HIPPA

Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Tietoa meistä

“HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla” kehittää yritysten kanssa älykkään palveluasumisen tuotteita ja palveluja. Tuemme yrityksiä kasvuun ja kehitykseen sekä edistämme uusien yritysten syntyä. Meille tärkeää on kaupunkilaisten hyvä asuminen kotona ja palveluasumisympäristöissä.

Toteutustapoja on kolme: yhteiskehittely, testaus ja kaupallistamisen sparraus. Prosessin aikana toteutustavat konseptoidaan ja juurrutetaan korkeakoulujen ja kaupunkien käytännöiksi. Hankkeen yhtenä tuloksena syntyy verkkopalvelu TUTTU net -Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto, johon kootaan paitsi tietoa ja oivalluksia, mitä hanke on tuottanut, myös siltoja palveluntarjoajiin, joiden kanssa käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on mahdollista jatkossakin. Sivusto julkaistaan 2.12.2020.

HIPPA-hankkeessa syntyvät tuotteet ja palvelut vastaavat asukkaiden osallistumisen ja mielekkään toiminnan, turvallisuuden, liikkumisen ja saavutettavuuden tarpeisiin. Palvelujen käyttäjät, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, kaupungit ja yritykset sekä ammattikorkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat tutkivat yhdessä älykkään asumisen kehittämistarpeita ja tuottavat niihin ratkaisuja. Tässä työssä yhdistyvät sosiaali- ja terveysalan, tieto- ja viestintätekniikan, kiinteistö- ja talotekniikan sekä liiketalousalan osaaminen.

Hankkeen kesto:

1.8.2018-31.12.2020

Lisätietoja:

Toini Harra, projektipäällikkö, yliopettaja

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Testausympäristöinä toimivat mm. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy, Oulun Palvelusäätiö, Myllypuron monipuolinen palvelukeskus, muut Helsingin ja Oulun kaupunkien asumispalvelut sekä asiakkaiden kodit. Hanke toteutetaan yhteistyössä yritysten, yrittäjäjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen osatoteuttajina ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupunki ja Oulun kaupunki.

Blogi

HIPPA-hanke julkaisee Älykkään palveluasumisen blogia Metropolia AMK:n HIPPA-verkkosivuilla vuoden 2020 loppuun asti. Blogistamme löydät erilaisia juttuja ja artikkeleita hankkeemme toiminnasta, yrityksistä ja muista toimijoista sekä aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta. Blogin toimituskuntaan kuuluvat Minna Kilpeläinen (päätoimittaja), Toini Harra, Leila Lintula, Kirsi Jokinen, Tarja Heinonen ja Marianne Roivas. Kirjoittajat ovat älykkääseen palveluasumiseen liittyvien alojen sekä hanke- ja innovaatiotoiminnan asiantuntijoita.

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Yrityksille

Onko yrityksenne kiinnostunut kehittämään älykkäitä ratkaisuja palveluasumisen ja kotona asumisen tukemiseen?
Kaipaavatko tuotteenne tai palvelunne testausta?
Tähtääkö yrityksenne kasvuun tai  kansainvälisille markkinoille?

HIPPA- hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanke tukee älykkäitä palveluja ja tuotteita kehittäviä pk-yrityksiä ja start upeja käyttäjälähtöisyyteen perustuvassa tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa.

HIPPA tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille rahanarvoisia etuja ilmaiseksi EU:n De minimis -ehdon mukaisesti:

  • käyttäjälähtöisiä ja monialaisia yhteiskehittelyprosesseja
  • testausta digitaalisissa, vakioiduissa ja autenttisissa ympäristöissä
  • kaupallistamisen ja markkinoinnin tukea
  • sparrausta, innovaatiokilpailuja, työpajoja ja koulutuksia

Älykkäillä tuotteilla ja palveluilla edistetään asukkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta palveluasumisessa, kotona ja laitoshoidossa.

Tule mukaan!

Käyttäjille

Haluatko olla mukana

  • kertomassa, millaisia tarpeita palveluasumiseen liittyy?
  • kehittämässä käyttäjälähtöisesti älykkäitä palveluita tai tuotteita, jotka tukevat palveluasumista sekä kotona asumista?
  • testaamassa tuotteita ja palveluita, jotta niistä on oikeasti apua?
  • vaikuttamassa siihen, millaisia tuotteita ja palveluita palveluasumisessa otetaan käyttöön?
  • oppimassa älykkäiden tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä yhdessä yritysten kanssa?

Meille tärkeää on kaupunkilaisten hyvä asuminen kotona ja palveluasumisympäristöissä. Yhteiskehitämme asumisen avuksi älykkäitä tuotteita ja palveluja.

Kutsumme mukaan käyttäjälähtöiseen yhteiskehittelyyn monipuolisesti asukkaita, läheisiä ja vapaaehtoisia, palvelujen tarjoajia ja tuottajia sekä opiskelijoita. Näin kehitetyt tuotteet ja palvelut mahdollistavat paremmin hyvän elämän jatkumisen yksilöllisesti ikävaiheesta toiseen. Ratkaisujen tulee vastata mielekkään toiminnan, turvallisuuden, liikkumisen ja saavutettavuuden tarpeisiin. Sitä varten tarvitsemme mukaan kansalaisia ja toimijoita eri elämän alueilta.

Ammattikorkeakoulujen ja kaupunkien koordinoima HIPPA-hanke toteutuu pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Tarkoituksena on tukea pk-yritysten käyttäjälähtöistä tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

HIPPA-hankkeessa osallistujat pääsevät mukaan yhteiskehittely- ja testausprosesseihin, joissa annetaan ensi käden tietoa asukkaiden ja palveluasumisen tarpeista. Testausprosesseista kerätään tietoa mm. tuotteiden ja palveluiden käytettävyydestä ja toimivuudesta.

Lisäksi hankkeessa pidetään ajankohtaistapahtumia ja koulutuksia, joissa kuullaan  kaikkien ääntä tasavertaisesti. Monipuolisten kokemusten ja mielipiteiden huomioonottaminen rikastuttaa kehittäjien ymmärrystä ja parantaa ratkaisujen toimivuutta.

Osallistujille
Opiskelijoille

Toiminta

HIPPA-hanke auttaa yrityksiä käyttäjälähtöisessä yhteiskehittämisessä, testaamisessa ja kaupallistamisessa.

Hanke kokoaa myös Älykkään palveluasumisen kehittäjäklubit Helsinkiin, Ouluun ja Tampereelle. Klubeihin kutsutaan mm. yrityksiä, palveluasumisen asukkaita ja henkilökuntaa, omaisia sekä asiantuntijoita ja opiskelijoita, jotka haluavat olla mukana kehittämässä älykästä asumista. Mukaan voi ilmoittautua kuka vain aiheesta kiinnostunut, sillä klubeihin on avoin pääsy. Klubeilla annetaan vauhtia tuotteiden ja palvelujen kehitysprosesseihin jakamalla tietoa, kokemuksia, kontakteja ja hyvä käytäntöjä sekä sparraamalla yrityksiä. Klubit muotoilevat haasteita yritysten innovaatiokilpailuihin ja  tuottavat uusia toimintamalleja älykkään palveluasumisen kehittämiseen.

Lisäksi hanke tuottaa ajankohtaistapahtumia palveluasumisen ja älyteknologian kehittämisestä kiinnostuneille.

Yhteiskehittely

Yhteiskehittelyssä yritykset innovoivat älykästä teknologiaa ja palveluita yhdessä palveluasumisen toimijoiden kanssa, jotta tuotteet ja palvelut vastaisivat entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Yhteiskehittelyyn osallistuvat palveluasumisen asukkaat, heidän läheisensä, vapaaehtoistyöntekijät ja henkilöstö, kaupungit, yritykset sekä korkeakoulujen monialaiset asiantuntijat ja opiskelijat.

Testaus

Älykkäitä tuotteita ja palveluja testataan digitaalisissa, vakioiduissa ja autenttisissa ympäristöissä. Yritykset, ammattikorkeakoulut, kaupungit ja palveluasumisyksiköt suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä digitaalisten tuotteiden ja palvelujen testauksia. Tastauksissa käytetään ja kehitetään  olemassa olevia testausympäristöjä ja -prosesseja. Yritykset saavat testauksista referenssejä kaupallistamista ja markkinointia varten.

Kaupallistaminen

Yhteiskehittämisen ja testauksen rinnalla arvioidaan ja kehitetään syklisesti palvelun/tuotteen markkina- ja liiketoimintapotentiaalia. Ammattikorkeakoulut ja kaupungit sparraavat yrityksiä älykkäiden ratkaisujen kaupallistamisessa sekä yritysten kasvu- ja kehityspyrkimyksissä.

HIPPA - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Tapahtumat

Ajankohtaistapahtumat

HIPPA järjestää hankkeen aikana ajankohtaistapahtumia älykkääseen palveluasumiseen ja kotona asumiseen liittyen.

Kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajat, syksy 2020
Webinaari tulevaisuuden asumisesta ja TUTTU netin kick off 2.12.2020
MENNEET
Kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajat, syksy 2020

KAUPALLISTAMISEN JA MARKKINOINNIN TYÖPAJASARJA:

 

Miten skaalaat digi-tuotteen uusille markkinoille?

 

Etsiikö yrityksesi tuotteellenne tai palvelullenne uusia käyttöympäristöjä? Tuntuuko palveluasumisympäristö kiinnostavalta, mutta myös haastavalta käyttöympäristöltä? Kaipaatko tukea tuotteesi myynnille ja markkinoinnille palveluasumisyksiköissä ja kotihoidossa? Riittävätkö Suomen markkinat?


Työpajoissa otetaan haltuun palveluasumisympäristöjen haasteita digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiselle ja markkinoinnille.  Autamme löytämään yrityskohtaisia ratkaisuja kaupallistamisen helpottamiseksi kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla.


KENELLE: Työpaja on tarkoitettu start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät älykkäitä tuotteita/ palveluja palveluasumiseen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen.

 

OPPIMISMENETELMÄT: ennakkotehtävät, keskustelut, asiantuntijapuheenvuorot, vierailijat


PAIKKA: Zoom-webinaari


AIKA: syys-marraskuu 2020


TYÖPAJOJEN SISÄLLÖT:

Paja 1. keskiviikko 16.9. / Palveluasuminen ja kotihoito digitaalisten tuotteiden ja palvelujen käyttöympäristönä
Paja 2. keskiviikko 7.10. / Miten löydän parhaat asiakkaat?
Paja 3. keskiviikko 28.10. / Rahoitus ja EU-sääntely - tuotekehityksen ja viennin mahdollisuudet ja reunaehdot
Paja 4. keskiviikko 25.11. / Miten menestyn hankintaprosesseissa?

 

Kyselyt: Toini Harra ()

 

 

Webinaari tulevaisuuden asumisesta ja TUTTU netin kick off 2.12.2020

HIPPA-hankkeen webinaari tulevaisuuden asumisesta on Metropolian YouTube-kanavalla streamattava, osallistava kokonaisuus, jossa sukelletaan tulevaisuuden koteihin. Miten sinä haluaisit asua, kun kaipaat tukea ja hoitoa arkeen ja elämään? Webinaari on samalla Hipan uuden verkkopalvelun, TUTTU netin (Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto) kick off.

Webinaarissa osallistuja voi vain istua mukavasti ja nauttia ohjelmavirrasta tai osallistua Zoomissa tapahtuviin ryhmäsessioihin. Yhteiskehittelemme futuristi Perttu Pölösen alustuksella tulevaisuuden palveluasumista, kurkistamme Aira Samulinin digikotiin ja näemme, mitä uutta valehtelijoiden klubi improvisoi mahdollisista ja mahdottomista tuotteista ja palveluista.


PAIKKA: Metropolian YouTube-kanava ja Zoom
AIKA: 2.12. klo 9-12

LISÄTIEDOT: 


 

MENNEET

 

 

KAUPALLISTAMISEN TYÖPAJAT: Miten saan ideasta kaupallisen tuotteen?

Kenelle:  Start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät älykkäitä tuotteita/ palveluja palveluasumiseen ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen.

Osallistuvien yritysten valinta: Työpajasarjaan valitaan max 10 yritystä. Jokaisesta yrityksestä voi osallistua 1-2 henkilöä. Valintaan vaikuttaa yrityksen oma tarpeen kuvaus ja vakuuttavat perustelut. Valituilta yrityksiltä edellytetään sitoutumista jokaiseen työpajaan.


Hinta:
 Maksuton, mutta osallistuminen kerryttää de minimis –tukea yrityksille.


Oppimismenetelmät:
 ennakkotehtävät, keskustelut, asiantuntijapuheenvuorot, vierailijat


Aika:
 15.11.2019-14.2.2020 klo 8.30-12 (klo 8.30 aamukahvi, klo 9.00 pajan aloitus)


Paikka: 
TAMK Proakateamia, tila Koski, Finlaysoninkuja 21 A, Tampere

 

 

TYÖPAJOJEN AIKATAULU JA SISÄLTÖ. Kokoontumiset klo 8.30 – 12.00

Paja 1: 15.11.2019 / Liikeidean kirkastus: Miksi yrityksesi on olemassa ja miten se tuottaa rahaa.

Paja 2: 13.12.219 / Arvoa asiakkaalle: Asiakasarvon määrittely omalle kohderyhmällesi.

Paja 3: 17.1.2020 / Idea pakettiin: Tuoteidean selkeä kuvaus ja skaalautuvuuden keinot.

Paja 4: 14.2.2020 / Paketti myyntiin: Tuotteen pitchaus, liinin markkinoinnin periaatteet ja brändin merkitys.

Paja 5: (aika vahvistuu myöhemmin) Regulaatio ja yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Lisätietoja työpajoista:
Asiantuntija Marika Vuorenmaa, , p. 040 846 8224

Lisätietoja TAMKin osahankkeesta:
Projektipäällikkö Tarja Heinonen, , p. 050 568 5354

 

KODIN JA PALVELUKESKUKSEN VÄLISSÄ - yhteisöllisyys ja välimuotoasuminen ikäihmisten asumisessa 21.11.2019

Oamkissa järjestettiin torstaina 21.11. ajankohtaistapahtuma yhteisöllisyydestä ja välimuotoasumisesta. Tapahtuma oli suunnattu palveluasumisen tuottajille, rakentajille ja älykkäitä ratkaisuja tuottaville yrityksille. Tapahtumassa kuultiin asukkaiden toiveista ja tulevaisuuden asumisen näkymistä sekä inspiroiduttiin mm. IoT:n ja ympäristönhallinnan puheohjauksen mahdollisuuksista. Esittelyssä myös Oulun Lipporanta ja Oamkin Mahdollistava koti.

Teema: yhteisöllinen asuminen ja välimuotoasuminen: asumisen palvelut ja ratkaisut, jotka mahdollistavat kotona asumisen pidempään

Lue lisää blogista.

 

 

EDELLÄ GOES SOTE

Mikä: Työpajatilaisuus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja yrityksille
Missä: Oamk, Kontinkankaan kampus
Milloin: ke 15.5. klo 8.30-11.30


Lue tapahtumasta blogistamme.

 

AAMIAISTILAISUUS OULUSSA 15.5.2019

HIPPA-hanke järjesti 15.5.2019 yhteistyössä ProVaHealth-hankkeen kanssa Oulun ammattikorkeakoululla aamiaistilaisuuden yrityksille ja opiskelijoille. Tilaisuus toteutettiin työpajamuotoisesti.

Tapahtumassa pohdittiin älykkäitä ratkaisuja turvallisen ja merkityksellisen elämän mahdollistamiseen uusien tuotteiden ja palvelujen avulla. Tilaisuudessa törmäytettiin erilaiset osaajat pohtimaan yhdessä tulevaisuutta ja kuinka vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan.

Lisätietoa:
HIPPA-hankkeesta: https://hippa.metropolia.fihttps://www.facebook.com/hippahanke/
ProvaHealth-hankkeesta: https://scanbalt.org/living-labs-news/provahealth-now-online/

 

 

KANSALAIS-SOTEUTTAMO1: IKÄIHMISTEN PALVELUT PAREMMAKSI
20.3.2019, Metropolia AMK, Myllypuron kampus

Kansalais-Soteuttamo1 -keskustelutilaisuudessa oli aiheena ikäihmisten paremmat palvelut. Tilaisuudessa kysyttiin mm., mikä tekee palvelusta hyvän, toimivan ja vaikuttavan sekä mitä hyötyä digipalveluista voi olla. Tilaisuuteen osallistui kotona asuvia eläkeläisiä, palveluasumisen asiakkaita, vapaaehtoisia ja hoitohenkilökuntaa, sote-alan yrittäjiä, järjestöjen ja yhdistysten toimijoita ja päättäjiä sekä erilaisia asiantuntijoita ja opiskelijoita.

Lue tapahtumasta lisää ja katso videot täältä.

Tilaisuuden järjestäjinä oLIvat 6Aika-hankkeet: Hyvinvointiyritykset kiertoon ja HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla sekä Sitran Soteuttamo.


OHJELMA

 

Innovaatiokilpailut

HIPPA-hankkeessa järjestetään pk-yrityksille ja start upeille innovaatiokilpailuja eri teemoilla.

Innovaatiokilpailu 7.11.2019 - 15.1.2020
Innovaatiokilpailu 7.11.2019 - 15.1.2020

Innovaatiokilpailu:
Asumista ja toimintakykyä tukeva elinympäristö
7.11.2019 - 31.1.2020

 

INNOVAATIOKILPAILUN VOITTAJA ON VALITTU

 

Helsingissä, Tampereella ja Oulussa järjestettävän innovaatiokilpailun haasteena oli löytää digitaalisia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat toimintakykyisyyttä ja osallisuutta asukkaan elinympäristössä, parantavat turvallista asumista, lisäävät asumisen mielekkyyttä ja hyvää elämää.

 

Innovaatiokilpailun voitti Kasviportaat Oy ehdotuksellaan, jossa ideana on jatkokehittää yrityksen Suomessa valmistettavaa Supragarden® sisäkasvatusjärjestelmää digitaalisin tuotteiden avulla siten, että se soveltuisi paremmin ja turvallisemmin palvelutalojen asukkaille harraste- ja virikekäyttöön.

 

Päätöksessä katsottiin eduksi tuotteen osallisuutta ja toimintakykyä edistävä elementti  sekä innovatiivisuus. Tuotteen kautta ikäihminen nähtiin aktiivisena toimijana, sillä ratkaisu edistää ja ylläpitää osallisuutta. Mahdollisuus harrastaa puutarhanhoitoa vahvistaa asukkaan mielekästä elämää. 

 

Yritys toi esille kehitystyönsä käyttäjälähtöisyyden ja suunnitelman siitä, kuinka tuotetta voidaan yhteiskehittää yhteistyössa korkeakoulun kanssa. Yritystä kehotetaan jatkokehittelyn aikana erityisesti ottamaan huomioon digitaalisten tekijät, jotka edistävät sellaisten henkilöiden toimintaa, joilla on muistiongelmia. Yrityksen on syytä huomioida myös EU-direktiivit tuotteen kehittämisessä.

 

Voittaja pääsee mukaan Hyvä ikä -messuille HIPPA-hankkeen kanssa 30.9.-1.10.2020.  Yritys HIPPA-hankkeen tuen käyttäjälähtöisiin kehitysprosesseihin: käyttäjälähtöiseen yhteiskehittelyyn, testauksiin ja kaupallistamisen työpajoihin ja markkinatutkimuksiin.

Kehittäjäklubit

Kussakin HIPPA-hankkeen kaupungissa pidetään 1-2 kehittäjäklubia vuodessa.

Oulun kehittäjäklubi
Helsingin kehittäjäklubi
Tampereen kehittäjäklubi
Oulun kehittäjäklubi

Oulun kehittäjäklubi ja ajankohtaistapahtuma on koronatilanteen vuoksi peruttu syksyltä 2020.

Lisätietoa:

 

Helsingin kehittäjäklubi
Helsingin kehittäjäklubi on koronatilanteen vuoksi peruttu syksyltä 2020.
Lisätietoa: 

KEHITTÄJÄKLUBI 25.11.2019

Tavoitteena on etsiä turvallisen ja mielekkään asumisen ratkaisuja.

Teema: Älykäs asuminen ja toisiaan täydentävät tuotteet ja palvelut

Osallistujat: mukaan kutsutaan älykkään teknologian asiantuntijoita, palveluasumisen asiakkaita ja toimijoita, digitaalisia palveluja ja tuotteita tuottavia yrityksiä, kaupunkien yrityspalveluja,  korkeakoulujen toimijoita sekä omaisia ja vapaaehtoisia. Mukaan voivat lisäksi ilmoittautua kaikki aiheesta kiinnostuneet, sillä tilaisuudet ovat avoimia. 

Aika: maanantai 25.11. klo 12-16

Paikka: Paasitorni, Paasivuorenkatu 5A, 00530 Helsinki

Ohjelma: löytyy täältä

Klubin presentaatioita:

Tuote- ja palvelukokonaisuuksien rakentaminen_Toini Harra

Harra_Kehittäjäklubin 6.5.2019 tulokset

Yhteisöllinen asuminen_Lauri Heikkinen

Housing Design For All_Ira Verma

Muistisairauksien ominaispiirteistä_Anna Alhonen

Tampereen kehittäjäklubi

Teema: Hippa-vuoden aloitus: Kehittäjäklubi ihmisten näköisten palveluiden äärellä
Osallistujat: 6Aika HIPPA-hankkeen Tampereen toimijat ja alueelliset sidosryhmät
Aika: keskiviikko 29.1.2020 klo 9.00-11.00
Paikka: TAMK, Y-kampus, Backstage, Kuntokatu 3, Tampere

Katso tunnelmia täältä.
Lisätietoa: Tarja Heinonen () ja Suvi Hagström ()

Yhteystiedot

HIPPA