Opiskelijoille

Ketkä voivat osallistua?

HIPPA-hankkeen yhteiskehittelyihin ja testauksiin voivat osallistua älykkäiden tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneet opiskelijat eri aloilta. Mukana voi olla esimerkiksi sote-alan, tieto- ja viestintätekniikan, rakennusalan, liiketoiminnan tai kulttuurialan opiskelijoita, jotka haluavat oppia yritysyhteistyötä aitojen asiakkaiden kanssa sekä vahvistaa omaa osaamistaan monialaisessa työelämäprojektissa.

Kuinka voit osallistua?

Opiskelijat ovat mukana yritysten tuotekehitysprosesseissa innovoimassa, kehittämässä ja testaamassa digitaalisia palveluja ja tuotteita palveluasumisen parantamiseksi.

Testauksia tehdään digitaalisissa, vakioiduissa sekä aidoissa palveluasumisympäristöissä tai kodeissa. Voit osallistua myös käyttäjälähtöisiin yhteiskehittelytilaisuuksiin, joissa selvitetään käyttäjien tarpeita tai tuotteiden ja palvelujen testattavia ominaisuuksia. Hankkeessa järjestetään lisäksi erilaisia ajankohtaistapahtumia ja koulutuksia, joihin on vapaa pääsy.

Miten prosessi etenee?

Hankkeen toimintaa järjestetään kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Ammattikorkeakoulut organisoivat yritysten ja palveluasumisyksiköiden kanssa yhteiskehittely- ja testaustilaisuuksia, joiden sisällöistä ja ajankohdista saat lisätietoa kunkin kaupungin HIPPA-projektipäälliköiltä. Ajankohtaistapahtumista ja koulutuksista saat tietoa tilaamalla uutiskirjeemme täältä. Kerro kiinnostuksestasi osallistua yhteiskehittelyihin ja testauksiin alla olevalla yhteystietolomakkeella.

Kuinka opinnollistat toiminnan?

Yritysyhteistyön avulla voit vahvistaa osaamistasi esimerkiksi TKI-opintona, innovaatioprojektina, opinnäytetyönä tai muuna sisällöllisesti opetussuunnitelmaasi liittyvänä opintona. Tästä toiminnasta saat todistuksen, jonka pohjalta voit keskustella osaamisen AHOToinnista oman tutoropettajasi kanssa.

Ota yhteyttä

Helsinki / Metropolia AMK: Toini Harra (, puh: 040 334 6102)
Tampere / TAMK: Tarja Heinonen (, puh: 050 5685354)
Oulu / Oamk: Kirsi Jokinen (, puh: 050 591 9896)

Lähetä tietosi


yhteiskehittelyihintestauksiin


KylläEi


KylläEi


HIPPA