Palveluiden arvot

HIPPA-hankkeen rahanarvoiset palvelut toteutetaan EU:n tukena de minimis -ehdon mukaisesti.

De minimis -ehto on, että tuen arvo on yritykselle merkitykseltään vähäinen.  EU:n valtiontukisäännön mukaan alle 200 000 euron tuki, joka myönnetään yritykselle kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa, on merkitykseltään vähäistä. Tukea myönnettäessä seurataan sen kasautumista yritykselle.

HIPPA-hankkeen tukimuodot ja niiden arvo:
Käyttäjälähtöinen yhteiskehittelyprosessi
1000 €
Testaus digitaalisessa ympäristössä
1050 €
Testaus vakioidussa ympäristössä
1050 €
Testaus autenttisessa ympäristössä
taso 1: 1050 €
taso 2: 2200 €
taso 3: 5000 €
Go to market-selvitykset, kuten verkosto-, markkina- ja regulaatioselvitykset
suppea: 500 €
laaja: 1000 €
Yrityssparraukset, benchmarkkaukset, työpajat ja koulutukset
500 € / pv
Yritysyhteistyövideot
suppea: 2800 €
laaja: 4300 €

Tarkempaa tietoa osoitteesta:
Työ- ja elinkeinoministeriö. (2016). Opas de minimis –tuista, EU:n valtiontukisäännöt.

HIPPA