HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla
HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Tietoa meistä

“HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla” kehittää yritysten kanssa älykkään palveluasumisen tuotteita ja palveluja. Tuemme yrityksiä kasvuun ja kehitykseen sekä edistämme uusien yritysten syntyä. Meille tärkeää on kaupunkilaisten hyvä asuminen kotona ja palveluasumisympäristöissä.

Toteutustapoja on kolme: yhteiskehittely, testaus ja kaupallistamisen sparraus. Prosessin aikana toteutustavat konseptoidaan ja juurrutetaan korkeakoulujen ja kaupunkien käytännöiksi. Hankkeen yhtenä tuloksena syntyy Älykkään palveluasumisen kehittäjän käsikirja.

HIPPA-hankkeessa syntyvät tuotteet ja palvelut vastaavat asukkaiden osallistumisen ja mielekkään toiminnan, turvallisuuden, liikkumisen ja saavutettavuuden tarpeisiin. Palvelujen käyttäjät, kaupungit, yritykset ja ammattikorkeakoulujen asiantuntijat seulovat yhdessä älykkään asumisen kehittämistarpeita ja tuottavat niihin yhdessä ratkaisuja. Tässä työssä yhdistyvät sosiaali- ja terveysalan, tieto- ja viestintätekniikan, kiinteistö- ja talotekniikan sekä liiketalousalan osaaminen.

Hankkeen kesto:

1.8.2018-31.12.2020

Lisätietoja:

Toini Harra, projektipäällikkö, yliopettaja

Metropolia Ammattikorkeakoulu

toini.harra(at)metropolia.fi

Testausympäristöinä toimivat mm. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy, Oulun Palvelusäätiö, Myllypuron monipuolinen palvelukeskus, muut Helsingin ja Oulun kaupunkien asumispalvelut sekä asiakkaiden kodit. Hanke toteutetaan yhteistyössä yritysten, yrittäjäjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeissa ovat mukana Helsingin kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Yrityksille

  • Onko yrityksenne kiinnostunut kehittämään älykkäitä ratkaisuja palveluasumisen ja kotona-asumisen tukemiseen?
  • Kaipaavatko tuotteenne tai palvelunne testausta?
  • Tähtääkö yrityksenne kasvuun tai  kansainvälisille markkinoille?

HIPPA- hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanke tukee älykkäitä palveluja ja tuotteita kehittäviä pk-yrityksiä ja start upeja käyttäjälähtöisyyteen perustuvassa tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa.

HIPPA tarjoaa suomalaisille yrityksille rahanarvoisia etuja ilmaiseksi EU:n De minimis -ehdon mukaisesti:

  • käyttäjälähtöisiä ja monialaisia yhteiskehittelyprosesseja
  • testausta digitaalisissa, vakioiduissa ja autenttisissa ympäristöissä
  • kaupallistamisen ja markkinoinnin tukea
  • sparrausta, benchmarkkausta, työpajoja ja koulutuksia


DE MINIMIS -TUKI HIPPA-HANKKEESSA

HIPPA-hankkeen rahanarvoiset edut toteutetaan EU:n de minimis -tukena. De minimis -tuen ehtona on, että sen arvo on yritykselle merkitykseltään vähäinen.  EU:n valtiontukisäännön mukaan alle 200 000 euron tuki, joka myönnetään yritykselle kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa, on merkitykseltään vähäistä. De minimis -tukea myönnettäessä seurataan tuen kasautumista yritykselle.

HIPPA-hankkeen tukimuodot ja niiden arvo:
Älykkäiden tuotteiden ja palvelujen käyttäjälähtöinen yhteiskehittelyprosessi
1000€
Testaus digitaalisessa ympäristössä
1050€
Testaus vakioidussa ympäristössä
1050€
Testaus autenttisessa ympäristössä, taso 1
1050€
Testaus autenttisessa ympäristössä, taso 2
2200€
Testaus autenttisessa ympäristössä, taso 3
5000€
Erilaiset go to market-selvitykset, kuten verkosto-, markkina- ja regulaatioselvitykset (suppeat)
500€
Erilaiset go to market-selvitykset, kuten verkosto-, markkina- ja regulaatioselvitykset (laajat)
1000€
Yrityssparraukset, benchmarkkaukset, työpajat ja koulutukset (esim. älykkään palveluasumisen työpajat ja ajankohtaiskoulutukset)
500 € pv (7 h)

Tarkempaa tietoa osoitteesta:
Työ- ja elinkeinoministeriö. (2016). Opas de minimis –tuista, EU:n valtiontukisäännöt.

Toiminta

HIPPA-hankke kokoaa kolmelle paikkakunnalle kehittäjäklubit. Niihin kutsutaan yrityksiä, asukkaita, asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka haluavat olla mukana kehittämässä älykästä asumista. Klubeilla annetaan vauhtia tuotteiden ja palvelujen kehitysprosesseihin jakamalla tietoa ja sparraamalla ideoita. Kehittäjäklubit kokoontuvat Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

Tuotteiden ja palvelujen monialainen yhteiskehittely

Yhteiskehittelyssä yritykset innovoivat älykästä teknologiaa ja palveluita yhdessä palveluasumisen toimijoiden kanssa, jotta tuotteet ja palvelut vastaisivat entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Yhteiskehittelyyn osallistuvat palveluasumisen asukkaat, heidän läheisensä, vapaaehtoistyöntekijät ja henkilöstö, kaupungit, yritykset sekä korkeakoulujen monialaiset asiantuntijat ja opiskelijat.

Testausprosessit ja referenssipalvelut

Älykkäitä tuotteita ja palveluja testataan digitaalisissa, vakioiduissa ja autenttisissa ympäristöissä. Yritykset, ammattikorkeakoulut, kaupungit ja palveluasumisyksiköt suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä digitaalisten tuotteiden ja palvelujen testauksia. Tastauksissa käytetään ja kehitetään  olemassa olevia testausympäristöjä ja -prosesseja. Yritykset saavat testauksista referenssejä kaupallistamista ja markkinointia varten.

Tuotteiden ja palvelujen vieminen markkinoille

Yhteiskehittämisen ja testauksen rinnalla arvioidaan ja kehitetään syklisesti palvelun/tuotteen markkina- ja liiketoimintapotentiaalia. Ammattikorkeakoulut ja kaupungit sparraavat yrityksiä älykkäiden ratkaisujen kaupallistamisessa sekä yritysten kasvu- ja kehityspyrkimyksissä.

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Yhteystiedot

Hippa, Helsinki

Helsinki

Toini Harra

projektipäällikkö, hankkeen vastaava / Metropolia AMK

toini.harra@metropolia.fi

puh: 040 334 6102

 

Minna Kilpeläinen

projektisuunnittelija / Metropolia AMK

minna.kilpelainen@metropolia.fi

puh: 040 352 3608

Hippa, Tampere

Tampere

Tarja Heinonen

projektipäällikkö / TAMK

tarja.heinonen(at)tamk.fi

puh: 050 5685354

 

Suvi Hagström

projektikoordinaattori / TAMK

suvi.hagstrom(at)tamk.fi

puh: 040 663 4609

Hippa, Oulu

Oulu

Kirsi Jokinen

projektipäällikkö / OAMK

kirsi.jokinen(at)oamk.fi

puh: 050 591 9896

 

Päivi Meriläinen

projektipäällikkö / Oulun kaupunki

paivi.merilainen(at)ouka.fi

puh: 040 702 4868

HIPPA