Tule mukaan

Kuinka osallistut?

Yritykset pääsevät mukaan HIPPA-hankkeeseen jatkuvan haun ja innovaatiokilpailujen kautta.

Innovaatiokilpailuja pidetään kullakin paikkakunnalla kerran vuodessa. HIPPA-hankkeen kehittäjäklubit muotoilevat niihin haasteet palveluasumisen erilaisten tarpeiden mukaisesti. Innovaatiokilpailut toteutetaan joko kirjallisten esitysten perusteella tai kaksivaiheisena, jolloin kilpailuun liittyy myös pitchauksia raadille.

Ketkä pääsevät mukaan?

HIPPA-hankkeen tuki on tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille ja start upeille, joilla on y-tunnus.

Miten prosessi etenee?

Jatkuvan haun kautta mukaan tulevat yritykset voivat ottaa yhteyttä Helsingin, Tampereen ja Oulun projektipäälliköihin, jotka sopivat alkuhaastattelusta. Haastattelujen pohjalta luodaan toimintasuunnitelma sopivien tukimuotojen toteuttamiseksi.

Innovaatiokilpailujen voittajille räätälöidään HIPPA-prosessi heti kilpailun jälkeen.

Ota yhteyttä


SähköpostiPuhelin


KylläEn


HIPPA