12/11/2018 - sotavalta

Tuotteiden ja palvelujen vieminen markkinoille

Yhteiskehittämisen ja testauksen rinnalla arvioidaan ja kehitetään syklisesti palvelun/tuotteen markkina- ja liiketoimintapotentiaalia. Ammattikorkeakoulut ja kaupungit sparraavat yrityksiä älykkäiden ratkaisujen kaupallistamisessa sekä yritysten kasvu- ja kehityspyrkimyksissä.

Kaupallistaminen

HIPPA