31/03/2021 - Minna Kilpeläinen

Uutiskirje 2 / 2021

HIPPA-hanke päättyy – kiitämme mukana olleita ja kutsumme TUTTUnetin pariin

Mitä saimme aikaan?

EAKR:n rahoittama 6Aika: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla on ollut innostava ja monipuolinen hanke. Kahden ja puolen vuoden aikana 44 monialaista asiantuntijaa Helsingistä, Tampereelta ja Oulusta on tehnyt yhteistyötä yli sadan yrityksen kanssa, joista lähes 50 on osallistunut Hipan de minimis -toimenpiteisiin. 

HIPPA-hanke teki sen, mitä lupasi: yhteiskehittelyn, testauksen ja kaupallistamisen ja markkinoinnin palvelut on mallinnettu ja kuvattu TUTTUnetin (Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto) sivulla. Emme kuitenkaan tehneet pelkkää käsikirjaa, vaan loimme yhdessä verkkopalvelun, joka toivottavasti toimii ja palvelee yrityksiä ja muita palvelun käyttäjiä monipulisemmin kuin mihin pelkkä käsikirja olisi koskaan yltänyt!

Olemme viestineet Hipan toiminnasta ja tuloksistamme ahkerasti: hankkeen aikana on tehty yhteensä yli 100 artikkelia Hipan blogiin ja TUTTUnetiin, nelisenkymmentä videota Hipan ja Metropolian YouTubeen, 7 podcastia4 VR-kierrosta ja 1 AR-toteutus. Olemme näkyneet somessa laajasti. Kehittäjäklubit ovat tuoneet yhteen yrityksiä, palveluntarjoajia, asiantuntijoita, kansalaisia, sote- ja rakennusalan järjestöjä ja organisaatioita, ja palveluasumista on suunniteltu paremmaksi inspiroivassa ilmapiirissä. Kiitos kaikille mukana olleille!

“On ollut huikeata kehittää asioita yhdessä asiantuntijoiden kanssa, joilla on osaamista ja taitoa sanottaa sitä niin, että siitä hyötyvät laajalti monet muutkin. Erityisesti toivon, että yritykset ja opiskelijat löytävät artikkeleista sisältöjä, jotka auttavat heitä kehittämistoiminnassa eteenpäin. Erittäin kiitollinen ja innostunut olen siitä, että palveluasumisen digitalisaatio on herättänyt laajalti monialaista kiinnostusta, joka on jo tähän mennessä auttanut meitä ymmärtämään paremmin koko aihepiiriä. Olemme myös yhdessä oppineet keskustelemaan, rikastamaan asioiden ymmärrystä ja innostumaan uusista näkökulmista, sanoo hankkeen vetovastuussa ollut projektipäällikkö Toini Harra.

Hankkeet tulevat ja menevät. HIPPA-hankkeessa opimme, miten korkeakoulut voivat toimia sillanrakentajanroolissa yritysten ja palveluasumisyksiköiden välillä. Tämä rooli sopii erityisen hyvin korkeakouluille siksi, että molemmat toimijat tarjoavat korkeakoulujen opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia.

“HIPPA-hanke on ollut aidosti sillanrakentajana eri toimijoiden välillä, sanoo Oulun kaupungin Haukiputaan hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö Päivi Meriläinen.

“Käyttäjät ja kehittäjät ovat hienosti kohdanneet hankkeessa, mikä näkyy loppuviimein hyvinvointina ja parempana palveluasumisena, kertoo Oamkin projektipäällikkö Kirsi Jokinen. 

“Käyttäjäkokeilujen kautta olemme saaneet uusia kokemuksia ja elämyksiä asukkaiden arkeen sekä heidän ja henkilökunnan palautetta yritysten tuotteiden kehittämistyön tueksi”, sanoo Helsingin kaupungin Myllypuron seniorikeskuksen projektipäällikkö Mirja Kiiski. 

Hipassa on voitu kehittää tuotekehityksen käyttäjälähtöisyyttä, jonka avulla säästetään yrityksiä harhapoluilta ja tuotetaan parempia ratkaisuja. Molemmat parantavat tuotekehityksen kustannustehokkuutta ja parantavat tuotteiden ja palvelujen markkinointia ja kaupallistamista.  

“Hanke on avannut yrityksille ovia aitoihin palveluasumisen ympäristöihin ja antanut arvokasta käyttäjäpalautetta yritysten tuotekehittelyyn”, sanoo TAMKin projektipäällikkö Tarja Heinonen. 

Älykoti hyvinvoinnin edistäjänä – kehittäjäklubiwebinaarissa pohdittiin datan käyttömahdollisuuksia asumisessa

Hipan viimeinen kehittäjäklubi pidettiin webinaarina 16.2.2021 kaikille digitaalisuudesta ja tulevaisuuden palveluasumisesta kiinnostuneille ja sitä kehittäville henkilöille, yrityksille ja organisaatioille. Webinaariin osallistui yhteensä 91 henkilöä. Mukana oli kansalaisia, palveluntuottajia, ammattilaisia, järjestöjen ja säätiöiden edustajia, digi- ja rakennusalan teknologiayrityksiä sekä monia eri alan asiantuntijoita ja opiskelijoita.

Webinaarissa esitteltiin ja pohdittiin älykodeissa tapahtuvaa datan keruuta ja koneälyn mahdollisuuksia loppukäyttäjän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Miten data saadaan hyötykäyttöön loppukäyttäjälle? Mikä on tärkeää ja mahdollista älykodissa? Miten älykodin keräämää dataa voidaan käyttää?

Lue lisää HIPPA-hankkeen kehittäjäklubiwebinaarista

Yritysten ja käyttäjien äänet kuuluviin TUTTUnet-aamukahveilla

HIPPA-hankkeen verkkopalvelun, TUTTUnetin, aamukahvit jatkuivat kahdella etätilaisuudella helmi-maaliskuussa. Aamukahvit järjestettiin yrittäjille 5.2.2021 sekä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjille 1.3.2021.

Aamukahvit tarjosivat myös uusille kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua verkkopalveluun. Verkkopalvelun esittelemisen lisäksi halusimme kuulla suoraan yrityksiltä ja käyttäjiltä, miten TUTTUnet palvelee heitä ja millainen tuki tai apu olisi tarpeen TUTTUnetiltä tai palveluverkostolta.

Lue lisää TUTTUnetin aamukahveista

TUTTUnet löytyy myös englanninkielisenä – kansainvälinen verkosto muotoutuu

TUTTUnetiä on käännetty suurimmaksi osaksi myös englanniksi. Tutustu ja levitä sanaa kansainvälisille verkostoillesi!

Katso englanninkieliset TUTTUnet-sivut

LUE JUTTU TUTTUnetin KANSAINVÄLISEN VERKOSTON WEBINAARISTA

Testaukset ja käyttäjäkokeilut ovat mahdollisia myös etätoteutuksina – esimerkkejä Tampereelta

Testaukset ja käyttäjäkokeilut ovat mahdollisia myös etätoteutuksina – esimerkkejä Tampereelta
Koronapandemia sai HIPPA-hankkeen toimijat etsimään uusia tapoja toteuttaa testauksia ja käyttäjäkokeiluja. Tässä jutussa esille tuodut esimerkit osoittavat, että testauksia ja käyttäjäkokeiluja on mahdollista toteuttaa myös etänä erilaisia digiataalisia ratkaisuja soveltaen. Kotijumppavalmennus senioreille oli koronakevään 2020 aikana sujuvan yhteistyön aikaansaama onnistunut toteutus. Sitä seurasi Hyvinvoinnin avaimet -tapaamissarja, jossa liikunta-aiheesta jatkettiin muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Kelokaiutinta päästiin testaamaan muistisairaiden ryhmäkodissa sekä etäkuntoutuspalvelua testattiin ja kehitettiin kotikuntoutujien kanssa.

Lue lisää etätestauksista

Palvelutalojen arkkitehtuuria: esteettömyyden varmistaminen vaatii tarkkaa suunnittelua

HIPPA-hankkeen arkkitehtuurin asiantuntija Elina Ritola vieraili syksyllä 2020 kolmessa palvelutalossa, Jätkäsaaren Validiassa Helsingissä, Tyvene Oy:n Myllytien palvelu- ja senioritalossa Järvenpäässä ja Palvelukeskus Onnelanpolussa Lahdessa. Hän tutustui  kohteisiin oman koulutuksensa, arkkitehdin, näkökulmasta. Kohteissa oli kiinnostavaa nähdä, miten niiden esteettömyys on ratkaistu. Esteettömyyden saavuttaminen vaatii kokemuksellista tietotaitoa ja perusteellista yksityiskohtiin paneutumista sekä tilaajalta että arkkitehdilta.

Lue lisää palvelutalojen arkkitehtuurista


Hankintaprosessin tuntemus auttaa yrittäjää ja asiakasta

Yritysten tuotteiden tai palveluiden hankintaprosessit ovat julkisella sektorilla monivaiheisia. Koska kaupungin tarpeisiin hankitaan usein isoja määriä tuotteita tai palveluja ja tehdään pitkiä sopimuksia, hankinnat tehdään useimmiten kilpailutuksen kautta. Ennen kuin hankintaan päästään, on selvitettävä tarve ja kysyntä tuotteelle ja mielellään myös testattava tuotetta. Markkinavuoropuhelua kannattaa myös etukäteen käydä yrittäjän ja kaupungin hankinnasta vastaavien kanssa. Hankinta-asiantuntija Krista Piippo Oulun kaupungilta ja järjestelmäasiantuntija Tuomas Rantala Palvelukeskus Helsingistä avaavat prosesseja tässä jutussa.

Lue lisää hankintaprosesseista

Kasviportaiden sisäpuutarhajärjestelmä Supragardenia kokeiltiin Myllypuron seniorikeskuksessa

Loppuvuodesta 2020 Kasviportaat Oy sai mahdollisuuden osallistua HIPPA-hankkeen käyttäjäkokeiluun Myllypuron seniorikeskuksessa. Kokeilu yhdisti monenlaisia toimijoita, ja se tuotti yritykselle runsaasti ideoita tuotteen ja palvelukonseptin jatkokehittämiseksi. Samalla kokemus herätti seniorikeskuksessa ajatuksia luontoavusteisen toiminnan merkityksestä osana yhteisön hyvää arkea. Viherseinän hoito rytmitti asukkaiden päivää, viritti muistoja ja mahdollisti uuden oppimista.

Lue lisää Kasviportaiden käyttäjäkokeilusta

KATSO VIDEO KASVIPORTAISTA

Magic Mirrorin käytettävyyskokeilu ja yhteiskehittely toivat useita kehittämisideoita

Metropolia Ammattikorkeakoulussa toteutettiin keväällä 2020 yhteiskehittely ja käytettävyystestaus Turun seudulla mielenterveyskuntoutujien palveluasumista tarjoavassa Hoitokoti Peltola Oy:ssä kehitetylle Magic Mirrorille. Magic Mirror on mielenterveyskuntoutujille kehitetty älypeili, jonka avulla pyritään parantamaan kuntoutujien elämänlaatua sekä hyvinvointia ja tukemaan asukkaiden arkea. Peilissä on viestintäominaisuus, puheohjattavuus, mielialanseuranta, kalenteri ja muita sovelluksia arjen ja hyvinvoinnin tueksi. Peiliin saadaan etäyhteys etänä internetin kautta, ja henkilökunta voi netin kautta lisätä sisältöä, kuten viestejä tai kalenterimerkintöjä.

Suurimmalla osalla peilin tulevista käyttäjistä on skitsofreniatausta tai muu psykoosisairaus. Henkilöt asuvat omissa vuokra-asunnoissaan kerrostalossa. Iältään käyttäjät ovat 20-80 -vuotiaita.

Lue lisää Magic Mirrorin yhteiskehittelystä ja käytettävyystestauksesta

KATSO VIDEO MAGIC MIRRORIN YHTEISKEHITTELYSTÄ
KATSO VIDEO MAGIC MIRRORIN KÄYTETTÄVYYSTESTAUKSESTA

Miten käyttäjäkokeilu kannattaa suunnitella?

JoyHaptics Oy:llä oli tarve saada lisätietoa iXu -älynallen tuotekehityksen tueksi. Yritys oli ennen kaikkea kiinnostunut siitä, mitä hyötyä iXu- älynallesta olisi ja missä tilanteissa. Metropolia AMK:n asiantuntijat ja opiskelijat suunnittelivatkin, millainen käyttäjäkokeilu toimisi vastausten saamiseksi. Metropolian MINNO-innovaatioprojektissa tutkittiin nallen toimivuutta nuorilla käyttäjillä. JoyHapticsin toimitusjohtaja Jussi Tuovinen ja tuotekehityspäällikkö Kai Martesuo piipahtivat myös Myllypuron seniorikeskuksessa testaamassa, miltä iXu-nalle tuntuu iäkkäälle asukkaalle.

Lue lisää iXu-nallen kehitystyöstä

KATSO VIDEO IXU-NALLESTA

Lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille! Osallistu TUTTUnetin toimintaan ja tuotekehitykseen! Tavataan pian uudelleen!


Aikaisempia uutiskirjeitämme pääset lukemaan blogistamme.

Osoitelähde: Metropolian asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lähetä kysymyksiä ja palautetta: 
.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Hippa_hanke_banneri-1024x375.png

Uutiskirje

HIPPA