruun ja koneälyn mahdollisuuksia loppukäyttäjän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Miten data saadaan hyötykäyttöön loppukäyttäjälle? Mikä on tärkeää / mahdollista älykodissa? Dataa on - nyt kysymme, mitä sillä teemme?


Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa palveluasumista!

Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 9.2.2021 mennessä tästä linkistä tai osoitteella


Lisätietoja:
hippa.metropolia.fi
tuttunet.fi


OHJELMA:


9:00 - 9:15
Aloitus, Perttu Pölösen videoitu puheenvuoro tulevaisuuden asumisesta

9:15 - 9:45

Ihminen edellä / palveluesimies Päivi Meriläinen, Oulun kaupunki, Haukiputaan asumispalvelut

Vivagon tuottama data, hyvinvoinnin lähtötason ja funktionaalisen toimintakyvyn jatkuva mittaus / johtaja Arto Mikkola, Vivago Oy, Digitaaliset hoitopalvelut

9:45 - 9:50
Aira Samulin digikodissaan

9:50 - 10:20

Toimintakyvyn analysointi ja hoitotyön tehostaminen sensoritiedon avulla toimitusjohtaja Kari Bäckman, Benete Oy

Älykoteja ihmisille / kehityspäällikkö Tuomas Koivula, Skanska ja tuotemarkkinointijohtaja Jami Sorsa, ABB

10:20 - 10:30
Metropolian Myllypuron kampuksen SmartLab - älykotien kehitysalusta esittäytyy

10:30 - 10:40 TAUKO

10:40 - 11:40
Yhteiskehittely: Miten saadaan asunnoista ja ihmisistä kerätty data hyötykäyttöön loppukäyttäjille? Mitä datankeruu meille merkitsee ja millaista osaamista tarvitaan sen käyttämiseksi?

11:40 - 12:00
Yhteiskehittelyn purku

 

 

Oulun kehittäjäklubi

Oulun kehittäjäklubi ja ajankohtaistapahtuma on koronatilanteen vuoksi peruttu syksyltä 2020.

Lisätietoa:

 

Helsingin kehittäjäklubi
Helsingin kehittäjäklubi on koronatilanteen vuoksi peruttu syksyltä 2020.
Lisätietoa: 

KEHITTÄJÄKLUBI 25.11.2019

Tavoitteena on etsiä turvallisen ja mielekkään asumisen ratkaisuja.

Teema: Älykäs asuminen ja toisiaan täydentävät tuotteet ja palvelut

Osallistujat: mukaan kutsutaan älykkään teknologian asiantuntijoita, palveluasumisen asiakkaita ja toimijoita, digitaalisia palveluja ja tuotteita tuottavia yrityksiä, kaupunkien yrityspalveluja,  korkeakoulujen toimijoita sekä omaisia ja vapaaehtoisia. Mukaan voivat lisäksi ilmoittautua kaikki aiheesta kiinnostuneet, sillä tilaisuudet ovat avoimia. 

Aika: maanantai 25.11. klo 12-16

Paikka: Paasitorni, Paasivuorenkatu 5A, 00530 Helsinki

Ohjelma: löytyy täältä

Klubin presentaatioita:

Tuote- ja palvelukokonaisuuksien rakentaminen_Toini Harra

Harra_Kehittäjäklubin 6.5.2019 tulokset

Yhteisöllinen asuminen_Lauri Heikkinen

Housing Design For All_Ira Verma

Muistisairauksien ominaispiirteistä_Anna Alhonen

Tampereen kehittäjäklubi

Teema: Hippa-vuoden aloitus: Kehittäjäklubi ihmisten näköisten palveluiden äärellä
Osallistujat: 6Aika HIPPA-hankkeen Tampereen toimijat ja alueelliset sidosryhmät
Aika: keskiviikko 29.1.2020 klo 9.00-11.00
Paikka: TAMK, Y-kampus, Backstage, Kuntokatu 3, Tampere

Katso tunnelmia täältä.
Lisätietoa: Tarja Heinonen () ja Suvi Hagström ()

Ajankohtaistapahtumat

HIPPA järjestää hankkeen aikana ajankohtaistapahtumia älykkääseen palveluasumiseen ja kotona asumiseen liittyen.

Yrittäjien aamukahvit 5.2.2021
Regulaatiotyöpaja 21.1.2021 klo 13-16
Parhaat asiat tehdään yhdessä -webinaari ja TUTTU netin kick off 2.12.2020
Kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajat, syksy 2020
MENNEET
Yrittäjien aamukahvit 5.2.2021

Tervetuloa TUTTU net -verkoston yrittäjien etäaamukahville 5.2.2021 klo 8.30 - 10.00!

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeen tuotekehittäjille tarkoitettu TUTTUnet -verkkopalvelu auttaa yrittäjää löytämään yhteistyökumppaneita, joiden kautta tuotteiden ja palveluiden testaaminen ja yhteiskehittely aidoissa ympäristöissä onnistuu jatkossakin. Tule mukaan keskustelemaan siitä, kuinka TUTTUnet voi sujuvimmin ohjata sinut oikeiden kumppaneiden luo ja kuinka löydät TUTTUnetistä yrityskumppaneita palvelukokonaisuuksien kehittämiseen!AIKA: perjantai 5.2. klo 8.30 - 10.00

PAIKKA:
Teams

KENELLE:
Tapaaminen on tarkoitettu yrittäjille, jotka kehittävät digitaalisia tuotteita ja palveluita palveluasumisen tarpeisiin.


MITÄ:
Tapaamisessa keskustellaan TUTTUnet-verkkopalvelun käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä tuotekehittämisen eri vaiheissa.

 

Ohjelmassa:

- TUTTUnetiin tutustuminen: mitä TUTTUnet tarjoaa yrityksille?

- Osallistujien esittäytyminen

- Miten TUTTUnet palvee yrittäjiä käyttäjälähtöisen yhteiskehittelyn, testausten sekä kaupallistamisen ja markkinoinnin prosessien läpiviemisessä sekä kehittäjäkumppanien löytämisessä?

 

Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu mukaan keskiviikkoon 3.2. mennessä tästä linkistä tai osoitteella . Saat Teams-linkin tapahtumaa edeltävänä päivänä.

Lisätietoja:
Toini Harra, Metropolia AMK (
)
Tarja Heinonen, TAMK ()
Kirsi Jokinen, Oamk ()

 


https://tuttunet.fi

https://hippa.metropolia.fi

 


Katso täältä TUTTU netin esittelyvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=1GU7M1AIy8Q

 

Regulaatiotyöpaja 21.1.2021 klo 13-16

HIPPA-hanke järjestää etätyöpajan terveysalan regulaatioista tammikuussa. Kouluttajana on suosittu alan asiantuntija Heikki Pitkänen Lean Entries Oy:stä.

Palveluasumisen ja terveysteknologian tuote- ja palvelutoimintaa säädellään EU:n sisällä monin eri säädöksin. Tuote- ja palvelukehittäjän on tärkeää tietää säädöksistä riittävän varhain, jotta markkinoille muutoin valmiit tuotteet olisivat säädösten mukaisia. 


HIPPA -hankkeen kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajoissa otetaan haltuun palveluasumisympäristöjen haasteita digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiselle ja markkinoinnille.

 


KENELLE: Työpaja on tarkoitettu start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät älykkäitä tuotteita/ palveluja palveluasumiseen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen. Mukaan voi tulla useampiakin henkilöitä samasta yrityksestä.

PAIKKA: Zoom-webinaari

HINTA: maksuton, kerryttää yrityksille EU:n De minimis -tukea 500 € / päivä

OPPIMISMENETELMÄT: ennakkotehtävät, keskustelut, asiantuntijapuheenvuorot, vierailijat

ILMOITTAUTUMINEN: 17.1.2021 mennessä  https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/29735/lomakkeet.html


LISÄTIETOJA:
Toini Harra, HIPPA-hankkeen projektipäällikkö (), 040 334 6102
Pia Väkiparta-Lehtonen, liiketalouden lehtori ()
Erkki Alanen, liiketalouden lehtori ()


Katso ja jaa facebook-event
Parhaat asiat tehdään yhdessä -webinaari ja TUTTU netin kick off 2.12.2020

 

Parhaat asiat tehdään yhdessä - tapahtuma on HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeen loppuwebinaari. 


Futuristi Perttu Pölönen visioi webinaarissamme digitaalisuuden hyödyntämistä tulevaisuuden asumisessa. Tutustut myös mm. Aira Samulinin kodin digiratkaisuihin.  Luomme yhdessä yhteiskehittelyn keinoin tulevaisuuden kodin ympäristöineen, kerromme käyttäjäkokeilujen ja testausten hyvistä käytännöistä sekä vinkkaamme kaupallistamisen kulmakivistä. Valehtelijoiden klubi näyttää meille mallia hyvästä hissipuheesta ja Tussitaikurit piirtää yhteenvetoja teemoistamme.

 

Webinaarissa julkaistaan hankkeen uusi verkkopalvelu, TUTTU net - Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto, jonka kautta yritykset löytävät tietoa, esimerkkejä, työkaluja ja yhteyksiä käyttäjälähtöiseen tuote- ja palvelukehitykseen korkeakoulujen, kaupunkien ja  innovaatiokeskusten kanssa.


Webinaari streamataan Metropolian YouTube-kanavalla ja osallistavat osuudet pidetään Zoomissa. Voit vain istua mukavasti ja nauttia ohjelmavirrasta tai tulla mukaan  osallistumaan ryhmäsessioihin. 

 

AIKA: keskiviikko 2.12.2020 klo 9.00 - 12.00

PAIKKA: YouTube ja Zoom

 

KENELLE: Webinaari on tarkoitettu kaikille digitaalisuudesta ja tulevaisuuden palveluasumisesta kiinnostuneille: tuotteita ja palveluita kehittäville yrityksille, palveluasumisen, asumisen suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisille, asukkaille, läheisille, asiantuntijoille, opiskelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja päättäjille.

 

Ilmoittautuminen: 30.11. mennessä tällä lomakkeella.


Tapahtuman ohjelma löytyy täältä.

 

Facebook-event

 

 

Kysy lisää: 

Webinaarin linkki ja Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille webinaaria edeltävänä päivänä. Löydät Zoom-linkin myös streamauksen aikana YouTube-streamin yhteydestä.

Kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajat, syksy 2020

KAUPALLISTAMISEN JA MARKKINOINNIN TYÖPAJASARJA:

 

Miten skaalaat digi-tuotteen uusille markkinoille?

 

Etsiikö yrityksesi tuotteellenne tai palvelullenne uusia käyttöympäristöjä? Tuntuuko palveluasumisympäristö kiinnostavalta, mutta myös haastavalta käyttöympäristöltä? Kaipaatko tukea tuotteesi myynnille ja markkinoinnille palveluasumisyksiköissä ja kotihoidossa? Riittävätkö Suomen markkinat?


Työpajoissa otetaan haltuun palveluasumisympäristöjen haasteita digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiselle ja markkinoinnille.  Autamme löytämään yrityskohtaisia ratkaisuja kaupallistamisen helpottamiseksi kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla.


KENELLE: Työpaja on tarkoitettu start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät älykkäitä tuotteita/ palveluja palveluasumiseen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen.

 

OPPIMISMENETELMÄT: ennakkotehtävät, keskustelut, asiantuntijapuheenvuorot, vierailijat


PAIKKA: Zoom-webinaari


AIKA: syys-marraskuu 2020


TYÖPAJOJEN SISÄLLÖT:

Paja 1. keskiviikko 16.9. / Palveluasuminen ja kotihoito digitaalisten tuotteiden ja palvelujen käyttöympäristönä
Paja 2. keskiviikko 7.10. / Miten löydän parhaat asiakkaat?
Paja 3. keskiviikko 28.10. / Rahoitus ja EU-sääntely - tuotekehityksen ja viennin mahdollisuudet ja reunaehdot
Paja 4. keskiviikko 25.11. / Miten menestyn hankintaprosesseissa?

 

Kyselyt: Toini Harra ()

 

 

MENNEET

 

 

KAUPALLISTAMISEN TYÖPAJAT: Miten saan ideasta kaupallisen tuotteen?

Kenelle:  Start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät älykkäitä tuotteita/ palveluja palveluasumiseen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen.

Osallistuvien yritysten valinta: Työpajasarjaan valitaan max 10 yritystä. Jokaisesta yrityksestä voi osallistua 1-2 henkilöä. Valintaan vaikuttaa yrityksen oma tarpeen kuvaus ja vakuuttavat perustelut. Valituilta yrityksiltä edellytetään sitoutumista jokaiseen työpajaan.


Hinta:
 Maksuton, mutta osallistuminen kerryttää de minimis –tukea yrityksille.


Oppimismenetelmät:
 ennakkotehtävät, keskustelut, asiantuntijapuheenvuorot, vierailijat


Aika:
 15.11.2019-14.2.2020 klo 8.30-12 (klo 8.30 aamukahvi, klo 9.00 pajan aloitus)


Paikka: 
TAMK Proakateamia, tila Koski, Finlaysoninkuja 21 A, Tampere

 

 

TYÖPAJOJEN AIKATAULU JA SISÄLTÖ. Kokoontumiset klo 8.30 – 12.00

Paja 1: 15.11.2019 / Liikeidean kirkastus: Miksi yrityksesi on olemassa ja miten se tuottaa rahaa.

Paja 2: 13.12.219 / Arvoa asiakkaalle: Asiakasarvon määrittely omalle kohderyhmällesi.

Paja 3: 17.1.2020 / Idea pakettiin: Tuoteidean selkeä kuvaus ja skaalautuvuuden keinot.

Paja 4: 14.2.2020 / Paketti myyntiin: Tuotteen pitchaus, liinin markkinoinnin periaatteet ja brändin merkitys.

Paja 5: (aika vahvistuu myöhemmin) Regulaatio ja yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Lisätietoja työpajoista:
Asiantuntija Marika Vuorenmaa, , p. 040 846 8224

Lisätietoja TAMKin osahankkeesta:
Projektipäällikkö Tarja Heinonen, , p. 050 568 5354

 

KODIN JA PALVELUKESKUKSEN VÄLISSÄ - yhteisöllisyys ja välimuotoasuminen ikäihmisten asumisessa 21.11.2019

Oamkissa järjestettiin torstaina 21.11. ajankohtaistapahtuma yhteisöllisyydestä ja välimuotoasumisesta. Tapahtuma oli suunnattu palveluasumisen tuottajille, rakentajille ja älykkäitä ratkaisuja tuottaville yrityksille. Tapahtumassa kuultiin asukkaiden toiveista ja tulevaisuuden asumisen näkymistä sekä inspiroiduttiin mm. IoT:n ja ympäristönhallinnan puheohjauksen mahdollisuuksista. Esittelyssä myös Oulun Lipporanta ja Oamkin Mahdollistava koti.

Teema: yhteisöllinen asuminen ja välimuotoasuminen: asumisen palvelut ja ratkaisut, jotka mahdollistavat kotona asumisen pidempään

Lue lisää blogista.

 

 

EDELLÄ GOES SOTE

Mikä: Työpajatilaisuus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja yrityksille
Missä: Oamk, Kontinkankaan kampus
Milloin: ke 15.5. klo 8.30-11.30


Lue tapahtumasta blogistamme.

 

AAMIAISTILAISUUS OULUSSA 15.5.2019

HIPPA-hanke järjesti 15.5.2019 yhteistyössä ProVaHealth-hankkeen kanssa Oulun ammattikorkeakoululla aamiaistilaisuuden yrityksille ja opiskelijoille. Tilaisuus toteutettiin työpajamuotoisesti.

Tapahtumassa pohdittiin älykkäitä ratkaisuja turvallisen ja merkityksellisen elämän mahdollistamiseen uusien tuotteiden ja palvelujen avulla. Tilaisuudessa törmäytettiin erilaiset osaajat pohtimaan yhdessä tulevaisuutta ja kuinka vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan.

Lisätietoa:
HIPPA-hankkeesta: https://hippa.metropolia.fihttps://www.facebook.com/hippahanke/
ProvaHealth-hankkeesta: https://scanbalt.org/living-labs-news/provahealth-now-online/

 

 

KANSALAIS-SOTEUTTAMO1: IKÄIHMISTEN PALVELUT PAREMMAKSI
20.3.2019, Metropolia AMK, Myllypuron kampus

Kansalais-Soteuttamo1 -keskustelutilaisuudessa oli aiheena ikäihmisten paremmat palvelut. Tilaisuudessa kysyttiin mm., mikä tekee palvelusta hyvän, toimivan ja vaikuttavan sekä mitä hyötyä digipalveluista voi olla. Tilaisuuteen osallistui kotona asuvia eläkeläisiä, palveluasumisen asiakkaita, vapaaehtoisia ja hoitohenkilökuntaa, sote-alan yrittäjiä, järjestöjen ja yhdistysten toimijoita ja päättäjiä sekä erilaisia asiantuntijoita ja opiskelijoita.

Lue tapahtumasta lisää ja katso videot täältä.

Tilaisuuden järjestäjinä oLIvat 6Aika-hankkeet: Hyvinvointiyritykset kiertoon ja HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla sekä Sitran Soteuttamo.


OHJELMA

 

Innovaatiokilpailut

HIPPA-hankkeessa järjestetään pk-yrityksille ja start upeille innovaatiokilpailuja eri teemoilla.

Innovaatiokilpailu 7.11.2019 - 15.1.2020
Innovaatiokilpailu 7.11.2019 - 15.1.2020

Innovaatiokilpailu:
Asumista ja toimintakykyä tukeva elinympäristö
7.11.2019 - 31.1.2020

 

INNOVAATIOKILPAILUN VOITTAJA ON VALITTU

 

Helsingissä, Tampereella ja Oulussa järjestettävän innovaatiokilpailun haasteena oli löytää digitaalisia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat toimintakykyisyyttä ja osallisuutta asukkaan elinympäristössä, parantavat turvallista asumista, lisäävät asumisen mielekkyyttä ja hyvää elämää.

 

Innovaatiokilpailun voitti Kasviportaat Oy ehdotuksellaan, jossa ideana on jatkokehittää yrityksen Suomessa valmistettavaa Supragarden® sisäkasvatusjärjestelmää digitaalisin tuotteiden avulla siten, että se soveltuisi paremmin ja turvallisemmin palvelutalojen asukkaille harraste- ja virikekäyttöön.

 

Päätöksessä katsottiin eduksi tuotteen osallisuutta ja toimintakykyä edistävä elementti  sekä innovatiivisuus. Tuotteen kautta ikäihminen nähtiin aktiivisena toimijana, sillä ratkaisu edistää ja ylläpitää osallisuutta. Mahdollisuus harrastaa puutarhanhoitoa vahvistaa asukkaan mielekästä elämää. 

 

Yritys toi esille kehitystyönsä käyttäjälähtöisyyden ja suunnitelman siitä, kuinka tuotetta voidaan yhteiskehittää yhteistyössa korkeakoulun kanssa. Yritystä kehotetaan jatkokehittelyn aikana erityisesti ottamaan huomioon digitaalisten tekijät, jotka edistävät sellaisten henkilöiden toimintaa, joilla on muistiongelmia. Yrityksen on syytä huomioida myös EU-direktiivit tuotteen kehittämisessä.

 

Voittaja pääsee mukaan Hyvä ikä -messuille HIPPA-hankkeen kanssa 30.9.-1.10.2020.  Yritys HIPPA-hankkeen tuen käyttäjälähtöisiin kehitysprosesseihin: käyttäjälähtöiseen yhteiskehittelyyn, testauksiin ja kaupallistamisen työpajoihin ja markkinatutkimuksiin.

Yhteystiedot

HIPPA