12/11/2018 - sotavalta

Lokakuun uutiskirje 2018

Helsinki, Tampere ja Oulu yhdistivät voimansa älykkään palveluasumisen kehittämiseksi – rahanarvoista tukea yrityksille

EAKR:n rahoittama 6Aika-hanke ”HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla” käynnistyi Helsingissä lokakuun alussa. Hankkeen toteuttajina ovat Metropolia AMK, Helsingin kaupunki, TAMK, Oamk ja Oulun kaupunki.

HIPPA tukee älykkäitä palveluja tai tuotteita kehittäviä pk-yrityksiä ja start upeja käyttäjälähtöisyyteen perustuvassaan tuotekehityksessä ja kaupallistamisessa.

Sparraamme kasvuhaluisia ja kansainvälisyyteen tähtääviä suomalaisia yrityksiä tarjoamalla rahanarvoisia etuja. Yhteiskehittelyprosessit, erilaiset testausmahdollisuudet sekä kaupallistamisen tuki perustuvat EU:n de minimis -järjestelmään.

Lue hankkeesta lisää 6Aika-sivuilta:
Uusi Hippa-hanke kehittää älykästä palveluasumista

HIPPA aloitti yhteiskehittelyn

HIPPA-hanke potkaistiin käyntiin Metropolia AMK:n Juhlasalissa 3.10. Hankkeen toteuttajat aloittivat yhteiskehittelyn hankkeen ensimmäisessä kehittäjäklubifoorumissa. Paikalle rakennettiin myös siirrettävä testiympäristö, joka taipuu monien erilaisten ratkaisujen vakioituun kokeiluun.

Lue uutinen 6Aika-sivuilta:
Siirrettävä testiympäristö auttaa kehittämään palveluasumista – HIPPA-hanke käynnistyi

Tunnelmia kick offista:
Facebook: Learning cafe HIPPA-hankkeen kick offissa
Facebook: Testitalon rakentamista ja purkamista

HIPPA esittäytyy Oulussa

Kuinka robotiikka ja tekoäly tukevat vanhusten kotona-asumista ja hoitotyötä? Uusimpia näkymiä aiheeseen esitellään OuluHealth Ekosysteemipäivässä, jolloin myös HIPPA-hanke pääsee esittäytymään Oulun seudulla. Ilmoittautuminen on auki perjantaihin 26.10.

Robotiikka ja teknologia kotona-asumisen sekä hoitotyön tukena

Taustalla käyttäjälähtöinen tutkimus

Toini Harran ja Leila Lintulan raportti Käyttäjälähtöisyys älykkään palveluasumisen kehittämisessä julkaistiin syyskuussa Metropolia Ammattikorkeakoulun Aatos-julkaisusarjassa.

Raportti perustuu palveluasumisen ja digitalisaation pilotointiympäristön kehityshankkeeseen PADigi, jossa kysyttiin palveluasumisyksiköiden asukkailta ja työntekijöiltä sekä yksiköiden sidosryhmiltä, millaisia tarpeita heillä on älykkäille ratkaisuille. Ratkaisuja testattiin lautapelien, teemoitettujen ryhmäkeskustelujen sekä yhteiskehittelyn menetelmillä toteutettujen työpajojen avulla.

Johtopäätöksenä voitiin todeta, että älykäs teknologia voi palvella asukkaan ympäristön hallintaa ja omistajuutta sekä toimijuutta ja päätöksentekoa palveluasumisessa.

Lue raportti täältä:
Käyttäjälähtöisyys älykkään palveluasumisen kehittämisessä

De minimis -tuki HIPPA-hankkeessa

HIPPA-hankkeen rahanarvoiset edut toteutetaan EU:n de minimis -tukena. De minimis -tuen ehtona on, että sen arvo on yritykselle merkitykseltään vähäinen. EU:n valtiontukisäännön mukaan alle 200 000 euron tuki, joka myönnetään yritykselle kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa, on merkitykseltään vähäistä. De minimis -tukea myönnettäessä seurataan tuen kasautumista yritykselle.

Tarkempaa tietoa:
Työ- ja elinkeinoministeriö. (2016). Opas de minimis –tuista, EU:n valtiontukisäännöt.

Facebookissa postauksia
 toiminnastamme ja digitalisaatiosta – käythän tykkäämässä sivustamme!

Uutiskirje

HIPPA